Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Sådan ændrer du til 3 i 1 Livspension

For at modtage et tilbud om at ændre din ordning til 3 i 1 Livspension, skal du kontakte os eller bestille det ved at logge dig ind på siden. Er du i tvivl, om du kan ændre din ordning, anbefaler vi, at du kontakter os for rådgivning.

Du modtager tilbuddet i din digitale postkasse – det vil indeholde følgende:

  • Tilbudsbrev – her vil fristen for tilbuddet fremgå. Du vil også finde et link til de nye vilkår, der gælder for 3 i 1 Livspension.
  • Dine personlige tal – en oversigt over dine nuværende dækninger og dækningerne i den nye ordning. Her kan du blandt andet se, hvor stor en andel du får med af fælleskassen, hvad du kan forvente at få udbetalt i alderspension og størrelsen af dine forsikringer. Du skal især være opmærksom på, om du ved ændring af din ordning mister forsikringer fx ved død og nedsat erhvervsevne.
  • Forskelle mellem ordningerne. Her har vi beskrevet de vigtigste forskelle mellem 3 i 1 Livspension og din nuværende ordning. Beskrivelsen skal vise dig, hvad du vælger fra og til, hvis du ændrer din ordning til 3 i 1 Livspension.

For at acceptere tilbuddet skal du underskrive med din NemID. Det er vigtigt, at du accepterer tilbuddet inden for den frist, der er oplyst i tilbuddet.

Når du har accepteret tilbuddet, får du en kvittering i din digitale postkasse. Når din pensionsordning er ændret til 3 i 1 Livspension, modtager du en ny pensions- og forsikringsoversigt.

Din beslutning

Du beslutter selv, om du vil acceptere tilbuddet. Vi har ikke foretaget en individuel vurdering af dine personlige pensions- og forsikringsforhold, når du bestiller et tilbud. Derfor er det vigtigt, at du selv er opmærksom på de fordele og ulemper, der er for dig. Fx er det meget vigtigt at du kontakter os, hvis du har forsikringer ved død og sygdom, som falder bort ved et skifte. Der kan også være andre forhold, som er vigtige for dig. Derfor er det altid en god ide at ringe til os og få rådgivning, inden du accepteret et tilbud.

FAQ / Ofte stillede spørgsmål
Er der ekstra administrative omkostninger ved et omvalg til 3 i 1 Livspension?

Nej, du betaler ikke særlige omkostninger eller gebyr til Sampension, når du vælger  3 i 1 Livspension.

Hvordan har Sampension beregnet tallene i skemaet "Dine personlige tal"?

I skemaet Dine personlige tal kan du se prognosen for dine forventede pensioner, vist i nutidskroner. Når et beløb er omregnet til nutidskroner, er det for at vise, hvad et beløb, der bliver udbetalt i fremtiden, er værd i dag. Det svarer til det fremtidige beløb fratrukket den forventede generelle prisstigning (inflation). Det kaldes også nutidsværdien af et beløb. Med en beregning i nutidskroner få du et mere reelt billede af, hvad du kan købe (købekraften), når du bliver pensioneret.

I prognosen for dine dækninger er der regnet med din nuværende pensionsgivende løn, omkostninger, priser på forsikring, forventede rente og afkast samt skat af pensionsafkast. I prognosen indgår også de fælles samfundsforudsætninger, der hvert år bliver fastlagt af Brancheforeningen Forsikring og Pension. Dine pensioner ændrer sig, når forudsætningerne for prognosen bliver ændret. Prognoseforudsætningerne ændrer sig løbende.

Din pensionsgivende løn og præmie bliver reguleret i forhold til inflationen. Det samme gælder for omkostningerne.

Prisen på forsikring er fastsat ud fra Sampensions erfaringer med, hvor længe vi lever, og hvor ofte vi bliver invalide. Ændringer kan påvirke prisen.

Din nuværende ordning bliver forrentet med depotrente. Depotrenten er forskellig afhængig af, hvornår din ordning er oprettet. Du kan se depotrenten på din forsikringsoversigt.

I pensionsordningen med markedsrente har vi regnet med et forventet afkast i de årgangspuljer, vi investerer i frem til din pensionering. Årgangspuljerne er sammensat af tre basisfonde med investeringskategorierne aktier, obligationer og alternative investeringer. Det forventede afkast i basisfondene kan ændres.

Hvordan kan jeg få en større pension uden at skulle betale mere?

Det er sammensætningen af investeringstyperne i 3 i 1 Livspension, der sammen med en eventuel bonus fra fælleskassen giver forventning om en større alderspension.

Vores prognoser viser, at vi med denne sammensætning af vores investeringer, hvor vi kan have en højere andel af aktier, på sigt vil kunne opnå et højt afkast og dermed større pensioner til dig.  

Kan jeg fortryde mit valg til 3 i 1 Livspension, når jeg først har sagt ja?

Nej. Du har ikke mulighed for at fortryde valget til 3 i 1 Livspension. Din accept af tilbuddet er bindende.