Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Pensionsordningens omkostninger

Sampension har nogle af de laveste omkostninger i branchen. Læs mere om, hvad du betaler i omkostninger herunder.

Administrationsomkostninger

I Sampension betaler du en enhedsomkostning for administration af din pensionsordning. Pr. 1. januar betaler du 35 kr. pr. måned (2018), svarende til 420 kr. pr år.

Linkpension

Hvis du har valgt Linkpension betaler du en ekstraomkostning på 0,15 % af din depotværdi i Linkpension. Herudover betaler du handelsomkostninger for de handler du gennemfører i Linkpension. 

Overførsel eller udbetaling af værdi

I de tilfælde, hvor du har mulighed for at overføre din pensionsordning til et andet selskab i henhold til jobskifteaftalen, sker det uden gebyr. Gebyret for øvrige overførsler er på 1.400. Samme gebyr betaler du, hvis du ønsker at ophæve (genkøbe) din pensionsordning (hvis dine vilkår giver dig mulighed for det).

Læs mere her om overførsel og genkøb

Se dine omkostninger

Du kan se Sampensions samlede omkostningsprocent, opgjort efter Finanstilsynets retningslinjer. Du kan også prøve vores omkostningsmåler, der giver dig en mulighed for at sammenligne omkostningerne i Sampension med omkostningerne i andre selskaber.

Hvis du logger ind, kan du se præcis, hvor meget du betaler i omkostninger. Du kan også se investeringsomkostninger og dine samlede omkostninger i kroner (ÅOK) og procent (ÅOP). Klik her for at se dine tal.

Åbenhed og gennemsigtighed

Sampension arbejder for fuld åbenhed omkring omkostningerne ved en pensionsordning. Som et led i branchens fælles initiativ omkring åbenhed og gennemsigtighed dokumenterer Sampension, hvordan omkostningerne fordeles til kunderne, og der offentliggøres en selskabserklæring og en revisorerklæring. Klik her for at se dokumentationen og erklæringer.

FAQ / Pensionsordningens omkostninger
Er de administrative omkostninger på præmiefri forsikringer (fripolicer) anderledes?

Alle betaler det samme i omkostninger for deres pensionsordning i Sampension - uanset om der bliver betalt til ordningen eller ej.

Omkostningerne er på 420 kr. om året pr. police. Vi trækker 35 kr. pr. måned i depotværdien - også selv om de ikke kan indeholdes i bonus / forrentningen.   

Er der ekstra administrative omkostninger ved et omvalg til 3 i 1 Livspension?

Nej, du betaler ikke særlige omkostninger eller gebyr til Sampension, når du vælger  3 i 1 Livspension.

Hvor meget betaler jeg i administrationsomkostninger?

Betaler du eller din arbejdsgiver til en pensionsordning hos os, trækker vi 420 kr. (2018) om året pr. police i administrationsomkostninger. Bliver der ikke længere betalt til pensionsordningen, eller får du udbetalt pension, betaler du også 420 kr. i administrationsomkostninger pr. år. Alle betaler det samme i administrationsomkostninger.

Hvor meget kan jeg spare ved at samle mine pensioner?

Samler du dine pensionsordninger, skal du kun betale omkostninger et sted. Selv små besparelser kan forøge din opsparing på sigt.

Hvis du sparer 1.500 kr. i administrationsomkostninger om året ved at samle dine ordninger, får du:

  • 122.000 kr. ekstra opsparing ved pensionering, hvis du er 25 år.
  • 76.000 kr. ekstra opsparing ved pensionering, hvis du er 35 år.
  • 43.000 kr. ekstra opsparing ved pensionering, hvis du er 45 år.
  • 20.000 kr. ekstra opsparing ved pensionering, hvis du er 55 år.

Det er forudsat, at din pensionsordning er oprettet med moderat investeringsprofil og du går på pension som 67-årig. Administrationsomkostningerne er inflationsreguleret frem til pensionering. Tallene er angivet i nutidskroner før skat og afgifter, og er beregnet ved en årlig fremskrivning af den ekstra opsparing du opnår. Den faktiske udvikling af opsparingen afhænger af udviklingen på de finansielle markeder.

Kan jeg overføre mine pensionsordninger til Sampension?

Ja, du kan i langt de fleste tilfælde overføre værdien af din tidligere pensionsordning til Sampension. Gør du det, betaler du kun administrationsomkostninger et sted. Du får også et bedre overblik over din pensionsdækning. Du kan læse mere om og anmode om overførsel til Sampension her.