Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Handelsbetingelser

Her kan du læse om de forskellige tidsfrister, der er ved køb og salg af andele. Du kan også læse reglerne for fastsættelsen af handelskurser.

Handelsbetingelser

Her kan du læse om de forskellige tidsfrister, der er i forbindelse med køb og salg af andele. Du kan også læse reglerne for fastsættelsen af handelskurser.

Tidsfrister for ændring af investering af opsparing

Vi gennemfører handel med fonde en gang dagligt på børsdage (alle dage undtagen lørdage, søn- og helligdage). Handlerne foregår mellem kl. 18.00 og kl. 18.15.

Hvis en handel skal gennemføres kl. 18.00, skal den være afgivet i din Linkpension senest kl. 16.00 samme dag. I tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 18.15 vil handelssiden i din Linkpension ikke være tilgængelig.

Hvis du indtaster en ordre mellem kl. 18.15 og kl. 24.00, vil den først blive handlet den efterfølgende børsdag. En indtastet ordre kan annulleres, hvis du fortryder. En annullering af en ordre skal ligeledes indtastes inden kl. 16.00 den pågældende børsdag. Hvis en afgivet ordre ikke er annulleret inden kl. 16.00 vil den blive gennemført.

Eksempel:
Du foretager en ændring af din investering af opsparingen fredag aften kl. 23.00 og handlen vil blive gennemført mandag kl. 18.00.

Tidsfrister for ændring af fordeling af indbetalinger til investering

Vi gennemfører automatisk et køb af andele for de beløb, der er frigivet til investering fra indbetalingskontoen. Købet foretages i forhold til den fordeling, du har registreret den 1. dag i hver måned (uanset om den første dag er en børsdag, en lørdag, søndag eller en helligdag).

Købet gennemføres til kurserne den 1. dag i måneden, hvis denne er en børsdag. Hvis den 1. dag i en måned ikke er en børsdag, gennemføres købet til de kurser, der var gældende på den seneste børsdag før den 1. dag i måneden.

Seneste frist for ændring af din fordeling af indbetalinger til investering er derfor kl. 23.59 den sidste dag i en måned. Hvis du foretager ændringen efter kl. 23.59 på den sidste dag i en måned, vil ændringen først træde i kraft den følgende måned. Hvis du ikke har oprettet en fordeling af indbetalinger til investering, vil de frigivne indbetalinger blive placeret i kontantbeholdningen.

Eksempel:
Du foretager en ændring af din fordeling af indbetalinger til investering den 15. marts. Hvis ikke du ændrer fordelingen igen inden den 30. marts kl. 23.59, vil fordelingen af investeringen af indbetalingerne blive foretaget i henhold til den ændring, du foretog den 15. marts. Hvis den 1. april er en onsdag vil effektueringen af købet ske den 1. april efter kl. 18:00 til børskursen den 1. april. Hvis den 1. april er en lørdag, vil effektueringen af købet ske mandag den 3. april til børskurserne den 31. marts.

Fastsættelse af kurser

Udgangspunktet for fastsættelse af handelskurser er fondens indre værdi noteret kl. 18.00 på børsdage (alle dage undtagen lørdage, søn- og helligdage). Ved køb og salg af fonde er der et kursspread, det vil sige en forskel mellem købskurs og salgskurs.

Når du skal købe andele i en fond, er der et købstillæg (emissionstillæg) på 0,25 %. Når du skal sælge fra en fond, er der et salgsfradrag (indløsningsfradrag) på 0,25 %.

Købs- og salgskurser på de enkelte fonde, udregnet på baggrund af den seneste opdaterede indre værdi, kan altid ses under punktet Handel.

Automatisk køb af andele for frigivne indbetalinger foretages til købskurser. Automatisk salg af andele til dækning af omkostninger foretages til salgskurser.