Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Fortsættelsesforsikring

Fratræder du et job, hvor du har en pensionsordning med gruppelivsforsikring, kan du som hovedregel beholde en eller flere af summerne på din gamle gruppelivsforsikring ved at betale til en fortsættelsesforsikring i Forenede Gruppeliv.

En fortsættelsesforsikring bliver typisk dyrere

Du skal være opmærksom på, at en fortsættelsesforsikring i Forenede Gruppeliv i reglen er væsentlig dyrere end den oprindelige forsikring. Årsagen er, at  andelen af skadeudbetalinger i den nye risikogruppe, du træder ind i, er væsentlig højere.

Hvis du er sund og rask, vil det i de fleste tilfælde derfor være muligt for dig at afgive nye helbredsoplysninger til andet privat forsikringsselskab og her opnå en lavere pris på forsikringen end den, du skal betale for en fortsættelsesforsikring i Forenede Gruppeliv.

Fordele ved en fortsættelsesforsikring

Fordelen ved en fortsættelsesforsikring er, at du

  • ikke skal give helbredsoplysninger, når du opretter den - netop fordi det er en fortsættelse af den gamle forsikring.
  • sikre dine efterladte økonomisk ved din død før 67 / 70 år.

Du skal reagere hurtigt

Ønsker du et tilbud på en fortsættelsesforsikring, skal du kontakte Forenede Gruppeliv med det samme - og inden 6 måneder efter gruppelivs bortfald på telefon 39 16 78 00 eller på mail: fortsat@fg.dk 

Det er meget vigtigt, at du kontakter Forenede Gruppeliv så hurtigt som muligt. Hvis en eventuel fortsættelsesforsikring fra Forenede Gruppeliv ikke er oprettet, inden din gruppelivsdækning bortfalder, får du en 3 måneders karensperiode. (Du betaler ikke i de 3 måneder, hvor du ikke er dækket). Er du i tvivl om, hvornår din gruppeliv bortfalder, beder vi dig om at kontakte os.

Du beholder som hovedregel gruppelivsdækningen i op til 12 måneder efter fratrædelsen. I nogle ordninger er det op til 24 måneder.

Er du 67 år eller ældre, når du fratræder dit job, bortfalder gruppelivsdækningerne med det samme. En fortsættelsesforsikring skal være tegnet før fratrædelsesdatoen, hvis du vil undgå 3 måneders karens. Har du 3 i 1 Pension, er alderen 65 år.

Vær opmærksom på, at vælger du at

  • få udbetalt alderspension,
  • ændre ordningen til præmiefri forsikring (fripolice) indenfor 12 / 24 måneder efter fratrædelse eller
  • privat videreføre ordningen indenfor 12 / 24 måneder efter fratrædelsen
- så bortfalder gruppeliv med det samme. De præcise regler for din ordning, kan du få oplyst hos os.

Har du en invaliderente, supplerende førtidspension og/eller en pension til børn på din gruppelivsforsikring, kan du også videreføre dækningerne uden at skulle afgive helbredsoplysninger. Det kan ske ved, at du viderefører dækningerne via din pensionsordning i Sampension.

Ønsker du at videreføre din supplerende førtidspension og/eller pension til børn, skal du kontakte os inden 12 måneder efter, at du er fratrådt dit job.

Du kan bevare dækningen fra den øvrige del af din pensionsforsikring under andre vilkår - læs mere under pensionsdækning bevares.