Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Hvad er Linkpension?

Linkpension er et unit link produkt, hvor du har placeret en del af din opsparing i fonde, og hvor du får det direkte afkast af den del du har investeret i Linkpension.

Linkpension hører til den type pensionsopsparing, der kaldes unit link. Unit betyder enhed, og link betyder, at man forbinder, kobler til eller sætter sammen. Det vil sige, at i unit link der kobler du forskellige enheder til din pension, og på den måde får Linkpension.

De enheder, du kobler din pension til, er fonde. Fond betyder en kapital, der er hensat til et bestemt formål. I Linkpension-sammenhæng er fondenes formål at investere i en bestemt type værdipapirer.

Linkpension er et frit investeringsvalg, hvor du køber retten til en andel af afkastet af de fonde, du har linket din pension til. Linkpension er en frivillig del af 3 i 1 Livspension, 3 i 1 Pension og Supplerende Pension.

Fonde

I Linkpension kan du vælge mellem 24 forskellige fonde og seks puljer (Sampension Vælger) - sammensat af Sampension.

En fond betyder en kapital, der er hensat til et bestemt formål. I Linkpension betyder det, at Sampension tilbyder en fond, som har til formål at investere i en specifik type værdipapirer. Det kunne fx være aktier i danske virksomheder som Carlsberg, Tivoli, Novo Nordisk osv.

Værdien af fonden bestemmes af udviklingen i kurserne på alle de aktiver, der ligger i fonden.

Puljerne Sampension Vælger, er sammensat af fire fonde:

 • Sampension Invest- obligationer
 • Sampension Invest- Globale aktier
 • Sampension Invest- Danske aktier 
 • Sampension Invest- Emerging markets

Fondene er vægtet forskelligt i puljerne, og vægten ændrer sig løbende, så puljernes risiko langsomt bliver mindre.

Sampension samarbejder med forskellige fondsforvaltere, som kaldes investeringsforeninger. Eksempler på investeringsforeninger er Bank Invest, Jyske Invest, Carnegie osv. Når man investerer i investeringsforeninger, køber man investeringsbeviser (anparter).

De beløb, der købes investeringsbeviser for, investerer investeringsforeningen i forskellige typer af værdipapirer. De personer, der beslutter, hvilke værdipapirer der skal købes og sælges, kaldes porteføljemanager.

Det er Sampension, der køber og ejer investeringsbeviser fra investeringsforeningerne.

Som kunde i Linkpension kobler (linker) du dig til en eller flere fonde, for en bestemt andel, og deltager dermed i retten til afkastet. Du kan placere dine investeringer i netop de fonde, der passer bedst til dig.

Renteprincip i Linkpension og depotrente

I Linkpension er afkastet af pensionsopsparingen bestemt efter markedsrenteprincippet. Det betyder, at afkastet bestemmes direkte af markedsudviklingen - fx rentens størrelse i samfundet og kurserne på aktier i danske og udenlandske virksomheder.

Afkastet fratrukket skat, afgift og omkostninger kan blive både positivt og negativt, da det er afhængigt af kursudviklingen mv. på de værdipapirer, der ligger i de enkelte fonde. Afkastet tilskrives eller fratrækkes din opsparing, afhængig af om det er positivt eller negativt. I Linkpension vælger du selv, hvordan sammensætningen af dine investeringer skal være i forskellige fonde – dvs. hvor stor din risiko du ønsker.

I 3 i 1 Livspension bliver værdien af din opsparing til pension også forrentet efter markedsrenteprincip. Her er det Sampension, der bestemmer sammensætningen af investeringerne. Investeringerne tilpasses automatisk din alder.

I nogle pensionsordninger, som fx 3 i 1 Pension, bliver afkastet bestemt efter gennemsnitsrenteprincippet. Det betyder, at du får et afkast i form af en depotrente. De investeringer, der ligger bag gennemsnitsrenteprincippet, kan naturligvis også give både positivt og negativt afkast, men i den traditionelle pensionsopsparing udjævnes de gode og de dårlige år. På den måde opnår du et gennemsnitligt positivt afkast.

Opsparingens udvikling

På Linkpension kan du følge udviklingen i værdien af din opsparing hver eneste dag. Det afkast, du opnår, afhænger af de fonde, du har valgt.

Afkastet kan indeholde følgende elementer:

 • Kursgevinster/kurstab
 • Renter af kontantbeholdningen
 • Renter af indbetalingskontoen
 • Udbytte fra fondene

Kursgevinster og kurstab indgår i afkastet, som forholdet mellem startkursen og slutkursen for en given periode. Er startkursen fx 100, og slutkursen er 110, har afkastet været 10 kroner.

Visse fonde udlodder en del af formuen som udbytte. Dette udbytte vil blive sat ind på din kontantbeholdning.

I Linkpension er der to konti: En indbetalingskonto og en kontantbeholdning. Disse konti tilskrives en rente, som du kender det fra en almindelig bankkonto.

Opsparingen fratrækkes:

 • Handelsomkostninger
 • Årlige administrationsomkostninger
 • Pensionsafkastskat (PAL)
 • Eventuelt minimumsomkostninger, hvis de ikke dækkes af bonus eller anden opsparing

Handelsomkostninger betales kun ved handel, det vil sige, når du omlægger dine investeringer. De årlige administrationsomkostninger betales i forhold til størrelsen af din opsparing. PAL er en skat på 15,3 %, som du betaler af afkastet på din pensionsopsparing.

Du kan læse mere om opsparingens udvikling under menupunktet Regler og betingelser.