Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Afkast

Afkast er den rente eller fortjeneste, du opnår af en investering.

I 3 i 1 Livspension, 3 i 1 Opsparing med markedsrente og i Linkpension er afkastet af pensionsopsparingen bestemt efter markedsrenteprincippet. Det betyder, at afkastet bliver bestemt direkte af markedsudviklingen - fx rentens størrelse i samfundet og kurserne på aktier i danske og udenlandske virksomheder.

Afkast efter markedsrenteprincippet betyder altså, at du nogle år kan få en høj rente af dine penge og andre år en lav eller negativ rente.

Afkastet kan blive både positivt og negativt, da det er afhængig af kursudviklingen mv. på de værdipapirer, der bliver investeret i. Der er altså større chance for at få en højere rente, men også risiko for tab. Afkastet bliver tilskrevet eller fratrukket din opsparing, afhængig af om det er positivt eller negativt.

I andre pensionsopsparinger bliver afkastet bestemt efter et gennemsnitsrente-princip. Det betyder, at afkastet gives i form af en kontorente. De investeringer, der ligger bag gennemsnitsrente-princippet, kan naturligvis også give både positivt og negativt afkast, men her bliver de gode og de dårlige år udjævnet. På den måde opnår du et gennemsnitligt afkast.