Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Henstand

Du kan som hovedregel bevare dine forsikringsdækninger i 12 - 24 måneder efter fratrædelsen, når indbetalingen til din pensionsordning stopper. Det giver en større sikkerhed for dig, som er imellem job.

Hvis du efter din fratrædelse er kommet i fleksjob eller på ledighedsydelse, har du mulighed for at bevare dækningerne helt eller delvist  i en periode ud over 12 - 24 måneder. Der skal være et fald i pensionsbidraget på mindst 20 % og på mindst 100 kr. om måneden, før der kan tildeles henstand efter disse regler. Det er vigtigt at du kontakter os med det samme.

Det, som det koster at beholde dækningerne i perioden, bliver betalt ved et fradrag i pensionsordningens værdi.

Der er særlige regler for din gruppelivsforsikring.

I vilkårene for din pensionsordning kan du se, hvor lang tid dine dækninger bevares efter fratrædelse, og hvilken tidsfrist du har for at videreføre forsikringsdækningerne.

Kontakt os, hvis du vil have de præcise regler for din pensionsordning.