Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

FAQ - De 10 mest stillede spørgsmål

Det spørger andre kunder om
Hvem er nærmeste pårørende?

Definitionen af "Nærmeste pårørende" afhænger af, hvornår din pensionsordning i Sampension er oprettet.

Er din pensionsordning oprettet før 2008:

Dine "Nærmeste pårørende" er disse personer i nævnte rækkefølge:

 1. Ægtefælle eller registreret partner
 2. Børn eller deres livsarvinger (fx børn, børnebørn osv.)
 3. Arvinger efter testamente
 4. Arvinger efter arveloven

Er din pensionsordning oprettet i 2008 eller senere:

Dine "Nærmeste pårørende" er disse personer i nævnte rækkefølge:

 1. Ægtefælle eller registreret partner
 2. Samlever, der:
  - på indsættelsestidspunktet lever sammen med dig på fælles bopæl, hvis samleveren enten venter, har eller har haft et barn sammen med dig eller
  - har haft fælles bopæl med dig i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år før dødsfaldet.
 3. Børn eller deres livsarvinger (fx børn, børnebørn osv.)
 4. Arvinger efter testamente
 5. Arvinger efter arveloven
Kan jeg se mine egne ekstra indbetalinger?

Har du selv indbetalt ekstrabeløb på din pensionsordning, kan du også se disse indbetalinger på oversigten over indbetalinger. Det gælder både frivilligt egetbidrag og privat videreførelse. 

Har du lavet et privat indskud, kan du se indbetalingen på dit depotregnskab.

Bliver hele mit depot udbetalt ved min død?

Nej, værdien af din pensionsordning (depotet) bliver ikke udbetalt ved din død. Depotet er et udtryk for vores pensionsforpligtelse overfor dig.

Den livsvarige alderspension og den ophørende alderspension er pensioner, der kun bliver udbetalt til dig. Ved din død bortfalder pensionerne.

Du kan sikre størst mulig udbetaling ved din død

Du kan sikre opsparingen på alderssummen og ratepensionen ved dødsfald. Er de sikret, bliver den opsparede værdi udbetalt til den eller de begunstigede eller nærmeste pårørende ved din død. Læs mere om begunstigelse her

Har du i dag dækningerne uden sikring ved død og ønsker at tilkoble sikring ved død, beder vi muligvis om helbredsoplysninger.

Afhængig af pensionen skal der måske betales skat eller afgift af udbetalingen. I de tilfælde afregner Sampension med SKAT og udbetaler nettobeløbet.

Bliver aldersforsikringen modregnet i de offentlige ydelser?

Har du en aldersforsikring i din pensionsordning, gælder der de samme modregningsregler i de offentlige ydelser, som gælder for kapitalpension.

Aldersforsikringen kan blive modregnet i din efterløn, men aldersforsikringen bliver ikke modregnet i din folkepension.

Læs mere om offentlige ydelser, herunder efterløn og folkepension her.

Hvor meget kan jeg spare ved at samle mine pensioner?

Samler du dine pensionsordninger, skal du kun betale omkostninger et sted. Selv små besparelser kan forøge din opsparing på sigt.

Hvis du sparer 1.500 kr. i administrationsomkostninger om året ved at samle dine ordninger, får du:

 • 122.000 kr. ekstra opsparing ved pensionering, hvis du er 25 år.
 • 76.000 kr. ekstra opsparing ved pensionering, hvis du er 35 år.
 • 43.000 kr. ekstra opsparing ved pensionering, hvis du er 45 år.
 • 20.000 kr. ekstra opsparing ved pensionering, hvis du er 55 år.

Det er forudsat, at din pensionsordning er oprettet med moderat investeringsprofil og du går på pension som 67-årig. Administrationsomkostningerne er inflationsreguleret frem til pensionering. Tallene er angivet i nutidskroner før skat og afgifter, og er beregnet ved en årlig fremskrivning af den ekstra opsparing du opnår. Den faktiske udvikling af opsparingen afhænger af udviklingen på de finansielle markeder.

Kan jeg overføre mine pensionsordninger til Sampension?

Ja, du kan i langt de fleste tilfælde overføre værdien af din tidligere pensionsordning til Sampension. Gør du det, betaler du kun administrationsomkostninger et sted. Du får også et bedre overblik over din pensionsdækning. Du kan læse mere om og anmode om overførsel til Sampension her.

Hvor meget sparer jeg i skat, hvis jeg indbetaler ekstra?

SKAT betaler op til halvdelen af din ekstra indbetaling.

Eksempler

 • Betaler du topskat:
  Hvis du indbetaler 1.000 kr. ekstra pr. måned, sparer du op til 522 kr. i skat. Din udgift er derfor reelt kun 478 kr. pr. måned.
   
 • Betaler du ikke topskat:
  Hvis du indbetaler 1.000 kr. ekstra pr. måned, sparer du op til 373 kr. i skat. Din udgift er derfor reelt kun 627 kr. pr. måned.
Hvor meget kan jeg få udbetalt, hvis jeg får en kritisk sygdom?

Hvis du bliver tilkendt udbetaling af kritisk sygdom, får du et skattefrit engangsbeløb. Summen afhænger af din pensionsordning. Du kan se summens størrelse på din pensions- og forsikringsoversigt.

Hvorfor er pensionsalderen i min pensionsordning 65 eller 67 år?

I nogle pensionsordninger er pensionsalderen 65 år, mens den i andre ordninger kan være 67 år.

Pensionsalderen på pensionsordningen betyder ikke noget for, hvornår du kan få udbetalt dine alderspensioner. Du kan tidligst få dem udbetalt fra din tidligste pensionsalder og når du er fratrådt din stilling.

Pensionsalderen er et af de mange elementer, der indgår i en pensionsaftale. Det betyder, at en ændring af pensionsalderen skal aftales med parterne bag pensionsaftalen.

Hvad sker der med min pension, hvis den er meget lille?

Er den årlige udbetaling under 10.400 kr., vil din pensionsordning typisk blive udbetalt som et engangsbeløb mod 40 % i afgift til staten.


Du kan også se spørgsmål og svar fordelt efter emner