Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Bonuskapital

Alle kunder, der har haft garanterede ydelser på deres pensionsordning, fik i januar 2014 en særlig bonus (Bonuskapital). Bonus er på 5 % før skat. Bonuskapital er beregnet af din opsparing på pensionsordningen pr. 1. maj 2013. Beløbet kan ikke udbetales som en sum.

Bonuskapital er en særlig opsparing uden tilknyttede forsikringsdækninger. Bonuskapital indgår i Sampensions samlede kapitalgrundlag og bliver forrentet med samme afkast som Sampensions egenkapital. Bonuskapital er sammen med Sampensions egenkapital med til at dække eventuelle tab for Sampension.

Har du valgt at få din ydelsesgaranti tilbage, får du ikke Bonuskapital.

Bonuskapital bliver udbetalt med pensionen

Får du udbetalt alders- eller supplerende førtidspension fra Sampension, bliver din Bonuskapital udbetalt, som et månedligt tillæg sammen med din pension. Udbetalingsperioden afhænger af din alder den 1. januar 2014.

Modtager du børnepension eller ægtefællepension efter en afdød forsikret, modtager du også et månedligt tillæg fra Bonuskapital fra den 1. januar 2014. Dog ikke, hvis pensionen er stoppet inden den 1. januar 2014.

Får du udbetalt Delpension fra Sampension, får du ikke udbetalt fra Bonuskapital.

Hvis du logger ind, kan du se størrelsen af din Bonuskapital på pensions- og forsikringsoversigten.

Du kan se værdien af din Bonuskapital på depotregnskabet.

Hvem udbetaler vi Bonuskapital til ved dødsfald?

Bonuskapital bliver typisk udbetalt til dit bo. Du kan ikke selv vælge, hvem der skal modtage værdien af Bonuskapital. Har du en pension, der bliver udbetalt til efterladte - fx en ratepension med sikring ved død, så bliver Bonuskapital udbetalt til den/de begunstigede.

FAQ / Aftale med Forbrugerombudsmanden
Hvad er Bonuskapital og hvor kommer den fra?

(aftalen med Forbrugerombudsmanden)

Du får 5 % i bonus før skat (særlig bonushensættelse), som kommer fra Sampensions egenkapital. Det er penge, som Sampension har sat hen til pensioner. Din bonus bliver oprettet som Bonuskapital, hvor der er særlige betingelser om dækning af tab. Den er ligesom egenkapitalen en del af den kapital, der skal opfylde Sampensions solvenskrav – dvs. Sampension kan bruge pengene til at dække tab på vores investeringer, eller hvis antallet af fx invalide eller døde stiger væsentligt.

Bonuskapital bliver forrentet med samme afkast som Sampensions egenkapital før skat. Du betaler skat af pensionsafkast på Bonuskapital (15,3 %), mens Sampension betaler selskabsskat af afkast på egenkapitalen.

Du kan læse reglerne for Bonuskapital (tillæg til pensionsregulativ), hvis du er logget på med dit NemID.

Hvor kan jeg se min Bonuskapital og hvad der bliver udbetalt?

Hvis du ikke får udbetaling, kan du på dit pensionsoverblik eller forsikringsoversigt se, hvor meget vi forventer at udbetale fra Bonuskapital, hvis du bliver syg, går på pension eller dør. Du kan se værdien af din Bonuskapital på depotregnskabet, hvor du også kan se, hvordan den bliver forrentet.

Modtager du udbetalinger fra Sampension, får du hver måned udbetalt din Bonuskapital sammen med din månedlige pension. Udbetalingsperioden afhænger af din alder.

Hvordan bliver min Bonuskapital udbetalt?

(Aftale med forbrugerombudsmanden)

Din bonus bliver udbetalt sammen med din pension. Som udgangspunkt bliver den udbetalt over en periode på 20 år, fra du er 65 år. Udbetalingsperioden er dog aldersafhængig og kan variere efter, hvornår vi begynder udbetalingen.

Hvis du modtager udbetaling ved sygdom fra os nu, får du også udbetalt din bonus. Det er kun forsikrede selv, der modtager udbetaling fra den særlige bonushensættelse og ikke børn.

Er du tilkendt ret til præmiefritagelse, men ikke modtager pension fra os, vil du også modtage udbetaling fra den særlige bonushensættelse.

Ved dødsfald bliver bonus udbetalt til efterladte.

Modtager du børnepension eller ægtefællepension fra en afdød forsikret, vil du også modtage udbetaling fra den særlige bonushensættelse. Dog ikke hvis pensionen udløb før 1. januar 2014.

Hvad betyder aftalen med Forbrugerombudsmanden for mig?

(aftalen med Forbrugerombudsmanden)

Du modtager en bonus på 5 % før skat (4,235 % efter skat) af dit depots værdi pr. 1. maj 2013. De 5 % bliver oprettet som en særlig bonushensættelse (Bonuskapital) ved siden af dit nuværende depot.

Din nuværende pension ændrer sig ikke, men du får et tillæg til din månedlig pension fra din Bonuskapital, når du får udbetaling af din alders- eller invalidepension fra Sampension.

Hvor sikker kan jeg være på, at jeg får mine 5 % i Bonuskapital ved pensionering?

(aftale med Forbrugerombudsmanden)

Sampension har gennem hele finanskrisen de seneste år udbetalt alle de pensioner, der er blevet stillet i udsigt med hensigtserklæringen uden at skulle trække på egenkapitalen.

Selvom Sampension kan få brug for at trække på egenkapitalen og Bonuskapital i en periode, er der mulighed for, at det kan blive betalt tilbage senere.

Bonuskapital bliver forrentet med samme afkast som Sampensions egenkapital.

Hvorfor er min Bonuskapital endt på 5 % af depotet?

(Aftalen med Forbrugerombudsmanden)

Det svarer til den del af egenkapitalen, der før stod bag ydelsesgarantierne (solvenskravet). Du skal betale skat af pensionsafkast af Bonuskapitalen.

Bonuskapitalen på 5 % er ikke det samme som den bonus (depottilskud), kunder får, hvis de skifter til markedsrente (3 i 1 Livspension). Her er bonus (eller depottilskud) i mange tilfælde noget højere.

Hvorfor er min Bonuskapital ikke større end 5 % ?

(aftalen med Forbrugerombudsmanden)

De 5 % i Bonuskapital, som er en del af aftalen med Forbrugerombudsmanden, og svarer til den del af egenkapitalen, der før stod bag ydelsesgarantierne (solvenskravet). Bonuskapital har ingen sammenhæng med de noget større depottilskud/bonusser, du har fået/kan få ved omvalg til markedsrente (3 i 1 Livspension). Det er typisk også ved denne slags ændringer, at andre pensionsselskaber har givet store bonusser.

Har du tidligere fået en bonus fra Sampension, er den blevet regnet ud fra, hvor meget du havde til gode i fælleskassen i gennemsnitsrentemiljøet.

Hvis du er interesseret i at modtage et tilbud om skift til markedsrente, beder vi dig om at kontakte os.

Hvorfor blev ydelsesgarantierne afskaffet i Sampension i 2011?

(aftalen med Forbrugerombudsmanden)

Et EU-direktiv ville skærpe kapitalkravene til pensionsselskaberne. Sampension forventer stadig, at der fremover vil være en markant skærpelse af de kapitalkrav, som pensionsselskaber skal stille for pensionsordninger med livslange ydelsesgarantier.

Sampension fjernede derfor ydelsesgarantierne for at varetage kundernes interesse på bedste vis - ved at skabe rammerne for at opnå den bedst mulige pension. Med afskaffelse af ydelsesgarantierne fik Sampension større mulighed for at leve op til de pensioner, der tidligere er meldt ud.