Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Fondens risikotal

Fondens risikotal udtrykker, hvor store afkastudsving der historisk set har været i fonden. Risikotallet fremkommer på baggrund af fondens standardafvigelse.

Standardafvigelsen viser, hvordan de månedlige afkast gennem de seneste 60 måneder (5 år) har svinget i forhold til fondens gennemsnitsafkast i samme periode. En høj standardafvigelse betyder, at der har været store udsving i fondens afkast. Modsat viser en lavere standardafvigelse, at udsvinget har været mindre.

Standardafvigelsen viser sandsynligheden for, at afkastet i en enkelt periode ligger i nærheden af fondens gennemsnitlige afkast. Hvis standardafvigelsen er 10 % p.a., har afkastet i ca. 2 ud af 3 perioder (svarende til en sandsynlighed på 66,7 %) ligget inden for +/- 10 procentpoint i forhold til periodens gennemsnitsafkast.

Eksempel

Anvendelsen af standardafvigelsen kan illustreres ved følgende eksempel:

To fonde har begge givet et gennemsnitligt afkast over 5 år på 20 % - den ene med en standardafvigelse over 5 år på 5 %, den anden med en standardafvigelse på 15 %.

Ønsker du et lavt risikoniveau, skal du vælge fonden med den laveste standardafvigelse, hvor afkastet i 2 ud af 3 perioder inden for de 5 år har ligget mellem 15 og 25 %, altså (+/- 5 procentpoint) i forhold til det gennemsnitlige afkast. Som det kan aflæses af nedenstående tabel har denne fond et risikotal på 1.

Er du mere risikovillig, skal du vælge fonden med den høje standardafvigelse. Her har afkastet i 2 ud af 3 perioder ligget mellem 5 og 35 % (+/- 15 procentpoint). Således giver en højere standardafvigelse både mulighed for højere afkast og større tab. Fondens risikotal er 2.

Risikoniveauet er en gruppering af standardafvigelserne. Af nedenstående skema kan du se, hvilken standardafvigelse, der giver hvilket risikoniveau.

Risikoniveau

Standardafvigelse %

0,5

0,00 - 2,22

1,0

2,23 - 6,67

1,5

6,68 - 11,11

2,0

11,12 -15,56

2,5

15,57 - 20,00

3,0

20,01 - 24,44

3,5

24,45 - 28,89

4,0

28,90 - 33,33

4,5

33,34 - 37,78

5,0

37,78 - ~