Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Udbetaling og fratrædelse

Her kan du læse om dine muligheder i Linkpension, hvis du fratræder dit job, eller når du skal have udbetalinger fra din pensionsordning. Det kan være, når du går på pension, hvis du bliver syg eller ved dødsfald.

Du kan herunder læse mere om de forskellige emner.

Har du spørgsmål om Linkpension, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

Fratrædelse

Fratræder du dit job, fordi du har fået et nyt, bliver ledig eller går på orlov, så stopper din arbejdsgiver med at betale til din pensionsordning. Det er derfor vigtigt, at du overvejer, hvad der skal ske med din pensionsordning, herunder også din Linkpension.

Fratræder du, så der ikke længere indbetales præmie til os, er den værdi, du allerede har sparet op i Linkpension, fortsat investeret i de fonde, du har valgt. Du har de samme muligheder for at pleje og følge dine investeringer, som du tidligere har haft.

Udbetaling af pension

Har du en kapitalpension (alderssum) eller aldersforsikring bliver de andele, du har investeret i, automatisk solgt, inden summen bliver udbetalt. Værdien af salget udbetales til dig på en gang, efter et fradrag for skat, afgift og omkostninger.

Har du en ratepension eller alderspension, bliver dine andele ligeledes solgt. Da disse pensioner udbetales over en årrække, overfører vi værdien af salget til en tilsvarende pension i Valgpension, som bliver forrentet på samme måde som din øvrige ordning. Det vil sige, at har du 3 i 1 Livspension eller Supplerende Pension, vil din ordning stadig blive forrentet efter markedsrenteprincippet, men hvor vi administrerer investeringen. Har du derimod 3 i 1 Pension, vil din ordning blive forrente med en gennemsnitsrente (depotrenten). Fordelen ved dette er, at vi sikrer dig en stabil, løbende udbetaling. Til gengæld kan du ikke selv foretage investeringer i udbetalingsperioden.

Vælger du at få din kapitalpension (alderssum)  eller aldersforsikring udbetalt, men starter ikke udbetaling af løbende pension, skal du være opmærksom på, at din eventuelle resterende opsparing i Linkpension fortsat er investeret i de fonde, du har valgt. Du har derfor de samme muligheder for at pleje og følge dine investeringer, som du tidligere har haft.

Hvis du bliver syg

Hvis du bliver syg i et sådant omfang, at du bliver berettiget til dækning ved sygdom, fortsætter indbetalingerne til din Linkpension.

Det, du allerede har sparet op i Linkpension, er fortsat investeret i de fonde, du har valgt. Derfor har du de samme muligheder for at pleje og følge dine investeringer, som du tidligere har haft.

Dødsfald

Dør du, inden du har fået din pension udbetalt, vil din opsparing i Linkpension automatisk blive solgt.

Hvis du dør, inden du har fået din pension i Linkpension udbetalt, sker der en af to ting:

Har du en kapitalpension (alderssum), en aldersforsikring eller en ratepension, sælger vi automatisk de andele, du har investeret i. Herefter bliver værdien udbetalt til dine efterladte (begunstigede) enten på en gang eller over en årrække efter afregning af omkostninger samt skat og afgift til staten. Dine efterladte vil ikke kunne foretage investeringer.

Livsvarig og ophørende alderspension bliver kun udbetalt, hvis du er i live på pensionstidspunktet. Derfor bortfalder pensionen ved din død.