Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Opsparingens afkast år til dato

På oversigten over din samlede opsparing i Linkpension kan du blandt andet se, hvor stor opsparingens afkast har været fra 1. januar og frem til opgørelsesdagen på hver enkelt pension.

Det tal, du kan se, er den samlede beregning for de fonde, du har/har haft.

Afkastet er beregnet på hver enkelt fond på følgende måde og opdateres på alle børsdage (alle dage undtagen lørdage, søn- og helligdage) kl. 18.00.

Jeg har foretaget følgende

Princip for beregning af opsparingens afkast

Ingen handler i fonden

Forskellen mellem indre værdi på fonden pr. 1. januar og indre værdi på opgørelsesdagen.

Jeg har købt andele i en fond

Forskellen mellem det beløb der købes andele for (efter handelsomkostninger) og den indre værdi på de købte andele på opgørelsesdatoen.

Jeg har solgt andele i en fond

Forskellen mellem indre værdi pr. 1. januar på de andele der er solgt og værdien ved salg af andele (efter omkostninger).

Jeg har både købt og solgt andele i en fond i perioden

Forskellen mellem det beløb andelene er købt for (efter omkostninger), og den værdi andelene er solgt for (efter omkostninger).

I afkastet år til dato indgår også de årlige omkostninger mv., der er fratrukket afkastet, samt de renter der er tilskrevet kontantbeholdningen.

Eksempel:

Dato

Handling

Kurs

Antal
andele

Afkast
år til dato

Regnemetode

01/01

 

100 (Indre værdi)

70

  

14/04

Ingen

120 (Indre værdi)

70

+1.400

(70*120) – (70*100)

10/05

Køb

134 (Indre værdi)
135 (Købskurs)

90

+2.380

((70*134) – (70*100))
+
((20*135) - (20*135))

12/05

Ingen

140 (Indre værdi)90+2.900

((70*140) – (70*100))
+
((20*140) – (20*135))

23/06

Salg

132 (Indre værdi)

131 (Salgskurs)

80+2.180

((70*132) – (70*100))
+
((20*132) – (20*135))

31/12

Ingen

125 (Indre værdi)80

+1.610

((70*125) – (70*100))
+
((10*125) – (10*135))
+
((10*131) – (10*135))