Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Hvor godt - eller hvor galt - kan det gå?

Inden du vælger investeringsprofil, er det godt at vide, hvordan dit valg kan påvirke dine udbetalinger.

Illustrationen herunder viser, hvordan pensionen kan udvikle sig afhængig af din alder og dit valg af investeringsprofil. Vi tager udgangspunkt i en kunde med en månedlig forventet udbetaling på 10.000 kr.

Udfaldsrum for investeringsprofiler
 

 Udfaldsrum for investeringsprofiler

Pr. 31. juli 2017

Forbehold og forudsætninger

Vi beregner den forventede udbetaling (prognoseydelse) på dit pensionsoverblik ud fra den investeringsprofil du er placeret i. Din pension kan blive højere eller lavere end angivet i prognosen. Der er altid en risiko for udsving, men der er størst risiko for udsving i profilen med høj risiko.

Illustrationen og nedenstående forklaring bygger på et eksempel, hvor en kunde på sit pensionsoverblik kan se en prognoseydelse på 10.000 kr. på pensioneringstidspunktet, hvilket er sat til det 67. år.

Middelværdien på grafen – 10.000 kr. – svarer til, at kunden på pensioneringstidspunktet får udbetalt den prognoseydelse, som kunden på nuværende tidspunkt kan se på pensionsoverblikket. Som eksempel angiver grafen for en 45-årig kunde med investeringsprofil Moderat risiko, at der vil være mulighed for at ydelsen på pensioneringstidspunktet er op til 4.400 kr. højere end prognoseydelsen, men at den også kan ende med at være ned til 4.400 kr. lavere end prognoseydelsen.

Du kan bruge eksemplet på dine egne prognoseydelser. Har du eksempelvis på dit pensionsoverblik en prognoseydelse på 2.000 kr. på pensioneringstidspunktet skal du gange tallene i grafen med 0,2.

Grafen illustrerer alene den risiko der er, for at ydelsen bliver højere eller lavere end prognoseydelsen på dit pensionsoverblik. Det kalder vi et udfaldsrum. Grafen kan ikke bruges til at sammenligne det forventede afkast på de 3 investeringsprofiler og dermed dine forventede udbetalinger på hver af de 3 investeringsprofiler. Prognoseydelsen udvikler sig over tid i takt med, at det faktisk opnået afkast afviger fra det afkast, som prognosen var baseret på. Får du eksempelvis et højere afkast end det, som prognosen er beregnet på, vil du opleve, at din prognoseydelse ved udgangen af året er højere end ved begyndelsen.

Grafen illustrerer alene investeringsrisikoen i perioden frem mod pensioneringstidspunktet. Efter pensionering vil der forekomme en løbende regulering af den udbetalte ydelse, da de realiserede afkast typisk vil afvige fra det underliggende forventede afkast, som ydelsen er beregnet på. I forhold til ydelsen ved tidspunkt for pensionering vil der således også være et udfaldsrum, som er stigende med tiden og hvor udfaldsrummet er størst i profilen med den højeste risiko.

Ønsker du en beregning af prognoseydelsen ved at skifte investeringsprofil kan du kontakte en af Sampensions kunderådgivere på telefon 77 33 18 77. Beregningen af prognoseydelsen baserer sig på afkast svarende til de af branchen fastlagte forudsætninger for prognoseberegning.

Forudsætninger for valg af investeringsprofil

De viste udfaldsrum illustrerer risikoen for, at pensionen kan blive højere eller lavere end prognoseydelsen på dit pensionsoverblik viser. Udfaldsrummet er stigende i takt med risikoen, så den mest risikofyldte investeringsprofil har det største udfaldsrum, men der er altid en risiko for udsving.

Vi har beregnet udfaldsrummet ud fra statistiske beregningsmetoder baseret på en gennemsnitskunde, og det er derfor vejledende. Der er ifølge beregningerne 70 % sandsynlighed for, at pensionen ligger i dette interval, men udfaldsrummene kan i praksis blive større eller mindre. Der er 15 % sandsynlighed for at pensionen kan blive højere, men også 15 % sandsynlighed for at pensionen kan blive mindre, end det interval der er angivet.

De statistiske beregningsmetoder tager udgangspunkt i de samfundsforudsætninger, som ligger til grund for prognoserne på dit pensionsoverblik. Udfaldsrummene er simuleret med udgangspunkt i den forventede risiko over tid på aktiverne i de 3 basisfonde (aktier, obligationer og alternative investeringer). Risikoen for at afkast i basisfondene aktier og alternative investeringer udvikler sig anderledes end forventet er størst, hvilket også afspejler sig i udfaldsrummene. Modellen til beregning af udfaldsrummet er Sampensions egen. Sampension anvender samme model i forbindelse med strategiske overvejelser omkring den langsigtede placering af de midler, som Sampension forvalter.