Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Sampensions kommentar

Sampension havde inspektionsbesøg af Finanstilsynet i september 2014. Besøget forløb godt og resulterede blandt andet i to påbud af mere teknisk art, og som er bragt i orden.

Det er tilfredsstillende, at Finanstilsynet giver udtryk for, at Sampensions risikovurdering helt grundlæggende lever op til tilsynets forventning, og at de vurderer, at hensættelserne er tilstrækkelige.

Finanstilsynet gennemførte en funktionsundersøgelse for at se på opgørelsen af det individuelle solvensbehov i Sampension samt selskabets investeringsstrategi i forhold til det såkaldte ”prudent person princip”. Princippet vil blive implementeret under Solvens II fra 1. januar 2016 og indeholder en mere fleksibel model for sammensætning af risiko.

I Sampension er det individuelle solvensbehov en fuldt integreret del af risikostyringen og investeringsstrategien. Finanstilsynet konstaterer, at bestyrelsen har afsluttet arbejdet med risikovurderingen for 2014, og at risikovurderingen lever op til tilsynets forventninger. Dog burde bestyrelsen have taget stilling til brugen af simplifikationer til opgørelsen af det individuelle solvensbehov, og Sampension får et påbud om at leve op til disse formalia. Der er rettet op på denne formelle mangel i december 2014.

Sampension får et påbud om at sikre mere forsigtige levetidsforudsætninger, hvor tilsynet beder Sampension om at anmelde nye beregningsgrundlag for anvendelsen af præmieforhøjelser og bonus i gennemsnitsrente. Sampension indledte dette arbejde inden inspektionsbesøget og har anmeldt nye beregningsgrundlag til Finanstilsynet pr. 1. januar 2015.


X