Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Standardiserede afkast og risici

Vil du sammenligne dit afkast og din risiko med tilsvarende ordninger i andre selskaber, kan du her finde en række standardiserede informationer om 3 i 1 Livspension.

Nedenfor finder du en række standardiserede informationer om afkast og risiko for 3 i 1 Livspension. At de er standardiserede betyder, at alle pensionsselskaber i Danmark skal stille samme informationer til rådighed om deres ordninger med markedsrente. Dermed får du som kunde bedre mulighed for at sammenligne dit afkast og din risiko på tværs af selskaber

Sådan beregner vi

Afkastene vises for en periode på fem år. Du kan også se investeringsafkastet (det afkast, som Sampension opnår af investeringsaktiverne) samt et kundeafkast (den værdistigning, der er blevet tilskrevet på dit depot).

Investeringsafkast og kundeafkast er identiske for Sampensions kunder, med undtagelse af de kunder, som har bonuskapital. Du kan se på din Pensions- og forsikringsoversigt (kræver at du logger ind med NemID), om du har bonuskapital i din pensionsordning.

Afkast på bonuskapital

Kundeafkastet for kunder med bonuskapital indeholder et merafkast vedrørende bonuskapital. Dette består af årets udlodning fra egenkapitalen til bonuskapitalen samt årets afkast af bonuskapitalen. Årets udlodning er fastsat til, hvad den typiske kunde med bonuskapital har modtaget. Bonuskapital er en særlig opsparing uden tilknyttede forsikringsdækninger. Bonuskapital indgår i Sampensions samlede kapitalgrundlag og er sammen med egenkapitalen med til at dække eventuelle tab. Risikoen på bonuskapital er derfor anderledes end på investeringsporteføljen.

Risikoklasser

Hvert produkt tildeles en risikoklasse. Risikoen gøres op på en skala fra 1 til 7 på grundlag af udsvingene i de månedlige investeringsafkast målt over en periode på tre år.

Afkast- og risikoinformationer er angivet for hver risikoprofil og følgende år til pensionering:

• 30 år til pensionering

• 15 år til pensionering

• 5 år til pensionering

• 5 år efter pensionering

Pensionsalderen er fastsat af Forsikring og Pension til 65 år. Afkastene er opgjort pr. år og akkumuleret over hele perioden. Afkastene er opgjort ved at fastholde den samme årgangspulje over 5 år.

Du kan finde oplysninger om afkast og risiko for de forskellige "aldre" og investeringsprofiler ved at klikke på nedenstående links.