Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Kvalificeret svagelighedspension

Er du under pensionsudbetalingsalderen  og bliver sagt op af helbredsmæssige årsager, har du ret til at modtage kvalificeret svagelighedspension, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne.

Din anciennitet har ingen indflydelse på, om du kan få kvalificeret svagelighedspension eller ej.

Kvalificeret svagelighedspension udbetales som en livsvarig ydelse. Størrelse af pensionen beregnes ud fra pensionsgivende løn og pensionsalderen, som du kunne have opnået ved at blive i tjenesten, til du fyldte 70 år.

Pensionsalderen fra fratrædelsen og indtil det 70. år beregnes altid ud fra fuldtidskvote uanset eventuel deltidsansættelse ved fratrædelsen. Læs hvordan du beregner pensionsalderår. Desuden er hvert af dine børn under 21 år berettiget til et børnepensionstillæg, som fastsættes år for år.

Er du blevet ansat som tjenestemand fra den 1. januar 1997 eller senere, gælder et generelt 10 års forbehold for udbetaling af kvalificeret svagelighedspension. Forbeholdet gælder sådan, at du ikke kan få ret til kvalificeret svagelighedspension, hvis afskedigelsen skyldes en lidelse, der allerede var lægeligt dokumenteret, da du blev ansat som tjenestemand.