Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Beskatning

I følge Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL) skal du betale 15,3 % i skat af dit pensionsafkast. Du betaler skat af alle former for afkast - også af udbytte og renter på kontantbeholdningen.

Skat af afkast i forbindelse med kursudvikling sker efter følgende regler:

Jeg har foretaget:

Princip for beregning af beskatningsgrundlag

Ingen handler i fondenForskellen mellem indre værdi på fonden pr. 1. januar og indre værdi pr. 31. december.
Jeg har købt andele i en fondForskellen mellem det beløb der købes andele for og den indre værdi pr. 31. december på de købte andele.
Jeg har solgt andele i en fondForskellen mellem indre værdi pr. 1. januar på de andele der er solgt og værdien ved salg af andele.
Jeg har både købt og solgt andele i en fond i periodenForskellen mellem det beløb andelene er købt for, og den værdi andelene er solgt for.

Handelsomkostninger, grundgebyr og kursspread (forskellen mellem kursen af den indre værdi og købs/salgskursen) trækkes fra beskatningsgrundlaget, dvs. det skal du ikke betale skat af.

Skat af pensionsafkast regnes af det afkast, der tilskrives pensionsordningen i løbet af året. I år med positivt afkast betales skatten direkte til SKAT, og du kan i ordrebogen se, hvor meget skat, der er afregnet.

Er beskatningsgrundlaget negativt, beregnes der negativ skat. Den negative skat af pensionsafkast fratrækkes i efterfølgende indkomstår, hvor der er positiv skat af pensionsafkast.

Udtræder du af Linkpension for at overføre værdien af din Linkpension til din pensionsordning, bliver den negative skat af pensionsafkast modregnet i senere positiv skat på din pensionsordning.

Overfører du hele din Linkpension til et andet pensionsselskab, kan din negative skat af pensionsafkast også her bruges til modregning i senere positiv skat på den nye pensionsordning.