Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Omkostninger

Linkpension er en del af 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension, hvor den årlige administrationsomkostning er 420 kr. (1. januar 2018). Når du har Linkpension betaler du derudover særskilte omkostninger for denne del.

Årlig omkostning

Du betaler en årlig omkostning på 0,15 % af din opsparing i Linkpension. Vi beregner omkostningen for hver pension, du har oprettet i Linkpension.

Omkostninger ved handel

Du betaler 25 kr. for hver fond, du sælger og køber andele i, når du gennemfører en handel.

Eksempel:
Du har valgt at foretage en handel, hvor du sælger andele i to fonde og køber andele i tre fonde. Det medfører en omkostning på 5 x 25 kr., dvs. 125 kr.

Omkostninger ved investering af indbetalinger

Du betaler ingen handelsomkostninger, når vi investerer dine indbetalinger til Linkpension efter den fordeling, du har valgt. Du betaler heller ikke omkostninger, når du ændrer den fordeling, dine kommende indbetalinger investeres efter.

Kursspread

Når du køber og sælger fonde, er der forskel mellem købskurs og salgskurs. Når du køber andele i en fond, er der et købstillæg (emissionstillæg) på 0,25 %. Når du sælger andele i en fond, er der et salgsfradrag (indløsningsfradrag) på 0,25 %.

Det betyder, at hver gang du køber andele i en fond, bliver der lagt 0,25 % til fondens indre værdi i købstillæg. På samme måde bliver der trukket 0,25 % fra fondens indre værdi, når du sælger andele. Forskellen mellem købs- og salgskurs kaldes kursspread.

Provisioner

De fonde, du kan købe i Linkpension, bliver administreret af investeringsforeninger. Sampension modtager provision for at formidle investeringsforeningens fonde i Linkpension. Provisionen er indeholdt i foreningens almindelige administrationsomkostninger, som blandt andet dækker markedsføring.

Under menuen Fonde kan du under hver enkelt fond læse mere om, hvad administrationsomkostningerne ellers dækker, og se størrelsen af omkostningerne.

Regulering af satserne

Omkostningerne i Linkpension er de til enhver tid gældende satser, der er anmeldt til Finanstilsynet. Reglerne om omkostninger kan ændres med en måneds varsel. Ændringen af reglerne varsles her på hjemmesiden.

Vi forbeholder os ret til at indføre spekulationsbegrænsende foranstaltninger, som fx at indføre fradrag i opsparingen ved overførsel inden for pensionsordningen.