Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Forbehold

Kunden bærer investeringsrisikoen i Linkpension, idet forrentningen af opsparingen er baseret på afkast af de valgte fonde efter fradrag af pensionsafkastskat og omkostninger. Afkastet i fondene kan være positivt eller negativt. Som følge heraf er Linkpension ikke omfattet af en ydelsesgaranti.

Sampension hæfter ikke for fejl eller tab, der skyldes kundens egne forhold, herunder investeringsvalg foretaget af kunden selv.

Sampension hæfter ikke for økonomiske tab, der påføres kunden, hvis dette skyldes forhold, som Sampension er uden indflydelse på, eller for økonomiske tab, der påføres kunden som følge af manglende kommunikationsforbindelse til Sampensions hjemmeside.

Investeringer i de enkelte fonde finder sted efter de af Sampension udvalgte fondsforvalteres bedste skøn. Der kan ikke i anledning af en fondsforvalters udøvede skøn gøres ansvar gældende over for Sampension eller over for fondsforvalteren.

Oplysninger og beregninger af afkast, risikoniveau, rating, kategorisering, aktivfordelinger samt beholdningsoversigter for fonde og fondssammensætninger leveres af firmaet FundCollect. FundCollect giver ingen garanti for rigtigheden af de givne informationer.

Alle beregninger er baseret på historiske oplysninger leveret af de enkelte fondsforvaltere (investeringsforeninger), og historiske afkast er ingen garanti for fremtidige resultater.

I Regler for Linkpension, som du får tilsendt, når du vælger Linkpension, kan du læse de fuldstændige regler og betingelser for Linkpension.