Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Markedskommentar – juli 2017

Hver måned kommenterer Sampensions investeringsafdeling på afkastet i de tre basisfonde, der er grundlaget for årgangspuljerne.

De tre basisfonde – Aktier, Obligationer og Alternative Investeringer – gav i juli et afkast på henholdsvis 1,2 %, 0,1 % og 0,5 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). For årets første syv måneder som helhed ligger de tilsvarende afkast på 8,3 %, 0,7 % og 2,9 %.

Renterne startede juli, som juni sluttede, med forholdsvist store stigninger, hvorefter de faldt lidt tilbage, men alligevel igen endte måneden på et højere niveau. Den opadgående tendens på det globale aktiemarked fortsatte i juli måned, og der tegner sig dermed en pæn fremgang på det globale aktiemarked i årets første syv måneder. Over en bred front har aktiemarkederne fortsat den opadgående kurve i juli, hvor specielt emerging markets aktier (+19,7 %) og det danske aktiemarked (+16,1 %) har klaret sig rigtig pænt i årets første syv måneder, mens det amerikanske aktiemarked (+11,2 %) og aktiemarkedet i euroområdet (+8,8 %), samt specielt det britiske aktiemarked (+5,6 %) halter noget efter – hvor sidstnævnte formentlig fortsat skyldes Brexit-usikkerheden i Storbritannien.

Den amerikanske præsident har fortsat sit at se til både på den interne politiske front i USA i forhold til sine forslag til økonomisk reformpolitik og mulige kontakt til Rusland under sidste efterårs valgkamp, men også i relation til de geopolitiske spændinger mellem USA og Nordkorea. Den amerikansk økonomi har skuffet i årets første halvdel, men på det seneste er det begyndt at se lidt bedre ud, om end inflationen stadig ligger forholdsvis lavt i forhold til centralbankens målsætning. Den annoncerede pengepolitik med at lade nogle af de obligationer løbe ud, som centralbanken købte for nye penge i årene 2008-14, forventes igangsat engang i efteråret, mens en mulig rentestigning sidst på året også stadig er på bordet.

Eurozonens økonomi fortsætter med at overraske positivt, og der er højst sandsynligt mere i vente resten af året godt understøttet af et lavt renteniveau, der følger af den meget lempelige pengepolitik og lave inflation. En stramning af pengepolitikken kommer dog nærmere efterhånden som en mere robust og velfunderet økonomiske vækst breder sig ud til alle landene i eurozonen.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner uden afdækning af valutarisiko.

Sampensions beholdning af børsnoterede aktier gav i juli et positivt afkast på 0,3 %. Værdien af porteføljen af danske aktier steg, 3,8 %, mens de to eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et afkast på -0,5 %. Værdien af investeringerne i emerging markets-aktier steg derimod med 1,9 %.

Værdien af Sampensions beholdning af unoterede aktier (private equity) blev i juli nedskrevet med 1,0 %, hvilket for årets første syv måneder giver et samlet afkast på 5,0 %.

Porteføljen af kreditsikre obligationer fik et positivt afkast i juli, ligesom værdien af beholdningerne i statsobligationer og realkreditobligationer begge steg, mens værdien af beholdningen i kreditsikre erhvervsobligationer faldt. For at styre den overordnede renterisiko i basisfonden obligationer investerer Sampension i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps. Disse gav i juli et negativt afkast.

Blandt de alternative investeringer var der i juli opskrivninger på såvel struktureret kredit, som på værdien af beholdningerne i hedgefonde. Desuden var der positive opskrivninger på de direkte ejede danske ejendomsinvesteringer, men nedskrivninger på skovinvesteringerne.

Valutakursændringer har for årets første syv måneder bidraget negativt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet styrket med 10,1 % i forhold til den amerikanske dollar. Da Sampension afdækker hovedparten af valutakursrisikoen over for den amerikanske dollar er dette tab dog mindsket betydeligt. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i basisfonden Aktier og basisfonden Alternative Investeringer.