Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Generel begrænsning

Nogle pensionsordninger er oprettet med en generel begrænsning. En generel begrænsning er et forbehold. Forbeholdet kan gælde for dig, hvis du ved optagelsen i pensionsordningen, havde nedsat erhvervsevne. Du kan her læse om, hvilken betydning det kan have for dig.

Hvis din erhvervsevne indenfor ethvert erhverv er nedsat med mindst 50 % eller 2/3 ud fra helbredsmæssige kriterier, når du bliver optaget i en pensionsordning hos os, bliver du også omfattet af en generel begrænsning.

Om det er 50 % eller 2/3 afhænger af, hvilken ordning du har.

Den generelle begrænsning gælder for præmiefritagelse og udbetaling ved tab af erhvervsevne.

Den generelle begrænsning gælder i 10 år fra din optagelse i ordningen hos os.

Begrænsningen gælder ikke ved erhvervsevnetab, der er opstået efter optagelse i pensionsordningen, hvis det ikke har direkte eller indirekte sammenhæng med erhvervsevnetabet ved optagelse i pensionen.

Hvis din pensionsordning er oprettet med en generel begrænsning, kan du læse mere om det i dine vilkår (Kræver login med NemID).

Et eksempel:

Du bliver optaget i en ordning hos os den 1. april 2005. Inden den 1. april 2005 er din erhvervsevne nedsat med 2/3 ud fra helbredsmæssige kriterier. Du er omfattet af den generelle begrænsning fra 1. april 2005 til 1. april 2015.

Hvis du inden 1. april 2015 søger om dækning ved invaliditet og tab af erhvervsevne, er du ikke berettiget til udbetaling, hvis der er årsagssammenhæng mellem det du fejlede den 1. april 2005, og det du nu søger dækning for.

Er der ikke årsagssammenhæng, bliver du ikke omfattet af den generelle begrænsning - og kan derfor have ret til dækning ved tab af erhvervsevne.

Hvis du mister din erhvervsevne efter den 1. april 2015, bliver du ikke omfattet af den generelle begrænsning, fordi perioden på 10 år er udløbet. Du kan derfor have ret til dækning, hvis de øvrige betingelser for dækning er opfyldt.

Delvis generel begrænsning

Pensionsordningen kan også blive omfattet af generel begrænsning, hvis du ændrer din ordning fra et tidligere produkt til 3 i 1 Livspension, og der ved ændringen sker en forhøjelse af forsikringsdækningerne ved sygdom.

Begrænsningen gælder fra omvalget og omfatter alene stigningen i forsikringsdækningerne.