Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Opsparet bonus

Du kan se på din nuværende forsikringsoversigt, om din nuværende ordning har opsparet bonus.

På mange af pensionsordningerne forhøjer vi løbende pensionerne, når der optjenes bonus på policen. Det gælder dog ikke for policer med opsparet bonus. På policer med opsparet bonus, opsamler vi det overskud, der opstår på den enkelte police, på en særlig tilknyttet konto. Den opsparede bonus optjener man i perioden fra ordningen nytegnes, og til der sker en udbetaling.

Bonus opstår, når der er overskud på de satser, vi bruger, når vi beregner pensionerne. Satserne bruger vi ved beregning af rente, risiko og omkostninger. I forudsætningerne for pensionerne på ordningen, har vi på forhånd brugt beregningsgrundlagets satser. Hvis Sampension opnår overskud i forhold til satserne i beregningsgrundlaget, opstår der bonus på den enkelte police. Vi bruger overskuddet til at forhøje kontoen med opsparet bonus.

Hvordan kommer opsparet bonus dig til gode?

På de nuværende ordninger bruger vi først den opsparede bonus, når der skal ske en udbetaling fra ordningen. Den opsparede bonus bruger vi til at forhøje den pension, der skal udbetales og til eventuelle øvrige dækninger på ordningen.

Skifter du til 3 i 1 Livspension, bruger vi hele den opsparede bonus på ændringstidspunktet til køb af alderspension.

Hvordan indgår opsparet bonus i Dine personlige tal?

I det materiale vi sender om omvalg til 3 i 1 Livspension, indgår forhøjelsen for opsparet bonus i dækningerne, som vi oplyser i skemaet Dine personlige tal. For at du bedre kan sammenligne ordningerne i skemaet, har vi på begge ordninger brugt den opsparede bonus til livsvarig alderspension.