Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Særligt for pensionister

Selv om du allerede modtager pension, kan du ændre din ordning til 3 i 1 Livspension.

Alderspensioner under udbetaling bliver i 3 i 1 Livspension forrentet med markedsrente. Det betyder, at det afkast, vi opnår, bliver lagt til eller trukket fra din opsparing måned for måned afhængig af, om det er positivt eller negativt. På den måde ændrer størrelsen af din opsparing sig i forhold til, hvordan det går med investeringerne.

Vi regulerer din pension én gang årligt

Når vi beregner størrelsen af din pension i forhold til din opsparing, har vi regnet med et forventet fremtidigt afkast. Er afkastet større eller mindre, end det vi forventede, bliver din udbetaling af pension reguleret. Det sker én gang om året. Din udbetaling ændrer sig ikke fra måned til måned.

Vi fastsætter pensionen for det kommende år den 1. januar. Det gør vi ud fra, hvordan investeringerne har udviklet sig i løbet af det foregående år. Er afkastet mindre end det forventede, falder din pension. Er afkastet større end det forventede, stiger din pension.

Vi udbetaler din pension bagud, så du oplever reguleringen i slutningen af januar, når du modtager årets første pensionsudbetaling.

Årgangspuljerne tager højde for din alder

Investeringerne i årgangspuljerne i 3 i 1 Livspension er sat sammen, så de passer til din alder. Når du er fyldt 63 år, så risikoen er forholdsvis lav, men også med mulighed for, at din opsparing stadig kan vokse. Se her, hvad årgangspuljerne indeholder, og hvilke afkast de har givet de seneste fem år.

Du har mulighed for at justere på risikoen i din årgangspulje ved at vælge en anden risikoprofil. Læs mere om ændring af risikoprofil.

FAQ / Ofte stillede spørgsmål
Hvordan bliver pensioner med markedsrente reguleret?

Indtil du går på pension, regulerer vi pensionerne måned for måned på baggrund af det afkast, vi opnår i din årgangspulje. Afkastet lægger vi til eller trækker fra din opsparing afhængig af, om det er positivt eller negativt. 

Når du får udbetalt pension, beregner vi størrelsen af din pension ud fra størrelsen af din opsparing og et forventet afkast. Det betyder, at pensionen kan blive sat ned.

Da vi fastsatte størrelsen af din pension, havde vi indregnet et forventet afkast på samme størrelse som den grundlagsrente, som din ordning indeholder. Det betyder, at hvis du opnår et afkast, der er mindre end grundlagsrenten efter omkostninger mv., så bliver pensionen sat ned. Omvendt så stiger din pension, hvis afkastet er større end grundlagsrenten efter omkostninger mv.

Pensionen fastsætter vi én gang om året, den 1. januar. Det gør vi, så du ikke oplever, at pensionens størrelse varierer måned for måned. Pensionen fastsættes ud fra, hvordan investeringerne har udviklet sig i løbet af året før. Er afkastet større end det forventede, stiger din pension. Er afkastet mindre end det forventede, falder din pension.

Kan jeg miste hele min pensionsopsparing, fordi jeg har valgt 3 i 1 Livspension?

Nej. Det er usandsynligt, at du kan miste hele din opsparing. Investeringen i din årgangspulje er fordelt på tre basisfonde, dels for øge muligheden for højt afkast, men også for at sprede risikoen. For at miste hele pensionsopsparingen, så skal værdien af investeringerne i alle tre fonde nedskrives til 0 kr.

I Sampension styrer investeringsafdelingen løbende investeringernes risiko. Vi nedbringer risikoen ved at sprede investeringerne mellem forskellige investeringstyper som aktier, obligationer og alternative investeringer og ved at investere i forskellige lande og brancher. I 3 i 1 Livspension tilpasser vi risikoen ved at sørge for, at investeringerne til enhver tid matcher din alder.