Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Efterindtægt

Når du dør og hvis du efterlader en ægtefælle, har ægtefællen ret til tre måneders efterindtægt – uanset om du er gået på pension eller ej. En samlever er ikke berettiget til at modtage efterindtægt, mens en registreret partner ligestilles med en ægtefælle.

Efterindtægtens størrelse svarer til den sidst udbetalte løn eller pension. Hvis dødsfaldet skyldes tilskadekomst i tjenesten, udbetales efterindtægten i ét år i stedet for tre måneder.

Efterlader du ikke en ægtefælle, vil efterindtægten blive udbetalt til dine pensionsberettigede børn.

Efterlader du heller ikke pensionsberettigede børn, vil efterindtægten blive udbetalt til dit dødsbo. Det gælder dog ikke, hvis du er pensioneret på dødfaldstidspunktet.