Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Opsat pension

Opsat pension er en pensionsret du har fra den seneste arbejdsgiver hvor du var ansat som tjenestemand. En betingelse for ret til opsat pension er, at du ved fratrædelsen har optjent en pensionsalder på mindst 3 år, hvis du blev tjenestemandsansat før 1. januar 2012. Ellers skal du have optjent mindst 1 år i pensionsalder.

Den opsatte pension kan udbetales som alderspension fra du fylder 60 år, hvis du blev ansat som tjenestemand før 1. januar 2007. Er du blevet tjenestemandsansat efter 1. januar 2007 kan alderspensionen tidligst udbetales, når du opnår pensionsudbetalingsalderen. Her kan du læse mere om pensionsudbetalingsalderen.

Den opsatte pension kan også udbetales af helbredsmæssige årsager. Det kræver, at din erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder på grund af helbredsmæssige forhold. Udbetalingen er livsvarig.

Din opsatte pension bliver reduceret med et førtidsfradrag, hvis den udbetales som en alderspension, før du når folkepensionsalderen. Her kan du læse mere om folkepensionsalderen. Førtidsfradraget beregnes efter de samme regler, der gælder ved alderspension – se reduktion i alderspension. Du skal være opmærksom på, at reduktionen er livsvarig.

Når den opsatte pension udbetales til dig selv, udbetales der ikke børnepensionstillæg. Ved din død vil hvert af dine børn få udbetalt børnepension til de bliver 18 år. Børnepensionen udgør for hvert barn 10 % af den opsatte pension. Udbetalingen er 20 % af den opsatte pension, hvis der ikke udbetales ægtefællepension.

Din ægtefælle vil få udbetalt 2/3 af den opsatte pension, hvis betingelserne for ægteskabet er opfyldt. Udbetaling af den opsatte pension til ægtefællen er livsvarig. Her kan du læse mere om betingelserne for ægteskabet.