Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Depotregnskab

Depotregnskabet viser, hvor stor en værdi, der er sparet op på pensionsordningen - typisk for et år - og hvordan det er fordelt.

Depotregnskabet kan bl.a. indeholde oplysninger om:

 • Indbetalt præmie
  Det pensionsbidrag, som arbejdsgiveren har indbetalt, eller de forfaldne pensionsbidrag for private indbetalere.
 • Indskud/overførsel i perioden
  Værdi af en overført pensionsordning eller andre typer af engangsindbetalinger.
 • Gruppeliv
  Den del af pensionsbidraget, der er anvendt til gruppelivsforsikring.
 • Præmie for risikodækning
  Det beløb, der er brugt til betaling af risikoen for, at der skal udbetales pension inden ordningens udløb.
 • Administrationsomkostninger
  Det beløb, der betales for administration af pensionsordningen.
 • Rente af depot
  Den rente eller det afkast, der er tilskrevet pensionsordningen ud fra depotets saldo. 
 • Værdiforøgelse
  De samlede indtægter minus de samlede udgifter.
 • Afkast
  Det afkast der er opnået for opsparingsdækninger i 3 i 1 Livspension.