Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Fra investeringsafkast til depotrente

Forrentes din pension med en depotrente, sker det efter et gennemsnitsrenteprincip. Det betyder, at årets faktiske afkast bliver udjævnet over tid. Det giver en stabil rente på pensionsordningen. I denne opgørelse kan du se, hvordan vi kommer fra årets afkast af investeringerne til årets depotrente.

Disse pensionsordninger bliver forrentet med depotrente:

  • 3 i 1 Pension
  • 3 i 1 Opsparing (gennemsnitsrente)
  • Fleksibel ordning
  • Kollektiv ordning

Risikodækninger i 3 i 1 Livspension bliver også forrentet med en depotrente.

Du kan se, hvilken depotrente der gælder for dig på denne side.

Opgørelsen ser således ud for de forskellige rentegrupper:

Sampension Rentegruppe A

Gennemsnitsrente 3,5%-4,5%

2017

(%)

2016

(%)

Årets investeringsafkast før skat og omkostninger3,2310,02 
Investeringsomkostninger-0,56-0,52
Pensionsafkastskat-0,45-1,49
Årets investeringsafkast efter skat og
omkostninger
2,228,01
Reguleringer af ekstrahensættelser mm.-0,19-5,77
Overførsel fra/til kundernes fælleskasse2,372,16
Depotrente4,404,40

Sampension Rentegruppe B

Gennemsnitsrente 2,5 % - 3,5 %

2017

(%)

2016

(%)

Årets investeringsafkast før skat og omkostninger3,0610,02
Investeringsomkostninger-0,55-0,51
Pensionsafkastskat-0,43-1,49
Årets investeringsafkast efter skat og
omkostninger
2,088,01
Reguleringer af ekstrahensættelser mm.3,5010,69
Overførsel fra/til kundernes fælleskasse-1,18-14,00 
Depotrente4,404,70

Sampension Rentegruppe C

Gennemsnitsrente 1,5 % - 2,5 %

2017

(%)

2016

(%)

Årets investeringsafkast før skat og omkostninger2,8110,01
Investeringsomkostninger-0,54-0,50 
Pensionsafkastskat-0,39-1,49 
Årets investeringsafkast efter skat og
omkostninger
1,888,01 
Reguleringer af ekstrahensættelser mm.0,53-2,73 
Overførsel fra/til kundernes fælleskasse1,99-0,88 
Depotrente4,404,40 

Sampension Rentegruppe D

Gennemsnitsrente 0,5%-1,5%

2017

(%)

2016

(%)

Årets investeringsafkast før skat og omkostninger2,8010,01
Investeringsomkostninger-0,54-0,50
Pensionsafkastskat-0,39-1,49

Årets investeringsafkast efter skat og
omkostninger

1,888,01
Reguleringer af ekstrahensættelser mm.3,747,55
Overførsel fra/til kundernes fælleskasse-1,22-10,66
Depotrente4,404,90

Sampension Rentegruppe E

Gennemsnitsrente under 0,5 %

2017

(%)

2016

(%)

Årets investeringsafkast før skat og omkostninger2,8010,01
Investeringsomkostninger-0,54-0,50
Pensionsafkastskat-0,39-1,49
Årets investeringsafkast efter skat og
omkostninger
1,888,01
Reguleringer af ekstrahensættelser mm.51,3332,45
Overførsel fra/til kundernes fælleskasse-48,21-36,07
Depotrente5,004,40

Sampension Rentegruppe F

Særligt ugaranteret

2017

(%)

2016

(%)

Årets investeringsafkast før skat og omkostninger3,643,01
Investeringsomkostninger-0,52-0,49
Pensionsafkastskat-0,52-0,42
Årets investeringsafkast efter skat og
omkostninger
2,602,10
Reguleringer af ekstrahensættelser mm.0,04-6,39
Overførsel fra/til kundernes fælleskasse-0,148,79
Depotrente2,504,50

Tallene ovenfor opdateres årligt, når det endelige årsregnskab foreligger.

Forklaringer til tabeller

Du kan finde forklaringer til de forskellige tal i tabeller og diagrammer på denne side.

Risikoforrentning

Hvis din pensionsordning er omfattet af en ydelsesgaranti, reduceres depotrenten med en risikoforrentning. Risikoforrentningens størrelse afhænger af den rentegruppe, som du befinder dig i, men den udgør for tiden mellem 0,24 % og 0,50 %. Risikoforrentningen er betaling for, at Sampensions basiskapital kan komme til at dække tab for at kunne opretholde din garanterede ydelse. Risikoforretningen er ikke medtaget i ovenstående opgørelser. I dit depotregnskab er risikoforrentningen indregnet i posten "Rente af depot".

Du er omfattet af en garanti, hvis du på din pensions- og forsikringsoversigt under punktet Generelle forbehold kan læse følgende: ”Din pensionsordning er oprettet med garanterede dækninger”. 

Flere oplysninger om din pensionsordning

For at få flest mulige informationer om din pensionsordning, skal du have adgang til dine private pensionssider på vores hjemmeside. Her kan du finde en lang række oplysninger om dit depot, dine indbetalinger, dine omkostninger, skat osv. Du kan logge ind på de private sider med NemID.

X
Fra investeringsafkast til depotrente - Sampension

Sampension Rentegruppe D

Gennemsnitsrente 0,5 % - 1,5 %

2013

2012

Årets investeringsafkast før skat og omkostninger

-2,11 %
11,58 %

Investeringsomkostninger

-0,47 %
-0,40 %

Pensionsafkastskat

0,37 %
-1,73 %

Årets investeringsafkast efter skat og omkostninger

-2,21 %
9,46 %

Reguleringer af ekstrahensættelser mm.

18,30 %
-3,47 %

Overførsel fra/til kundernes fælleskasse

-14,39 %
-3,59 %

Depotrente

1,70 %
2,40 %