Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Helbredsoplysninger

Hvornår og hvorfor skal du aflevere helbredsoplysninger?

Hvornår skal du aflevere helbredsoplysninger?

Hvis du ønsker at ændre din ordning, og:

 • Forhøjer dine dækninger ved sygdom og/eller
 • Forhøjer dine dækninger ved dødsfald
 • Betaler ekstra til Frivillig pension
 • Fravælger eller nedsætter en ægtefællepension

Ved fravalg eller nedsættelse af ægtefællepension, skal medforsikrede aflevere helbredsoplysninger.

Du skal muligvis også aflevere helbredsoplysninger, hvis:

 • Du ændrer din pensionsordning til 3 i 1 Livspension
 • Overfører en tidligere pensionsordning til din ordning hos os
 • Ønsker at få udbetalt din pension før det aftalte udbetalingstidspunkt.

Hvilke oplysninger skal du give os?

Vi sender en helbredserklæring til dig, som du selv skal udfylde. I erklæringen skal du oplyse om dit helbred tre år tilbage i tiden.

Du skal nævne alle de forhold, du kan komme i tanke om - også selv om du tror, de ikke betyder noget for din pensionsordning.

Det kan være en hjælp at følge fem punkter, når du skal udfylde erklæringen:

 • Besvar alle spørgsmål
 • Oplys om nuværende sygdomme - også selvom du ikke har søgt læge/behandling herfor
 • Oplys om tidligere sygdomme - også selvom du ikke har søgt læge/behandling herfor
 • Oplys om du bruger medicin også hvis det kun er i perioder
 • Oplys om alle henvendelser, undersøgelser og behandlinger hos læger, kiropraktorer, fysioterapeuter eller lignende

Du skal være særligt opmærksom på, at oplyse om ryglidelser, psykiske lidelser og på alkoholforbrug. Nogle er tilbøjelige til at bagatellisere problemer med ryggen eller fortie brug af piller og alkohol. Andre har svært ved at fortælle om fx psykiske lidelser og kønssygdomme.

Det er dig og eventuelt medforsikrede, der har ansvaret for at alle spørgsmål bliver besvaret korrekt og fyldestgørende. Kommer du/I senere i tanke om noget, du/I har glemt at oplyse, skal du/I kontakte skadesbehandling.

Giver du eller medforsikrede mangelfulde og upræcise oplysninger om dit/jeres helbred, kan det i sidste ende gå ud over dig selv og din familie.

Vi behandler dine helbredsoplysninger fortroligt efter lovens regler.

Hvorfor er helbredsoplysningerne interessante for os?

Alle pensionsordninger er baseret på mange statistiske beregninger over levealder, risiko for invaliditet og sandsynlighed for død.

Når du fx ønsker en større dækning ved sygdom og død, bliver vores risiko større, fordi vi skal udbetale mere, hvis du ikke kan arbejde på grund af sygdom eller dør. Derfor er det vigtigt, at vi kender din helbredstilstand, så vi kan sikre, at vi til enhver tid kan leve op til vores forpligtelse overfor dig.  

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Oplysningerne bliver brugt til at vurdere, om der er statistisk forhøjet risiko for, at du ikke kan arbejde på grund af sygdom eller dør.

I nogle tilfælde har vi måske brug for yderligere oplysninger. Er det tilfældet, kontakter vi dig.

Vurderer vi, at der rent statistisk er en større risiko for, at du dør eller ikke kan arbejde på grund af sygdom, får du afslag på at forhøje dine forsikringsdækninger.

Ring til os hvis du har spørgsmål 

Du er velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af helbredserklæringen.