Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Afkast i et langt perspektiv

Hvad betyder fokus på lave omkostninger og en langsigtet investeringsstrategi for kundernes opsparing?

På trods af at markederne det seneste år har været meget ustabile, har afkastene i Sampension været meget høje, både totalt og i forhold til hvad andre pensionsselskaber har leveret – og i den officielle sammenligning af afkast efter omkostninger på faktaompension.dk, ender Sampension altid i top 3 blandt de kommercielle selskaber.

For at forstå hvad der i den sidste ende giver kunderne et godt afkast, bliver man nødt til at forstå de vigtigste parametre for et godt langsigtet afkast. Lidt ligesom cykelløbet Tour de France. De fleste, som har fulgt det franske etapeløb, ved, at den bjergrytter, der bruger alt sit krudt på at komme først over de stejleste bjerge, meget sjældent er den, som står på podiet i Paris efter 3 uger på cyklen. Vinderne er dem, som kan se flere etaper frem, og som kan holde et koldt overblik og et stabilt niveau, dag efter dag.

Men hvad er det så, som i sidste ende kan sikre Sampensions kunder en plads på podiet, når pensionen nærmer sig, og kassen bliver gjort op?

Hvad betyder lave omkostninger for kunden?

Et af de vigtigste parametre for at kunderne kan få noget ud af deres afkast, er at det ikke bliver ædt op af omkostninger. Ser man på pensionsbranchen i Danmark som helhed, er der ganske stor forskel på de billigste og de dyreste selskaber. Sampensions omkostninger har gennem flere år været helt i bund, hvilket i den sidste ende har stor betydning for, hvad kunderne får ud i den sidste ende.
 

Konkurrentsammenligning

Forskellen på 0,6 % i omkostninger og 1,1 % i omkostninger syner ikke af meget, men når man lægger tallene sammen over flere år, ændrer billedet sig. Forsikringsmægleren AON har beregnet for Jyllands Posten, at en kunde, der har omkostninger på 0,6 % frem for 1,1 %, får 13 % mere udbetalt i pension i den sidste ende. Et kontinuerligt fokus på at holde omkostninger nede på et lavt niveau vil i den sidste ende altså have stor betydning for kundernes slutopsparing.

Langsigtet eller kortsigtet strategi

Mange kunder, der interesserer sig for aktier og obligationer følger med i dagskurserne. Den ene dag falder markedet, den næste dag stiger det. Et godt eksempel på dette er aktiemarkederne i 2015. I løbet af året var der nogle store udsving, men da markederne lukkede i slutningen af året, var værdien af de globale aktier over året steget en smule.
 
Teamet, der investerer Danmarks tredjestørste pensionspengetank, tænker lidt som etaperytterne i Tour de France og går aldrig i panik over pludselige bevægelser, men har udelukkende blikket rettet mod det langsigtede afkast, podiet i Paris.
 
Et aktiefald betyder ofte at mange investorer med kort horisont sælger ud for at begrænse skaden. Sampension, der har en langsigtet investeringsstrategi, benytter ofte disse muligheder for at købe billige aktier. Ser man på fx unge kunder, der har måske 30 år til pensionen, bør man have mange aktier i porteføljen og aktieteamet tænker mere i langsigtede muligheder end kortsigtede trusler.
 
Kortsigtede aktiefald er derfor i lige så høj grad også en mulighed for at købe billigt op og få en langsigtet gevinst. Man har blikket rettet mod de globale bevægelser og underlæggende tegn på vækst eller krise, ikke på aktiefald eller aktiestigninger, der ofte er bestemt af irrationelle faktorer.
 

Hvad ender på bundlinjen hos kunden? 

Skal man som kunde ende med en fornuftig og konkurrencedygtig opsparing, kræver det, at ens pensionsselskab er i stand til at lægge en strategi, der får alle helskindet igennem både op- og nedture på markederne.
 
For nogle år siden blev pensionsselskaberne i Danmark enige om at lave et fælles brancheværktøj, der viser, hvem der klarer sig godt eller knapt så godt på den lange bane efter omkostninger. Altså hvad kunderne får ud af det efter regningen til administration og investering er betalt.
 
I alle sammenligninger i markedsrente over en længere periode med de kommercielle selskaber ender Samspension i top 3, hvilket er et tydeligt bevis for, at et konkurrencedygtigt afkast skal ses i et både bredt og langt perspektiv.
 
Sammenlign selskabernes afkast på faktaompension.dk