Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Forskelle mellem gennemsnitsrente og markedsrente

Her finder du en oversigt over de væsentligste forskelle mellem en ordning med gennemsnitsrente og 3 i 1 Livspension med markedsrente.

Din nuværende ordning
(gennemsnitsrente)

3 i 1 Livspension
(markedsrente)

Afkast

I din nuværende ordning får du et afkast i form af en depotrente. Afkastet af investeringerne fordeles jævnt ud over tid og mellem kunderne. I år med høje afkast lægger vi til side i en fælleskasse til år med lave eller negative afkast. Det giver dig en stabil rente – uden store udsving.

Vi investerer forsigtigt i denne ordning og tager ikke hensyn til, om du har kort eller lang tid til pensionering. Du kan se din aktuelle depotrente ved at logge ind.

I 3 i 1 Livspension får du det direkte afkast af investeringerne. Afkastet bliver hver måned lagt til eller trukket fra din opsparing – alt efter om det er positivt eller negativt. Med markedsrente tilpasser vi risikoen ved at sørge for, at investeringerne passer til din alder, og vi forventer, at det på længere sigt er til fordel for dig.

Har du mange år til pensionering, indeholder din årgangspulje aktier og alternative investeringer, som giver gode muligheder for et højt afkast. Er du gået på pension, eller har du kun få år til pensionering, indeholder din årgangspulje flere obligationer, som typisk giver et mere stabilt afkast. Du kan se sammensætningen og udviklingen i de enkelte årgangspuljer på sampension.dk/afkast

Mulighed for valg af investeringsrisiko
Du har ikke mulighed for at påvirke din investeringsrisiko i din nuværende ordning. Investeringsrisikoen er lav.I 3 i 1 Livspension kan du selv påvirke din risiko gennem dit valg af investeringsprofil. Du kan vælge mellem tre profiler – lav, moderat eller høj risiko. Accepterer du tilbuddet, vil vi oprette 3 i 1 Livspension med investeringsprofilen moderat. Du kan ændre din investeringsprofil, når din ordning er ændret til 3 i 1 Livspension.
Andel af fælleskassen

Der er knyttet en hensigtserklæring til din nuværende ordning. Det betyder, at Sampension har til hensigt at udbetale de pensioner, som vi har stillet dig i udsigt og tilrettelægger investeringerne herefter. Risikoen, for at dine pensioner bliver sat ned, er derfor lille, selvom de forventede levetider ændres, eller hvis vi har år med dårlige afkast. Fælleskassen bærer i første omgang denne risiko. Tab udover fælleskassen dækkes ved nedsættelse af dine pensioner. Du kan se dine policemæssige pensioner sammen med din pensions- og forsikringsoversigt ved at logge ind.

I 3 i 1 Livspension har du ikke en hensigtserklæring. Dine pensioner vil udvikle sig i forhold til afkastet, og hvis der fx sker ændringer i de forventede levetider. Du bærer dermed denne risiko.

Dine omkostninger

Dine omkostninger til administration er de samme i din nuværende ordning og i 3 i 1 Livspension.

Omkostninger til investering er lidt lavere i din nuværende ordning end i 3 i 1 Livspension. Det skyldes, at det er billigere at investere i obligationer, som udgør en stor del af investeringerne i gennemsnitsrente.

sampension.dk/omkostningsmåler kan du regne på forskellene i omkostningerne for markedsrente og gennemsnitsrente.

Omkostningerne til investeringer er lidt større i 3 i 1 Livspension end i gennemsnitsrente, men vi forventer samtidig et højere afkast. Der er flere omkostninger ved at investere i aktier og alternative investeringer. Derfor er der også forskel på omkostningerne til investering i de enkelte årgangspuljer. De ældste årgangspuljer med mange obligationer har de laveste omkostninger til investering.

Sampension tager ikke gebyr eller omkostninger for selve ændringen til 3 i 1 Livspension.

Dine valgmuligheder

Du har stort set samme valgmuligheder i din nuværende ordning, som du vil få i 3 i 1 Livspension.

Du har mange valgmuligheder i den nye ordning. Du kan blandt andet vælge ratepension eller større forsikringer.