Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Inden du vælger

Inden du vælger Linkpension, er der en række forhold, der er værd at kende. Det drejer sig blandt andet om, hvilke pensioner du kan investere i Linkpension, tidshorisonten for din opsparing og overførsel af opsparing.

Du kan herunder læse mere om de forskellige emner.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om Linkpension.

Hvem kan vælge Linkpension?

Har du 3 i 1 Livspension, 3 i 1 Pension, 3 i 1 Opsparing eller Supplerende Pension, kan du som udgangspunkt vælge Linkpension.

Du kan vælge Linkpension for dit pensionsbidraget i Valgpension, hvis du har valgt kapitalpension med sikring ved død (alderssum), ratepension med sikring ved død og/eller ophørende eller livsvarig alderspension.

Har du 3 i 1 Livspension, 3 i 1 Pension, 3 i 1 Opsparing eller Supplerende Pension, og indbetaler frivilligt bidrag eller ønsker at gøre det, kan dette bidrag også bruges til Linkpension.

Det vil fremgå af dine vilkår, hvis der gælder særlige betingelser/regler for dig.

Kun opsparing til alderspension

Har du valgt Linkpension, kan du ikke vælge forsikringer som dækker dig ved sygdom, dvs. børnepension, invalidepension, supplerende førtidspension sygdom, tab af erhvervsevne og dødsfaldsdækning.

I Linkpension er det din opsparing til alderdommen, som du vælger, hvordan skal investeres. Du kan bruge den del af din præmie eller opsparing, der stammer fra Valgpension eller Frivillig pension, til Linkpension.

Opsparing til alderdommen kan være kapitalpension med sikring ved død, ratepension med sikring ved død (begrænset udbetalingsperiode på mindst 10 år), livsvarig alderspension (løbende livsvarig pension) eller ophørende alderspension.

Dine eventuelle risikodækninger (dækninger ved sygdom, invaliditet og død) kan ikke indgå i Linkpension og bliver ikke påvirket af, hvordan afkastet af dine investeringer udvikler sig.

Mindste indbetaling

Størrelsen af dit pensionsbidrag og din opsparing kan være afgørende for dit valg af Linkpension.

Da det som hovedregel kun er 1/3 af dit pensionsbidrag, du kan vælge Linkpension for, skal pensionsbidraget være af en vis størrelse, for at du kan få glæde af at investere selv. Du skal huske på, at du skal betale gebyr for at være med i Linkpension, og at handlerne er forbundet med handelsomkostninger.

Overførsel af opsparing til Linkpension

Du kan vælge at overføre en del af din eksisterende opsparing til din Linkpension. På den måde kan du få indflydelse på investeringen af en større del af din pensionsordning.

Du kan også overføre opsparing fra andre pensionsordninger til din Linkpension.

Depotfradrag ved overførsel til Linkpension

I forbindelse med overførsel af reserver fra 3 i 1 Pension kan der forekomme depotfradrag. Det sker hvis, der har været en periode med negativt afkast. Depotfradraget betyder, at der ved overførsel fra gennemsnitsrente til markedsrente skal tages højde for, at der ikke skal overføres flere penge end ordningens reelle værdi. Depotfradraget fastsættes for 1 måned af gangen.

Investeringshorisont

Du bør tage din investeringshorisont med, når du overvejer at vælge Linkpension. Investeringshorisonten er udtryk for, hvor mange år der er, til du skal have din pension udbetalt.

Reglerne for, hvornår du kan begynde at få udbetalt dine alderspensioner, afhænger af, hvornår du har oprettet din pensionsordning.

  • Er din pensionsordning oprettet før 1. maj 2007, kan du tidligst starte udbetalingen, fra du fylder 60 år.
  • Er din pensionsordning oprettet i perioden fra 1. maj 2007 frem til 1. januar 2018, kan du tidligst begynde at få udbetalt din pension fem år før din folkepensionsalder.
  • Er din pensionsordning oprettet fra 1. januar 2018 og frem, kan du tidligst begynde at få udbetalt din pension tre år før din folkepensionsalder.

Det er som udgangspunkt et krav, for at få pensionen udbetalt, at du har forladt arbejdsmarkedet.

Hvis du skal udnytte fordelene ved Linkpension fuldt ud, bør du ikke have en kort investeringshorisont, da fondenes investeringsstrategi primært er langsigtet. Hvis du ved, at du vil starte udbetalingen af din pension inden for de næste fem år, bør du nøje overveje, om Linkpension er noget for dig.

Ud af Linkpension

Hvis du vælger Linkpension nu og senere finder ud af, at det ikke er noget for dig at pleje dine egne investeringer, kan du fravælge Linkpension. Der er to muligheder:

Der er to muligheder, hvorved du kan vælge Linkpension fra:

  • Du kan stoppe den månedlige indbetaling til Linkpension, så du stadig har den opsparet værdi.
  • Du kan med tre måneders varsel til udgangen af et kalenderår overføre hele din opsparing fra Linkpension til Valgpension eller Frivillig pension og lade Sampension varetage investeringerne for hele din pensionsordning. Er varsel om overførsel først givet, kan overførslen ikke efterfølgende fortrydes, men Linkpension kan straks efter vælges på ny.