Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Hvordan bruger jeg Linkpension?

Her kan du læse om, hvordan du får adgang til og kommer i gang med Linkpension.

Du kan herunder læse mere om de forskellige emner.

Adgang til Linkpension

Når du er tilmeldt Linkpension, foretager du dine dispositioner via internettet. Det er også på internettet, du kan hente alle de informationer, der stilles til rådighed.

Ved at bruge internettet sikrer vi os, at oplysningerne om din Linkpension altid er opdaterede og aktuelle. Det betyder også, at du alle ugens syv dage kan hente oplysninger om fx din aktuelle værdi af opsparingen.

Sikkerhed

Dine pensionsoplysninger er godt beskyttet. Først og fremmest krypteres alle data, vi sender over internettet. Samtidig beskyttes dine oplysninger af en firewall. Sammen med din NemID sikrer det, at det kun er dig, der kan se oplysninger om din Linkpension, ændre sammensætningen af fonde mv. Du kan læse mere om sikkerheden på hjemmesiden under menupunktet Din pension.

Besked via e-mail

Hvis en af dine handler en sjælden gang ikke kan gennemføres, vil du få besked via din e-mail-adresse, hvis du har oplyst den til os.

Investering af indbetalinger

Når du har fået oprettet en pension i Linkpension, skal du bestemme dig for, hvilke fonde du ønsker, at dine indbetalinger skal investeres i. Det gør du under dine egne pensionsoplysninger (kræver log ind).

Her kan du se en oversigt over de fonde, du har mulighed for at investere i. I oversigten er der en række felter, hvor du i procent skal skrive den fordeling af fonde, du ønsker af dine månedlige indbetalinger.

Når du har besluttet dig for, hvordan du vil fordele dine indbetalinger, vil dine fremtidige indbetalinger automatisk blive investeret efter dit ønske, når de frigives til investering. Hvis du ikke har oprettet en fordeling, bliver indbetalingerne placeret i kontantbeholdningen.

Du kan altid ændre fordelingen af de investeringer, der skal foretages for dine fremtidige indbetalinger. Investeringen af dine indbetalinger (køb af andele) sker den 1. børsdag i måneden (alle dage undtagen lørdage, søn- og helligdage) kl. 18.00. Du kan ændre din fordeling af indbetalingerne indtil samme dag kl. 16.00. Ændrer du fordelingen efter kl. 16.00, får ændringen først virkning måneden efter.

De investeringer, du har foretaget for tidligere indbetalinger (dvs. din opsparing), påvirkes ikke, hvis du ændrer fordelingen af indbetalingerne.

Investering af opsparing

Du kan dagligt ændre på investeringen af dine tidligere indbetalinger, dvs. din opsparing. Det gør du under dine egne pensionsoplysninger (kræver log ind).

Når du er logget ind, kan du se en oversigt over alle de fonde, du har mulighed for at investere i. I oversigten er der en række felter, hvor du i procent skal skrive, hvordan din opsparing skal investeres.

Når du ændrer den procentvise fordeling, sker der en handel med de andele, du har linket din opsparing til. Dvs. du sælger og køber andele.

Handel gennemføres på alle børsdage (alle dage undtagen lørdage, søn- og helligdage) kl. 18.00. Du kan ændre din fordeling af opsparing indtil samme dag kl. 16.00. Ændrer du fordelingen efter kl. 16.00, får ændringen først virkning dagen efter kl. 18.00, når vi handler på ny.

De investeringer, du foretager for dine kommende indbetalinger, påvirkes ikke, hvis du ændrer fordelingen af hvordan din opsparing investeres.

Valg af investering

Når du har oprettet en pension i Linkpension, skal du bestemme dig for, hvordan du vil investere din pension.

I Linkpension er det dig selv, der bestemmer, hvordan investeringen af din pension skal sammensættes. Det betyder også, at du selv har ansvaret for investeringerne.

Hvis du ikke selv ønsker at sammensætte investeringen, kan du benytte puljerne Sampension Vælger. Her sammensætter og vedligeholder Sampension investeringen for dig, og sørger automatisk for at nedsætte risikoen, jo tættere du kommer dit pensionstidspunkt.

Når du har anvendt investorguiden, gemmes dit risikoniveau automatisk, så du altid kan bruge det som hjælp ved handel eller ændring af fordelingen af dine fremtidige betalinger.

Vedligeholdelse

Det er meget individuelt, hvor meget den enkelte ønsker at ændre sine investeringer. Nogle synes, at det er spændende at handle, ofte i håb om at kunne hente nogle hurtige gevinster. Andre vil kun sjældent ændre på den sammensætning, de har valgt.

Når du sammensætter investeringen, skal du tænke på, at der som regel er tale om en langsigtet investering, da du først skal bruge opsparingen, når du går på pension. Derfor er det ikke nødvendigt at ændre investeringen hele tiden. Det er netop en af fordelene ved en fond, hvor en porteføljemanager løbende køber og sælger enkeltaktiver og dermed holder fondens risikoniveau stabilt.

Du skal også være opmærksom på de omkostninger, der er forbundet med ændringer. Jo mere du handler, jo mere betaler du i omkostninger.

Har du valgt at placere dine investeringer i Sampension Vælger, er det ikke nødvendigt at vedligeholde investeringer. Her sørger Sampension for at passe dine investeringer.

Kursdannelse

Princippet for afregning af kundeordrer i Sampensions LinkPension er, at vi i videst muligt omfang tager udgangspunkt i NAV (Indre Værdi).

Vi opdaterer på alle børsdage NAV på alle de danske investeringsforeninger, Sampension Invest og vores vælgerfonde. Vi indhenter en værdi i tidsrummet mellem kl. 16.00 og 18:00, når vi har lukket for dagens handel i Linksystemet. Indre værdi beregnes og leveres fra investeringsforeningerne.

Det forholder sig en lille smule anderledes, når det drejer sig om ETF’er (iShares), som bliver handlet uden for Danmark og oftest bliver afregnet i US $.

På iShares foretages der kun én officiel NAV beregning i døgnet. Vi ønsker at indhente kurser på samme tidspunkt for samtlige ordrer i LinkPension, hvorfor vi indhenter en såkaldt INAV (intraday Net Asset Value) samt kursen på US $. Det sker ligeledes i tidsrummet mellem kl. 16.00 og 18.00, efter vi har lukket for tilgang til dagens handel i Linksystemet.

Når du lægger en ordre ind på køb eller salg af fonde i din opsparing inden kl. 16.00, kender du ikke kursen på fonden. Det er den indre værdi for fonden på børsens lukketidspunkt, der handles til. Denne kurs er ukendt, når du vælger at lægge din ordre. I stedet ser du lukkekursen på den seneste handelsdag for at give en retning for prisen på fonden, men kursen er ikke en forventelig handelskurs.

Din handel bliver gennemført ca. kl. 18:00 på alle børsdage, når vi har modtaget oplysninger om den nye indre værdi.

Indre værdi

Indre værdi kan umiddelbart ligne en aktiekurs. Begge tal repræsenterer prisen for en andel i en investering, og begge kan læses i avisernes kurslister og på finansielle hjemmesider. De er dog ikke ens.

En investeringsforening beregner den indre værdi for den enkelte afdeling ved at lægge værdierne af alle afdelingens værdipapirer sammen, inklusive kontantbeholdningen, korrigeret for afdelingens omkostninger og til sidst divideret med det samlede antal af investeringsbeviser i afdelingen.

Kurser på aktier ændrer sig hver gang, der handles i løbet af en børsdag, mens investeringsforeningernes indre værdi normalt kun beregnes én til to gange om dagen, og senest når handelen med investeringsbeviserne slutter på børsen.

Når du køber investeringsforeningsbeviser, køber du derfor beviser til en indre værdi beregnet af investeringsforeningen (+/- kursspread på 0,25 %) som er leveret til Sampension mellem kl. 16.00 og 18.00. Derfor kender du ikke med sikkerhed den indre værdi i det øjeblik, du vælger at investere.

Information

Informationerne om din Linkpension er delt op i niveauer, så du kan hente netop den mængde information, du behøver. Informationerne finder du under dine egne pensionsoplysninger (kræver log ind).

Når du klikker på Din investering, finder du først en total oversigt over alle dine pensioner i Linkpension. Her kan du se værdien af dem, og hvordan afkastet har udviklet sig i årets løb.

Når du klikker på Vis ud for den pension, du vil vide mere om, finder du en beskrivelse af din sammensætning af investeringerne på de enkelte pensioner. Du kan se, hvordan du har investeret din eksisterende opsparing, og hvordan dine fremtidige indbetalinger bliver fordelt.

Du kan også se en beskrivelse af de enkelte fonde. Du kan blandt andet læse om investeringsstrategien for den enkelte fond. Du får også oplysninger om fondens tidligere afkast, afkastudsvinget og fondens risikoniveau. Du får oplysningerne frem ved at klikke på fondens navn.

Hvis du ønsker at fordybe dig yderligere, kan du se oplysninger om fordelingen af værdipapirer i fonden ved at klikke på Beholdningsoversigt, Aktivfordeling eller Omkostninger.

Under analyseværktøjer kan du foretage forskellige sammenligninger af investeringer. Det kan være fordelinger, du allerede har valgt, på både indbetalinger og opsparinger, og det kan være fiktive fordelinger.