Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Depotregnskab

Der bliver ført et særskilt depotregnskab for pensioner i Linkpension som et supplement til dit almindelige depotregnskab (forsikringsdepotet).

Depotregnskabet for Linkpension er en del af dit almindelige depotregnskab (forsikringsdepotet), men opgøres særskilt. Du finder det samlede depotregnskab under Din pension.

Hvis du har flere pensioner i Linkpension, fx både alderspension og kapitalpension, bliver der ført et samlet depotregnskab for dem.

Nedenfor kan du få en forklaring til de enkelte poster i Depot for Linkpension. Hvis en eller flere poster ikke har nogen værdi, fremgår de ikke af dit Depot for Linkpension.

Primo depot

Primo depot er en opgørelse (til indre værdi) af de fonde, du har investeret i, den sidste børsdag før den 1. i den måned, depotregnskabet starter. Værdien af indbetalingskontoen og kontantbeholdningen inkl. renter indgår også.

Indbetalinger fra forsikringsdepot

Der er tale om en nettopræmie, som er overført fra forsikringsdepotet.

Det vil sige, at der i forsikringsdepotet er beregnet administrationsomkostninger og en risikopræmie for den præmiefritagelse og sikring ved død, der er på din Linkpension. Beregningen laves, inden indbetalingen bliver overført til Linkpension.

I forsikringsdepotet findes den modsatte post Indbetaling til Linkpension.

Værdi overført fra forsikringsdepot

Tidligere opsparing i Valgpension eller Frivillig pension, du har flyttet til Linkpension. I forsikringsdepotet findes den modsatte post Værdi overført til Linkpension.

Grundgebyr

Det årlige grundgebyr bliver trukket fra depotet en gang om året den 1. januar. Det vil sige, at det beløb, du ser, vedrører året før.

Hvis du ophæver en Linkpension i løbet af året, afregnes grundgebyret pr. ophævelsesdagen.

Du kan se størrelsen af grundgebyret under Omkostninger.

Handelsomkostninger

Du skal betale omkostninger, når du ændrer i de fonde, du har valgt for din opsparing. Handelsomkostningerne beregnes månedsvis og ses i dette felt.

Du kan se størrelsen af handelsomkostninger under Omkostninger.

Skat af pensionsafkast

Skat af pensionsafkast bliver trukket fra depotet en gang om året den 1. januar. Det betyder, at det beløb, du ser, vedrører året før. Hvis du ophæver en Linkpension i løbet af året, afregnes pensionsafkastskatten pr. ophævelsesdagen.

Du kan læse mere om pensionsafkastskat her.

Udbytte

Udbytte er eventuelle kontante udbytter fra de fonde, du har valgt for din opsparing. Når det kontante udbytte udbetales, bliver det sat ind på din kontantbeholdning.

Afkast

Det afkast du har fået i depotregnskabsperioden fra de fonde, du har valgt, samt renter af kontantbeholdningen. Afkastet fra fondene er beregnet på baggrund af kursgevinster og kurstab, hvad enten de er realiseret eller ej. Renter på kontantbeholdningen beregnes hver måned.

Værdi overført til forsikringsdepot

Opsparing fra Linkpension, som du har fået overført til Valgpension eller Frivillig pension. I forsikringsdepotet kan du se den modsatte post Værdi overført fra Linkpension.

Værdiforøgelse i alt

En sammentælling af de posteringer der er ovenfor. Beløbet kan være negativt og har i de tilfælde negativt fortegn.

Ultimo depot

Ultimo depot er en opgørelse (til indre værdi) af de fonde, du har investeret i, den sidste børsdag i den måned, depotregnskabet slutter. Værdien af indbetalingskontoen og kontantbeholdningen inkl. renter indgår også.