Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Kategori for fonde

Alle fonde er placeret i en kategori. Det er for at sikre et fornuftigt og ensartet sammenligningsgrundlag af fondenes afkast, rating mv. Inddelingen i kategorier følger InvesteringsForeningsRådets principper for opdeling.

Følgende regelsæt gælder for kategorisering af fonde hos InvesteringsForeningsRådet og for de fonde, der tilbydes i Sampension:

Generelt

En afdelings likvide midler og finansielle instrumenter med samme underlag som hovedkategoriens tillægges investeringerne i værdipapirer. Danske afdelinger medregner likvider i DKK (evt. i EUR), men ikke i fremmed valuta. Der kan være DKK i en udenlandsk afdeling og medregnes herunder.

Aktier Danmark

Mindst 75 % af investeringerne skal være danske aktier, der defineres som selskaber, der er hjemmehørende i Danmark, uafhængig af om de er noteret på dansk eller udenlandsk børs. Desuden kan i udlandet hjemmehørende selskabers aktier, der er noteret på Københavns Fondsbørs, medregnes som danske aktier.

Aktier Globalt

Mindst 75 % af investeringerne skal være placeret i udenlandske aktier, samtidig med, at investeringerne ikke må opfylde andre af nedenstående regionale eller brancheafdelingers kriterier. Aktieafdelinger, der ikke opfylder kriterierne for andre aktieafdelinger, placeres ligeledes her.

Aktier Europa

Mindst 75 % af investeringerne skal være aktier i selskaber, der er hjemmehørende i Europa eller som er noteret på en officiel børs i et europæisk land. Til Europa henregnes alle EU-lande, Norge, Schweiz, men ikke øst- og central-europæiske lande, herunder ansøgerlande. Afdelinger, der opfylder kriterierne for danske eller nordiske aktier, placeres under disse kategorier.

Aktier Norden

Mindst 75 % af investeringerne skal være aktier i selskaber, der er hjemmehørende i Norden, eller som er noteret på en officiel børs i et nordisk land. Til Norden henregnes Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.

Aktier Health care

Mindst 75 % af investeringerne skal være aktier i selskaber, der tilhører Health care branchen. Health care branchen defineres ikke nøjere, men der stilles krav om, at det anvendte branchemæssige kriterium er i overensstemmelse med almindelig sprogbrug og opfattelse.

Der stilles ingen krav om nationalt tilhørsforhold, og det branchemæssige tilhørsforhold går forud for det nationale ved kategoriseringen. En afdeling bestående af mindst 75 % amerikanske Healt care-virksomheder tilhører således kategorien "Health care aktier", ikke "Nordamerikanske aktier".

Aktier Brancher

Mindst 75 % af investeringerne skal være aktier i selskaber, der tilhører samme branche. Brancher defineres ikke nøjere, men der stilles krav om, at det anvendte branchemæssige kriterium er i overensstemmelse med almindelig sprogbrug og opfattelse.

Der stilles ingen krav om nationalt tilhørsforhold, og det branchemæssige tilhørsforhold går forud for det nationale ved kategoriseringen. En afdeling bestående af mindst 75 % danske provinsbanker tilhører således kategorien "Brancheaktier", og ikke "Danske aktier".

Østeuropæiske aktier

Mindst 75 % af investeringerne skal være aktier i selskaber, der er hjemmehørende i øst- og centraleuropæiske lande, eller som er noteret på en officiel børs i et øst- og centraleuropæisk land. Landene omfatter Den russiske Republik, Ukraine, Hviderusland, Estland, Letland, Litauen (forhenværende europæiske del af Sovjetunionen), Tjekkiet, Slovakiet, Polen, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Albanien samt landene i det tidligere Jugoslavien.

Fjernøstlige aktier

Mindst 75 % af investeringerne skal være aktier i selskaber, der er hjemmehørende i Asien eller Oceanien, eller som er noteret på en officiel børs i et af disse lande. Japanske aktier kan indgå i denne kategori, hvis der er tale om mindre end 75 %. Ellers kategoriseres afdelingen under "Japanske aktier".

Emerging market aktier

Mindst 75 % af investeringerne skal være i aktier fra Asien (Japan) og/eller Latinamerika og/eller Østeuropa, som ikke opfylder kriterierne for at tilhøre en af disse regioner.

Obligationer Korte Danske

Investeringerne skal omfatte rentebærende værdipapirer, udstedt i henhold til LIS’ (Lov om Investeringsforeninger og Specialforeninger) regler for obligationsinvesteringer eller specialforeninger, med en korrigeret varighed for hele porteføljen, der ikke må overstige 3 år. Mindst 75 % skal være denomineret i DKK eller udstedt af danske selskaber, men denomineret i EUR.

Obligationer Øvrige Danske

Investeringerne skal omfatte rentebærende værdipapirer, udstedt i henhold til LIS’ (Lov om Investeringsforeninger og Specialforeninger) regler for obligationsinvesteringer eller specialforeninger. Den korrigerede varighed kan overstige 3 år. Mindst 75 % skal være denomineret i DKK eller udstedt af danske selskaber i EUR.

Obligationer Emerging Markets

Investeringerne skal omfatte rentebærende værdipapirer, udstedt i henhold til LIS’ (Lov om Investeringsforeninger og Specialforeninger) regler for obligationsinvesteringer eller specialforeninger, hvor mere end 75 % af investeringerne er i Emerging markets relaterede obligationer.