Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Basisfonde - sådan investerer vi

Vores investeringer i markedsrente er fordelt i tre basisfonde - aktier, obligationer og alternative investeringer. Fordelingen mellem dem ændrer sig i takt med, at du nærmer dig pensionen. På den måde er dine investeringer altid tilpasset din alder.

På grafen herunder kan du se, hvordan fordelingen mellem de tre basisfonde (aktier, obligationer og alternative investeringer) udvikler sig i takt med du bliver ældre - for hvert år er der en årgangspulje. Holder du musen over grafen, kan du se afkastet og den præcise aktivfordeling i netop din årgangspulje.    

Vælg investeringsprofil:
L
Lav risiko
M
Moderat risiko
H
Høj risiko
Investeringsprofil
Årgangspulje
Pr. 31 maj 2017

Fra 1. juli øger vi risikoen i investeringsprofil høj, så investeringsrisikoen svarer til markedet for tilsvarende produkter. I vores investeringsprofil med en høj risiko øger vi, fra man fylder 40 år, andelen af aktier og alternative investeringer mod at andelen af obligationer bliver reduceret. 

Ændringen i sammensætningen mellem de tre basisfonde foretages for at øge det forventede afkast på risikoprofil Høj. Det gøres ved at mindske den del, der investeres i obligationer og i stedet øge investeringerne i henholdsvis aktier og alternative investeringer i forhold til den hidtidige sammensætning i risikoprofil Høj. Det er særligt andelen af alternativer, der øges. Investeringsrisikoen er større på alternative investeringer end på obligationer, men alternativer har samtidigt en god effekt på risikospredningen set i forhold til aktier.

I 3 i 1 Livspension falder investeringsrisikoen på dine pensionsinvesteringer automatisk frem mod pensionstidspunktet. Med den ændrede sammensætning sker der også det, at nedbringelsen af investeringsrisiko frem mod pensionstidspunktet gøres mindre. Derfor er ændringen større jo tættere du kommer på 64 år.
Ønsket om at øge muligheden for at få et højere afkast på dine pensionsinvesteringer betyder, at det forventede afkast på risikoprofil Høj for en 64-årig vil være omkring 0,5 % højere om året efter omkostninger og PAL-skat end med den nuværende sammensætning.

Til gengæld betyder ændringen også, at den samlede risiko på dine pensionsinvesteringer øges. I den nuværende sammensætning har vi beregnet, at afkastet for en 64-årig årligt kan svinge med 3,4 % i både positiv og negativ retning, hvor udsvingenes størrelse er målt over de seneste tre år. En anden måde at vise investeringsrisikoen på er ved at regne på, hvad investeringsafkastet ville være, hvis det værste år under den finansielle krise (2008) gentog sig. I den situation ville du med den nuværende sammensætning opleve et investeringsafkast på -10 %. Til sammenligning vil du med den nye investeringssammensætning få årlige udsving i investeringsafkastet på 4,1 % i positiv og negativ retning, og du ville i et investeringsmæssigt katastrofalt år som i 2008 få et tab på 15,1 %.

Ny høj risiko

Mere om investering

Sampension investerer naturligvis med det klare mål at opnå det højest mulige afkast indenfor en given risiko. Men vi har også en ansvarsbevidst investeringspolitik, der forholder sig til bl.a. miljø, børnearbejde og våben. Læs mere om, hvordan vi investerer din pensionsopsparing.