Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Karens

Din pensionsordning kan være omfattet af karens. En karens er et forbehold, som kan gælde for dig, hvis der er indbetalt pensionsbidrag i mindre end 12 måneder.

Karens betyder, at du ikke kan få udbetalt pension, få præmiefritagelse eller få henstand på grund af sygdom hvis:

  • der er indbetalt pensionsbidrag (præmie) via din arbejdsgiver til pensionsordningen i mindre end 12 måneder fra optagelse i ordningen og
  • der er direkte eller indirekte sammenhæng mellem den sygdom, som du søger dækning for - til sygdom før optagelse i pensionsordningen.

Hvis din pensionsordning er oprettet med karens, kan du læse det i dine vilkår (Kræver login med NemID).

Delvis karens

Din pensionsordningen kan også blive omfattet af karens, hvis du ændrer din ordning fra et tidligere produkt til 3 i 1 Livspension, og der ved ændringen sker en forhøjelse af forsikringsdækningerne ved sygdom.

Karensen gælder fra omvalget og omfatter alene stigningen i forsikringsdækningerne.

Eksempel delvis karens:

Du har ændret din ordning til 3 i 1 Livspension den 1. december 2014.

Før ændringen til 3 i 1 Livspension var din udbetaling ved sygdom på 3.000 kr. pr. måned. I forbindelse med omvalget fik du forhøjet din pension til 4.500 kr. pr. måned.

Forhøjelsen på 1.500 kr. kan være omfattet af karens.

Hvis du får tilkendt pension på grund af sygdom f.eks. den 1. maj 2015, og søger om dækning fra Sampension, kan karens blive gjort gældende, da der ikke er indbetalt fra din arbejdsgiver i mere end 12 måneder efter omvalget.

Der skal være direkte eller indirekte sammenhæng mellem den sygdom, du får pension for, og det du fejlede inden ændringen til 3 i 1 Livspension.

Bliver karens gjort gældende får du derfor kun udbetalt 3.000 kr. og forhøjelsen på 1.500 kr. bliver ikke udbetalt.

Er der ikke sammenhæng mellem det du fejlede ved ændringen til 3 i 1 Livspension, og den sygdom du får pension for, bliver hele beløbet på 4.500 kr. udbetalt.