Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Udbetaling på grund af alder

Når du fratræder din stilling som tjenestemand for at gå på pension på grund af alder, er der mulighed for udbetaling af alderspension og børnepensionstillæg

Her kan du læse mere om udbetaling af alderspension og børnepensionstillæg.

Alderspension

Udbetaling af alderspension har du ret til, hvis du har nået 10 års ansættelsestid som tjenestemand. Alderspensionen kan tidligst udbetales, når du fylder 60 år, hvis du blev ansat som tjenestemand før 1. januar 2007. Er du blevet ansat som tjenestemand efter 1. januar 2007 kan alderspensionen tidligst udbetales, når du opnår alderen for pensionsudbetalingen. Her kan du læse mere om pensionsudbetalingsalderen.

Der er normalt ingen aldersgrænse for, hvornår alderspensionen senest skal udbetales. Alderspensionen er livsvarig. Udbetalingens størrelse afhænger af, hvor mange års pensionsalder du har sparet op. Her kan du læse mere om pensionsalderår.

Går du på pension, før folkepensionsalderen reduceres pensionen med et førtidsfradrag. Her kan du læse mere om reduktion i pensionen.

Opsat pension

Har du ikke været ansat som tjenestemand i mindst 10 år, har du mulighed for at få opsat pension i stedet for. En betingelse er, at du skal have optjent mindst tre års pensionsalder, hvis du blev ansat som tjenestemand før 1. januar 2012. Ellers skal du have optjent mindst et års pensionsalder. Her kan du læse mere om opsat pension.

Børnepensionstillæg

Har du børn under 21 år, når du går på pension, har hvert barn ret til et årligt børnepensionstillæg, frem til barnet fylder 21 år. Tillægget fastsættes for et år ad gangen. Der udbetales ikke børnepensionstillæg ved opsat pension.

Regulering

Pensioner m.m. reguleres også efter, at pensionsudbetalingen er påbegyndt. Regulering sker, når tjenestemandslønningerne ændres.

Hvis du har spørgsmål om tjenestemandpension, er du altid velkommen til at kontakte os på direkte nummer 77 33 16 40, eller sikker e-mail tjem@sampension.dk.

 

FAQ / Tjenestemandspension ved alder
Hvor kan jeg læse mere om tjenestemandspension ?

Tjenestemænd kan finde deres  officielle pensionsregulativ ved at søge på www.kl.dk.

Hvor kan du se, hvilken pensionsanciennitet du har optjent som tjenestemand ?

Du har mulighed for at logge på dine pensionsoplysninger og se din Pensionsoversigt og her kan du også se, hvad vi har registreret om din optjente pensionsalder.

Vær opmærksom på, at det kun er tjenestemænd i et ansættelsesforhold, der har mulighed for at se pensionsoplysningerne og lave fiktive beregninger hertil.

Du er naturligvis også velkommen til at få oplysningerne herfra ved at kontakte os på telefon 77 33 16 40 eller på mail tjem@sampension.dk.

Hvordan beregnes tjenestemandspensionen, når du går på pension på grund af alder ?

Pension på grund af opnået alder kan udbetales som alderspension fra folkepensionsalderen eller som førtidspension efter pensionsudbetalingsalderen men inden folkepensionsalderen. Du kan læse mere om folkepensions- og pensionsudbetalingsaldre her.

Alderspension og førtidspension beregnes ud fra løntrinnet og den optjente pensionsalder på pensioneringstidspunktet.

Udbetalingen kræver, at du skal have været ansat i mindst 10 år, omregnet til fuld tid. Opfylder du ikke betingelserne om mindst 10 år, vil der kunne ske udbetaling af opsat pension, hvis du har optjent en pensionsalder på mindst 3 år, hvis du blev ansat som tjenestemand før 1. januar 2012. Ellers skal der blot være optjent mindst 1 års pensionsalder.

Fratræder du med førtidspension, bliver din pension nedsat med et førtidsnedslag. Størrelsen af nedslaget afhænger blandt andet af hvornår du er født, hvornår du går på pension og hvor gammel du er ved pensioneringen. Førtidsnedslaget er livsvarigt og bortfalder ikke ved folkepensionsalderen. Du kan læse mere om førtidsnedslaget her.

Har du børn under 21 år, er hvert barn berettiget til et årligt børnepensionstillæg på 17.357,16 kroner. Beløbet er ud fra de sidst gældende satser pr. 1. oktober 2018.