Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Læs mere om cookies
Se dit afkast

Har du 3 i 1 Livspension, kan du følge med i dit afkast måned for måned. Se dit afkast her.

Ny kunde?

Det er vigtigt, at din nye pensionsordning passer til dit liv og dine behov. Med Sampensions fleksible produkt, har du mange muligheder for at tilpasse din ordning. Læs mere om at være ny kunde her


Husk tilmelding

Det er vigtigt, at indbetaling til en pensionsordning foretages rettidigt og til korrekt selskab. Det er derfor en god idé jævnligt at kontrollere, at der indbetales pensionsbidrag for alle de medarbejdere, der bør være omfattet af en pensionsordning.


Sidste nyt
10. april 2014
Generalforsamlingen i Sampension godkendte et solidt regnskab for 2013. Samtidig blev der valgt tre nye ansigter til bestyrelsen heriblandt en ny formand for Sampension KP Livsforsikring a/s – Odenses Borgmester Anker Boye.

8. april 2014
Fire ud af 10 danskere ved så lidt om pension, at det gør dem flove. Det viser en undersøgelse foretaget af analysefirmaet Wilke for Sampension.


Mere værd

Hos Sampension har vi ét mål - at gøre vores kunders pension mere værd. Det gør vi gennem effektiv administration, professionel investering, lave omkostninger, fleksible produkter og personlig kundeservice. Læs mere om hvad Sampension tilbyder


Log ind som kunde

Log ind og få adgang til dine personlige pensionstal. Du kan se dine dækninger ved alderspensionering, invaliditet og død, dine indbetalinger og meget andet.

For at logge ind skal du bruge NemID. Du kan bestille NemID her.

Klik her, hvis du har problemer med at logge ind.  
  
 


FAQ - spørgsmål og svar

Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål og svar om din pensionsordning her. Du kan vælge et bestemt område ved at klikke på et af emneordene til venstre.

Intet emneord valgt - viser alle spørgsmål og svar

3 i 1 Livspension består af tre dele. Basispension, Valgpension og Linkpension. I Linkpension kan du selv vælge, hvordan du ønsker at din opsparing skal investeres. Læs mere om Linkpension her.

Basispension

Basispension består af din gruppelivsforsikring og typisk en livsvarig alderspension.

Vi bruger ofte 2/3 af din indbetaling til Basispension. Der kan være forskel på, hvor stor en del af din indbetaling, der går til Basispension. Basispension er obligatorisk, og du kan ikke ændrer på din Basispension.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at vide, hvor meget af din indbetaling, du bruger på Basispension.

Valgpension

Den del af din indbetaling, du ikke bruger på din Basispension, bliver brugt til din Valgpension. Din Valgpension kan bestå af flere ting. Valgpension består ofte af opsparing til du skal på pension. Har du valgt forsikringsdækninger udover dine dækninger i Basispension, vil dækningerne typisk være i din Valgpension. Det kan fx være ekstra dækning ved tab af erhvervsevne eller dødsfald.

Indeholder din pensionsordning før dit skifte til 3 i 1 Livspension rate- eller kapitalpension (alderssum), så vil disse dækninger være en del af din valgpension.

Dækningerne i din Valgpension er valgfrie, og du har mulighed for at ændrer på sammensætningen af din Valgpension. Ønsker du fx ikke dækninger ved tab af erhvervsevne og/eller dødsfald, kan du fravælge de dækninger, du har i din Valgpension.

I 3 i 1 Livspension har vi taget højde for, at din pensionsordning skal bevare købekraften. Derfor bliver din pensionsordning fortsat forrentet med markedsrenten tilpasset din alder, når du begynder at få udbetalt din pension. Det sikrer dig, at din pensionsordning følger købekraften. Det er afkastet for året, der afgør hvad din udbetaling for det kommende år bliver. I vores markedsrenteordninger forventer vi, at du får et afkast på 3 % om året. Det er afkastet for året der er gået, der bestemmer hvor meget dine månedlige udbetalinger ændres. Har du fx fået et afkast på 4 %, så vil dine månedlige udbetalinger stige. Har afkastet været fx været 2 %, så vil din udbetaling blive sat ned.     

Din nuværende pensionsordning bliver forrentet med en depotrente. Den rente du får på din pensionsordning, er regnet ind i prognosen for dine alderspensioner. Når du får udbetalt din alderspension, forventer vi ikke, at dine udbetalinger bliver reguleret væsentligt. Prisniveauet i samfundet reguleres ofte – det man kalder inflation. Hvis priserne på fx mælk, benzin osv. bliver dyrere, så kan din nuværende pensionsordning risikere at være mindre værd, da den ikke følger købekraften.   

Har du en aldersforsikring i din pensionsordning, gælder der de samme modregningsregler i de offentlige ydelser, som gælder for kapitalpensionen.

Aldersforsikringen kan blive modregnet i din efterløn. Læs mere om efterløn og modregningsregler her.

Aldersforsikringen bliver ikke modregnet i din folkepension.

Du kan læse mere om de offentlige ydelser her.

Nej, værdien af din pensionsordning (depotet) bliver ikke udbetalt ved din død. Depotet er et udtryk for vores pensionsforpligtelse overfor dig.

Den livsvarige alderspension og den ophørende alderspension er pensioner, der kun bliver udbetalt til dig. Ved din død bortfalder pensionerne.

Du kan sikre størst mulig udbetaling ved din død

Du kan sikre opsparingen på alderssummen og ratepensionen ved dødsfald. Er de sikret, bliver den opsparede værdi udbetalt til den eller de begunstigede eller nærmeste pårørende ved din død.

Har du i dag dækningerne uden sikring ved død og ønsker at tilkoble sikring ved død, beder vi muligvis om helbredsoplysninger.

En udbetaling fra Sampension bliver modregnet i en offentlig førtidspension. Din og din ægtefælle/samlevers indtægter har betydning for størrelsen af den offentlige førtidspension.

Når du fratræder dit job, dækker din gruppelivsforsikring gratis typisk i op til 12 måneder efter fratrædelsen. Hvis du vælger at få udbetalt din pension eller at overføre din pension til et andet selskab, bortfalder gruppelivsforsikringen straks.

Alle betaler det samme i omkostninger for deres pensionsordning i Sampension - uanset om der bliver betalt til ordningen eller ej.

Omkostningerne er på 480 kr. om året pr. police. Vi trækker 40 kr. pr. måned i depotværdien - også selv om de ikke kan indeholdes i bonus / forrentningen.   

Nej, du betaler ikke særlige omkostninger eller gebyr til Sampension, når du vælger  3 i 1 Livspension.

Ja, det er en fordel, at betale ekstra til pensionsordningen. Du får en større udbetaling, når du går på pension. Du har ovenikøbet fradrag for indbetalingen, så du kommer til at betale mindre i skat.

Du kan læse mere om ekstra betaling til din ordning her.

Det kan stadig være en god idé at vælge over i 3 i 1 Livspension, selvom din alderspension falder. Det kan være:

 • hvis du i 3 i 1 Livspension får nogle bedre dækninger fx ved erhvervsevnetab og dødsfald.
 • hvis du i din nuværende ordning har nogle obligatoriske dækninger, du ikke har behov for.
 • fordi de fleste, der vælger 3 i 1 Livspension, får en større valgfrihed og mulighed for at sammensætte pensionsordningen, så den passer bedre til den enkelte.
 • hvis du fx har en alderssum eller ratepension, der bliver større.

Du skal selv tage stilling til, om 3 i 1 Livspension er det bedste for dig.

Emner: Omvalg

 Ja, tjenestemænd er omfattet af gruppelivsaftalen i Forenede Gruppeliv. På gruppelivsaftalen er der dækning af visse kritiske sygdomme. De kritiske sygdomme og diagnosekravene fremgår af de særlige forsikringsbetingelser.

Der er aftalt forskellige gruppelivsordninger afhængig af personalegruppe. Ønsker du nærmere oplysninger om din gruppelivsordning kan du rette henvendelse til Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, 2500 Valby. Telefon 39 16 78 00 og mail fg@fg.dk.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os på telefon 77 33 16 40  eller på mail tjem@sampension.dk.

Du skal selv betale transporten til og fra behandlingsstedet.

Eksempel

Du har ændret din pensionsordning til 3 i 1 Livspension den 1. april 2013.

Før ændringen til 3 i 1 Livspension var din dækning ved erhvervsevnetab på 4.000 kr. pr. måned. Dækningen blev udbetalt, hvis du mistede 2/3 af din generelle erhvervsevne. Ved ændringen til 3 i 1 Livspension får du en dækning på 4.000 kr. pr. måned, som bliver udbetalt, hvis du mister 50 % af din generelle erhvervsevne.

Du har fået en bedre dækning, da du fremover vil være dækket, hvis du mister 50 % af din erhvervsevne. Den delvise generelle begrænsning gælder fra 1.april 2013 til 1. april 2023.

Hvis du pr. 1. april 2013 allerede har et erhvervsevnetab mellem 50 % og 2/3, så har du ikke ret til udbetaling / præmiefritagelse ved 50 % erhvervsevnetab. Men du beholder de hidtidige forsikringsdækninger ved 2/3 erhvervsevnetab.

Er der ikke årsagssammenhæng mellem den lidelse, du havde 1. april 2013, og den lidelse du havde ved ændringen til 3 i 1 Livspension, får du udbetalt dækningen, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 50 %.

Får du også ret til dækning ved midlertidig tab af erhvervsevne, vil du også være omfattet af en begrænsning. Læs mere om begrænsningen, når din erhvervsevne midlertidigt er nedsat ved overgang til 3 i 1 Livspension.

Du skal være opmærksom på, at din ordning også kan være omfattet af en generel begrænsning, som gælder fra det tidspunkt din ordning blev oprettet. Du kan læse mere om generel begrænsning ved optagelsen her.

Eksempel

Du har ændret din ordning til 3 i 1 Livspension den 1. december 2010.

Før omvalget til 3 i 1 Livspension var din dækning ved erhvervsevnetab 3.000 kr. pr. måned.

I forbindelse med omvalget fik du forhøjet din dækning ved erhvervsevnetab til 4.500 kr. pr. måned. 

Forhøjelsen på 1.500 kr. er omfattet af den delvise generelle begrænsning. Begrænsningen gælder fra 1. december 2010 til 1. december 2020.

Du søger om udbetaling den 1. januar 2011. Hvis din erhvervsevne var nedsat med 2/3 den 1. december 2010, og der er årsagssammenhæng med det du søger dækning for 1. januar 2011, bliver du omfattet af den delvise generelle begrænsning. Du får udbetalt 3.000 kr. ved tab af erhvervsevne.

Forhøjelsen på 1.500 kr. er omfattet af den delvise generelle begrænsning, og bliver derfor ikke udbetalt.

Er der ikke årsagssammenhæng mellem den lidelse, du havde 1. december 2010, og lidelsen pr. 1. januar 2011, bliver hele beløbet på 4.500 kr. udbetalt ved tab af erhvervsevne.

Du skal være opmærksom på, at din ordning også kan være omfattet af en generel begrænsning, som gælder fra det tidspunkt din ordning blev oprettet. Du kan læse mere om generel begrænsning ved optagelsen her.

Nej, din arbejdsgiver får ikke oplysninger om, hvilke behandlinger du får gennem din arbejdssundhedsforsikring.

Har du en aldersum uden sikring ved død, ophørende eller livsvarig alderspension bortfalder disse, når du dør.

Har du en ratepension uden sikring ved død, og du dør inden udbetalingen er startet, bortfalder den. Dør du efter, at udbetalingen er begyndt, bliver resten af værdien udbetalt til de begunstigede ved din død.

Har du en alderssum med sikring ved død og/eller en ratepension med sikring ved død, bliver værdien udbetalt til de begunstigede ved din død.

Har du en gruppelivsforsikring, vil dine begunstigede få dødsfaldsdækningen/erne (dødsfaldssum og eventuel børnerente) udbetalt ved din død.

Har du en aldersratepension og/eller en alderssum med sikring ved død, bliver værdien udbetalt til de begunstigede.

Måske har du også oprettet en ratepension, der bliver udbetalt ved din død.

Sampension får ikke oplysning om dine behandlinger, eller hvad du fejler.

Sampension hjælper gerne med at give dig et overblik i forbindelse med din tilværelse som senior.

Som senior er der mange nye spørgsmål, der kan trænge sig på. Er det fuld eller delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet? Hvordan kan min økonomi se ud i samspil med for eksempel efterløn og folkepension?

Vi hjælper med et overblik. Kontakt vores socialkonsulent på tlf. 77 55 69 70

Sampension kommer gerne ud og holder et informationsmøde om pension.

Sampension tilbyder at besøge din arbejdsplads, og holde informationsmøde om pension for dig og dine kolleger. Du kan kontakte vores markedsafdeling på 77 33 18 77, hvis du vil vide mere om informationsmøderne.

(aftalen med Forbrugerombudsmanden)

Du modtager en bonus på 5 % før skat (4,235 % efter skat) af dit depots værdi pr. 1. maj 2013. De 5 % bliver oprettet som en særlig bonushensættelse (Bonuskapital) ved siden af dit nuværende depot.

Din nuværende pension ændrer sig ikke, men du får et tillæg til din månedlig pension fra din Bonuskapital, når du får udbetaling af din alders- eller invalidepension fra Sampension.

Fortsætter du i job efter en udbetaling, og der fortsat bliver betalt til din pensionsordning, fortsætter de øvrige dækninger i din pensionsordning som hidtil.

Du er ikke dækket ved visse kritiske sygdomme i seks måneder efter udbetalingen.

Dør du inden tre måneder efter, du har fået udbetalt din dækning ved visse kritiske sygdomme, bliver dødsfaldssummen fra gruppelivsforsikringen reduceret med din udbetaling ved visse kritiske sygdomme.

Bliver du nødt til at fratræde dit job, kan du her læse, hvad der sker med din pensionsordning, og hvilke muligheder du har.

Markedsrente betyder, at renten er variabel og ændres måned for måned. Rentens størrelse afhænger af, hvordan investeringen i din årgangspulje har udviklet sig i løbet af måneden. Det betyder, at størrelsen af dine pensioner ændrer sig alt efter, hvordan investeringerne er gået den pågældende måned. Det er Sampension, der står for investeringerne. Du kan læse om årgangspuljerne her

(aftalen med Forbrugerombudsmanden)

Du får 5 % i bonus før skat (særlig bonushensættelse), som kommer fra Sampensions egenkapital. Det er penge, som Sampension har sat hen til pensioner. Din bonus bliver oprettet som Bonuskapital, hvor der er særlige betingelser om dækning af tab. Den er ligesom egenkapitalen en del af den kapital, der skal opfylde Sampensions solvenskrav – dvs. Sampension kan bruge pengene til at dække tab på vores investeringer, eller hvis antallet af fx invalide eller døde stiger væsentligt.

Bonuskapital bliver forrentet med samme afkast som Sampensions egenkapital før skat. Du betaler skat af pensionsafkast på Bonuskapital (15,3 %), mens Sampension betaler selskabsskat af afkast på egenkapitalen.

Du kan læse reglerne for Bonuskapital (tillæg til pensionsregulativ), hvis du er logget på med NemID hjemmesiden.

I skemaet kan du se, hvornår du tidligst kan gå på efterløn eller fleksydelse. Du kan også se, hvornår du kan gå på folkepension og tidligst begynde at få udbetalt din pensionsordning.

Hvornår kan du få efterløn og folkepension
Født Efterløn Folke-
pension
Efterløns-
periode

*Tidligst udbeta-
ling af pension

1. halvår 1956 62,5 år 67 år 4,5 år 60 år/ 60 år
2. halvår 1956 63 år 67 år 4 år 60 år/ 60 år
1. halvår 1957 63 år 67 år 4 år 60 år/ 60 år
2. halvår 1957 63 år 67 år 4 år

60 år/ 60 år

1. halvår 1958 63 år 67 år 4 år 60 år/ 60 år
2. halvår 1958 63 år 67 år 4 år 60 år/ 60 år
1. halvår 1959 63,5 år 67 år 3,5 år 60 år/60,5 år

*Er din pensionsordning oprettet før 1. maj 2007, eller har du overført en pensionsordning oprettet før 1. maj 2007 via jobskifteaftalen til os, kan du begynde udbetaling fra din pensionsordning som 60-årig. Der er tilfælde, hvor en overførsel udenfor jobskifteaftalen også give ret til udbetaling allerede som 60-årig.

Du kan læse mere om overførsler her.

Der indføres en ny beregningsmodel for efterlønnen/fleksydelsen. Bundfradraget bliver fjernet, og det betyder at den fulde pension bliver modregnet.

Du kan få højere efterløn/fleksydelse hvis du fortsætter med at arbejde:


Er du født i perioden 1 januar 1956 til 30 juni 1956, skal du udskyde efterlønnen/fleksydelsen i mindst 1½ år og arbejde mindst 2.340 timer hvis du er fuldtidsforsikret.

Er du født i perioden 1 juli 1956 til 31 december 1958, skal du udskyde efterlønnen/fleksydelsen i mindst et år og arbejde i mindst 1.560 timer hvis du er fuldtidsforsikret.

Er du født i perioden 1 januar 1959 til 30 juni 1959, skal du udskyde efterlønnen/fleksydelsen i mindst ½ år og arbejde i mindst 780 timer hvis du er fuldtidsforsikret.

I skemaet kan du se, hvornår du tidligst kan gå på efterløn/fleksydelse. Du kan også se, hvornår du kan gå på folkepension og tidligst begynde at få udbetalt din pensionsordning.

Hvornår kan du få efterløn og folkepension
Født Efterløn Folke-
pension
Efterløns-
periode

*Tidligst udbeta-
ling af pension

2. halvår 1959 64 år 67 år 3 år 60 år/ 61 år
1. halvår 1960 64 år 67 år 3 år 60 år/61,5 år
2. halvår 1960 64 år 67 år 3 år 60 år/ 62 år
1. halvår 1961 64 år 67 år 3 år

60 år/ 62 år

2. halvår 1961 64 år 67 år 3 år 60 år/ 62 år
1. halvår 1962 64 år 67 år 3 år 60 år/ 62 år
2. halvår 1962 64 år 67 år 3 år 60 år/ 62 år

*Er din pensionsordning oprettet før 1. maj 2007, eller har du overført en pensionsordning oprettet før 1. maj 2007 via jobskifteaftalen til os, kan du begynde udbetaling fra din pensionsordning som 60-årig. Der er tilfælde, hvor en overførsel udenfor jobskifteaftalen også give ret til udbetaling allerede som 60-årig.

Du kan læse mere om overførsler her.

Perioden, du kan få udbetalt efterløn/fleksydelse i, er 3 år. Du kan tidligst gå på efterløn/fleksydelse, når du fylder 64 år. Tidspunktet for, hvornår du kan på folkepension, er sat op til 67 år.

Der indføres en ny beregningsmodel for efterlønnen/fleksydelsen. Bundfradraget bliver fjernet, og det betyder at den fulde pension bliver modregnet.

Reglerne om senere tilbagetrækning gælder også for dig, der har mulighed for fleksydelse. Det betyder at hvis du f.eks. er født 1. januar 1959, så kan du gå på fleksydelse fra 63½ år og folkepension som 67 årig.

Se din fleksydelsesalder i oversigten for efterløn og folkepension.

Alle der født 1 januar 1956 eller senere får samme beregningsmodel som dem der kan få efterløn, og dermed også en højere fleksydelse.

Er du født i perioden 1 januar 1956 til 30 juni 1956, kan du få den højeste fleksydelse ved at udskyde fleksydelsen og arbejde 1½ år længere.

Er du født i perioden 1 juli 1956 til 31 december 1958, kan du få den højeste fleksydelse ved at udskyde fleksydelsen og arbejde et år længere.

Er du født i perioden 1 januar 1959 til 30 juni 1959, kan du få den højeste fleksydelse ved at udskyde fleksydelsen og arbejde i et ½ år.

Det er din kommune, der i så fald udbetaler fleksydelsen.
Du kan ikke optjene skattefri præmier på fleksydelse.


Du kan læse mere om fleksydelse her.

I skemaet kan du se, hvornår du tidligst kan gå på efterløn eller fleksydelse. Du kan også se, hvornår du kan gå på folkepension og tidligst begynde at få udbetalt din pensionsordning.

Hvornår kan du få efterløn og folkepension
Født Efterløn Folke-
pension
Efterløns-
periode

Tidligst udbeta-
ling af pension

1963 eller senere 64 år** 67 år** 3 år 60*/62** år

*Er din pensionsordning oprettet før 1. maj 2007, eller har du overført en pensionsordning oprettet før 1. maj 2007 via jobskifteaftalen til os, kan du begynde udbetaling fra din pensionsordning som 60-årig. Der er tilfælde, hvor en overførsel udenfor jobskifteaftalen også give ret til udbetaling allerede som 60-årig.

**Tidspunktet for udbetaling kan rykkes til senere pga. indekseringen i efterløn og folkepensionsalder.

Du kan læse mere om overførsler her.

I skemaet kan du se, hvornår du tidligst kan gå på efterløn eller fleksydelse. Du kan også se, hvornår du kan gå på folkepension og tidligst begynde at få udbetalt din pensionsordning.

Hvornår kan du få efterløn og folkepension
Født Efterløn Folke-
pension
Efterløns-
periode

Tidligst udbeta-
ling af pension

1. halvår 1954 60,5 år 65,5 år 5 60 år
2. halvår 1954 61 år 66 år 5 60 år
1. halvår 1955 61,5 år 66,5 år 5 60 år
2. halvår 1955 62 år 67 5 60 år

Uanset hvornår din pensionsordning er oprettet, kan den udbetales fra 60 år.

Den nuværende beregningsmodel for efterlønnen/fleksydelse bevares og ved modregning af pensioner, vil der fortsat være bundfradrag for dem, der går på efterløn/fleksydelse som 60 årig.

Du kan få højere efterløn hvis du fortsætter med at arbejde: (gælder ikke for dig der skal på fleksydelse) 

Er du født i perioden 1 januar 1954 til 31 december 1955, skal du udskyde efterlønnen i mindst to år og arbejde mindst 3120 timer hvis du er fuldstidsforsikret.

Du kan læse mere om efterløn her.

Hvornår kan du få efterløn og folkepension
Født Efterløn Folke-
pension
Efterløns-
periode

Tidligst udbeta-
ling af pension

Født før 1954 60 år 65 år 5 60 år

Du kan få udbetalt din efterløn, fra du er fyldt 60 år og din folkepension fra 65 år.

Du kan fortsat opnå 5 års efterløn.

Uanset, hvornår din pensionsordning er oprettet, kan den udbetales fra 60 år.

Den skattefri præmie bliver bevaret. Hvis du fortsætter med at arbejde, frem til du kan gå på folkepension, vil den være på maksimalt 149.952 kr.

Den nuværende beregningsmodel for efterlønnen bevares og ved modregning af pensioner, vil der fortsat være bundfradrag, for dem der går på efterløn som 60 årig.

Du kan læse mere om efterløn her.

En forsikring mod tab af erhvervsevne er en forsikring, der sikrer dig økonomisk tryghed, hvis du mister din erhvervsevne. Du kan få udbetalt et beløb hver måned og måske også et engangsbeløb, hvis du opfylder kriterierne for dækning ved tab af erhvervsevne.

Om du kan få udbetalt en månedlig pension ved erhvervsevnetab og/eller et engangsbeløb, afhænger af den pensionsordning, du har. Du kan se, om du har en invalidepension/rente og/eller en invalidesum på din forsikringsoversigt. 

Du kan her læse, hvilke kriterier du skal opfylde for at have ret til dækning på grund af tab af erhvervsevne.

Du kan læse mere om beskatningen af udbetalingen her.

Det er en forsikring, som du kan få udbetalt, hvis du får en af de diagnoser, som giver ret til dækning. Udbetalingen er skattefri og kan være en økonomisk hjælp i en svær tid.

I forsikringsbetingelserne kan du læse, hvilke sygdomme, der er omfattet.  Vi kan eksempelvis nævne dissemineret sklerose, uigenkaldeligt nyresvigt, ondartede kræftformer og blodprop i hjertet.

Du kan finde forsikringsbetingelserne for visse kritiske sygdomme her.

Fælleskassen virker som en stabiliserende pengetank. Fælleskassen resulterer i, at vi kan give en jævn og positiv depotrente i alle år.

Ved at lægge penge til side i fælleskassen i år med højt positivt afkast, udligner vi resultatet mellem gode og dårlige år. Man kan sige, at vi tager fra fælleskassen for at øge dit depot i de år, hvor det ikke har været muligt at skabe det forventede afkast. Og i modsat fald vil vi ikke tilskrive dit depot med hele afkastet i de år, hvor det har været muligt at skabe et højere afkast. I de år henlægger vi i fælleskassen til dårlige tider.

Hvis du tager imod vores tilbud om at skifte til 3 i 1 Livspension, gør vi din del af fælleskassen op på omvalgsdatoen. Er beløbet positivt, kan du se det som bonus på skemaet. For nogle kunder kan bonus være negativ, hvilket betyder, at opsparingen er mindre efter ændringen til 3 i 1 Livspension

  

Emner: Omvalg

En generel begrænsning er en begrænsning, der gælder for dig, hvis du ved optagelsen i pensionen eller på tidspunktet for et senere omvalg til 3 i 1 Livspension, havde en nedsat erhvervsevne.

Hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 ud fra helbredsmæssige kriterier, når du bliver omfattet af en ordning hos os, er du omfattet af en generel begrænsning. I enkelte ordninger skal din erhvervsevne være nedsat med 50 % ved optagelsen i ordningen, for at være omfattet af generel begrænsning.

Har du i forbindelse med omvalg af din ordning til 3 i 1 Livspension  fået en bedre dækning ved tab af erhvervsevne, kan du være omfattet af en delvis generel begrænsning.

Den generelle og delvis generelle begrænsning gælder for præmiefritagelse og udbetaling ved tab af erhvervsevne.

Gruppelivsforsikring er dækninger, der typisk sikre dig ved dødsfald, tab af erhvervsevne og ved visse kritiske sygdomme. Du kan ikke vælge dækningerne fra, selvom du ikke har behov for dem.

Emner: Gruppeliv

En klausul er en begrænsning af dækningen ved tab af erhvervsevne.

I nogle tilfælde skal du give Sampension oplysninger om dit helbred. Det kan fx være, når du forhøjer dine forsikringsdækninger ved invaliditet og/eller død.

Fejler du noget, som statistisk giver en større risiko for at miste erhvervsevnen eller dø, kan din pensionsordning eller dækning blive omfattet af en klausul.

Klausulen gælder i en årrække på maksimalt 10 år. I den periode kan du ikke få dækning fra pensionsordningen, hvis du mister din erhvervsevne eller dør på grund af den sygdom eller lidelse, som klausulen er givet for. Som regel gælder en klausul ikke for gruppelivsforsikringen.

Mister du din erhvervsevne af en anden sygdom eller lidelse, end den eller det som klausulen er givet for, er der normal dækning ved tab af erhvervsevne.  

Et kursværn er en reduktion af din opsparing, der skal forhindre, at du får overført flere penge, end din pensionsordning aktuelt er værd.

Dit tidligere pensionsselskab kan oplyse, om de har kursværn ved overførsel af din pensionsordning.

Læs mere om kursværn.

Ratepension

Ratepension er en pensionsform, der tjener to formål:

 • Pensionen giver en økonomisk sikring, når lønnen bortfalder. Ratepensionen sikrer dig en løbende udbetaling i 10 år, fra du går på pension.
 • Ratepensionen sikrer dine efterladte, hvis du dør i udbetalingsperioden. Udbetalingen fortsætter ved dødsfald perioden ud til de efterladte.

Ratepensionen kan også oprettes med sikring ved død. Sikring ved død betyder, at den opsparede værdi på ratepensionen udbetales til dine efterladte, hvis du dør før pensionering.

10-årig alderspension

Den 10-årige alderspension tjener ét formål:

 • Pensionen giver en økonomisk sikring, når lønnen bortfalder. Den 10-årige alderspension sikrer dig en løbende udbetaling i 10 år, fra du går på pension.

Dør du, efter at udbetalingen er startet, stopper udbetalingen. Du kan ikke lave en sikring, så pensionen kommer til udbetaling til de efterladte, hvis du dør før pensionering.

Hvad skal jeg vælge?

Du bør vælge den 10-årige alderspension, hvis du ønsker den størst mulige udbetaling til dig selv, og ikke prioriterer dækninger ved død højt. Denne pension giver en højere udbetaling end ratepensionen, fordi udbetalingen ikke fortsætter til dine efterladte, hvis du dør, mens du får den udbetalt.

Du bør vælge den 10-årige ratepension, hvis du ønsker en pension, som både dækker dig selv og din nærmeste, hvis du dør i udbetalingsperioden.

Læs mere

Læs også ophørende alderspension og ratepension ved alderspensionering.

Ved markedsrente får du det direkte afkast på din pensionsordning. Afkastet kan være både positivt og negativt.

Ved gennemsnitsrente (depotrente) får du en gennemsnitlig forrentning af det afkast der har været det sidste kalenderår. I år med positiv forrentning lægges der penge til side i en fælleskasse. I år med dårligere forrentning end forventet tages der penge fra fælleskassen.

Bliver du tilkendt dækning ved tab af erhvervsevne, mens du eller din arbejdsgiver betaler til ordningen eller i en henstandsperiode, vil du typisk også have ret til præmiefritagelse.

Henstand

Ved fratrædelse beholder du eventuelle dækninger ved død og invaliditet typisk i op til 12 måneder efter fratrædelsen. Det vil sige, at der er dækning, som om der stadig blev betalt ind til ordningen. Det, som det koster at beholde dækningerne i perioden, bliver betalt ved et fradrag i pensionsordningens værdi. Efter de 12 måneder bliver ordningen ændret til en præmiefri forsikring med nedsatte og/eller bortfald af dækninger.

Præmiefritagelse

Det betyder, at du beholder samme dækning på alle dine pensioner, hvis du på grund af nedsat erhvervsevne bliver tilkendt dækning.

Vi overtager i princippet betalingen til din pensionsordning. Har du oprettet en dækning, der bliver udbetalt ved dødsfald, bliver dækningen ikke mindre, selvom indbetalingen til pensionen stopper.  

Er din pensionsordning oprettet på markedsrentevilkår, kan dine udbetalinger ved alderspensionering dog ændre størrelse efter principperne for markedsrente.

Der gælder særlige regler for din gruppelivsforsikring.

I pensionsregulativet kan du se, om der er mulighed for præmiefritagelse på pensionsordningen.

Vi ønsker, at du får den mest optimale pensionsordning, der passer præcist til dig og din eventuelle familie.

Vores rådgivere kan hjælpe dig med at sætte din pensionsordning sammen, så den passer bedst muligt til dine behov. Kontakt os, så vi kan rådgive dig, eller hvis du har spørgsmål om din pension.

Med 3 i 1 Livspension får Sampension mulighed for en friere investeringspolitik. Med en friere investeringspolitik er vores investeringsafdeling i højere grad i stand til at investere ud fra, hvad vi mener, der giver det bedste afkast.

Det er til fordel for Sampension og for dig.

For en god ordens skyld, skal vi understrege, at Sampension ikke har aktionærer, der kræver store udbytter. Vores aktionærer må tilsammen kun modtage et symbolsk beløb på 40.000 kr. om året. Vi er ejet af organisationerne bag overenskomsten, og dermed er det altid kunderne, der får glæde af et eventuelt overskud. Ligeledes kan vi nævne, at Sampensions pensionsrådgivere ikke får nogen bonus eller provision i forbindelse med deres rådgivning.

Emner: Omvalg

Indimellem kan der opstå spørgsmål til vores afgørelse af en ansøgning.

Har du spørgsmål, kommentarer eller nye oplysninger til din ansøgning, kan du kontakte Skadesbehandling i Sampension.

I samarbejde med dig tilrettelægges et individuelt forløb, som skal afklare, hvilken indsats der skal til, for at du kan fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan være gennem samtaler med socialrådgiver/sygeplejerske, behandling eller via en praktik.

Hvis du bliver tilkendt udbetaling af kritisk sygdom, får du et skattefrit engangsbeløb. Størrelsen afhænger af, hvilken lønoverenskomst du er ansat under. Du kan se dækningen på din forsikringsoversigt.

Ved dødsfald skal der ofte betales både skat og boafgift af udbetaling fra pensionsordningen.

Skat

 • Månedlige udbetalinger bliver beskattet med personlig indkomstskat
 • Af engangsbeløb bliver der trukket 40 % i afgift til staten
 • Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikring er som hovedregel skattefri

Boafgift

Udover beskatningen af pensionen i forbindelse med udbetaling, skal dine pårørende muligvis betale boafgift. Ægtefæller er altid fritaget for at betale boafgift.

Du kan læse mere om, hvem og hvor meget der skal betales i boafgift her.

Du kan blive behandlet akut, hvis der opstår en akut skade.

For at få en akut tid skal du kontakte Falck Healthcare på telefon 70 25 02 58 inden for 24 timer efter, at skaden er opstået. Herefter får du en akut tid hos behandleren senest 24 timer efter, at du har anmeldt skaden. Sker skaden i weekenden efter fredag kl. 21, kan du først anmelde skaden om morgenen den næste hverdag.

Hvert år oplyser vi SKAT om de beløb, der er brugt til din pensionsordning i løbet af året. Vi oplyser også fordelingen mellem månedlige pensioner og kapitalpensioner. Viser det sig senere, at de faktiske indbetalinger for året ikke stemmer med vores beregninger, sender vi en ændring til SKAT. 

Betaler du topskat, bliver du beskattet med 15 % af indbetalingen til kapitalpension. Beløbet bliver lagt til din indkomst.

Du bliver beskattet af indbetalingen til dækninger, der ved udbetaling er skattefri. Det er din sum ved død og visse kritiske sygdomme og invalidesummen fra din gruppelivsforsikring. Beløbet indberettes som B-indkomst en gang årligt. Du kan se oplysninger om beskatning af din præmie til gruppelivsforsikringen på www.skat.dk i løbet af december/januar.

Emner: Skat

Før vi kan udbetale dine pensioner til din NemKonto, er der nogle oplysninger, vi skal bruge. Det er:

 • Bankoplysninger: Vi udbetaler pensionen til din NemKonto. Ønsker du ikke det, skal du sende oplysning om dit pengeinstituts navn, registrerings- og konto nummer. Hvis du bor i udlandet, skal du sende bankoplysninger på en dansk bank.
 • Dokumentation for fratrædelse, hvis der stadig bliver indbetalt til din pensionsordning. Dvs. vi skal have en kopi af bekræftelse på din opsigelse.
 • Skatteoplysninger; vi henter dine skatteoplysninger direkte fra SKAT, og som udgangspunkt bruger vi dit bikort. Ønsker du, at vi skal bruge dit hovedkort, skal du oplyse os dette. Har du et frikort, bruger vi det.
 • Vielses- og eller dåbsattest. Har du en ældre ordning med kollektiv ægtefællepension eller børnepension som skal udbetales ved din pensionering, skal du i nogle tilfælde sende os en kopi af vielsesattest, dåbs- eller navneattest med ægtefælles og børns CPR-nummer.
 • Helbredsoplysninger. I nogle tilfælde beder vi om helbredsoplysninger, når alderssummen og ratepensionen uden sikring ved død skal udbetales, før du er fyldt 65. år.

Du er velkommen til at kontakte en pensionsrådgiver, som kan hjælpe dig med, hvilke af ovennævnte oplysninger, du skal sende til os.

Førtidsudbetaling kan tidligst ske fra den 1. i måneden efter det 60. år. 

Vi kan tidligst udbetale pension fra den 1. i måneden, hvor vi får de nødvendige papirer fra dig - og denne dato ligger efter din fratrædelsesdato.

Vi gør opmærksom på, at 3 i 1 Livspension bliver udbetalt bagud.

Når du ændrer din pensionsordning til 3 i 1 Livspension, vil din dækning ved tab af erhvervsevne og børnepensionen ved dødsfald typisk blive flyttet til din gruppelivsforsikring. Gruppelivsforsikringen er du dækket af igennem din ansættelse. Da I er en gruppe, kan I få billigere forsikringer, end hvis du skulle oprette dækningerne på individuelle vilkår. 

Når du fratræder dit job, bortfalder din gruppelivsforsikring, da du ikke længere er en del af den gruppe mennesker, som er omfattet af gruppelivsforsikringen. Du er typisk dækket af din gruppelivsforsikring i 12 måneder efter din fratrædelse. Får du udbetalt eller overført din pensionsordning i forbindelse med din fratrædelse, bortfalder gruppelivsforsikringen med det samme. 

Når du fratræder dit job, har du mulighed for at fortsætte dækningerne i din pensionsordning. Dækningerne der udbetales som en engangsbeløb, kan du fortsætte i Forendende Gruppeliv, der i dag administrere gruppelivsforsikringen. De dækninger, som du eller dine pårørende kan få udbetalt månedsvis, kan du fortsætte på din pensionsordning i Sampension.

Du kan læse mere om dine muligheder ved fratrædelse her.

Er du omfattet af en kollektiv pensionsordning i Sampension, indeholder din pensionsordning en kollektiv ægtefællepension. Ægtefællepensionen udbetales ved din død til din ægtefælle, enten som en livsvarig udbetaling eller en udbetaling i en periode.

Når det er en kollektiv ægtefællepension, undersøger vi først i en eventuel udbetalingssituation, om du var gift.

Da vi ikke ved, hvem din ægtefælle er, har vi ikke haft mulighed for automatisk at medtage en ægtefællepension i det tilbud, du har fået om at skifte til 3 i 1 Livspension. Hvis du blot accepterer tilbuddet, vil ægtefællepensionen derfor bortfalde, hvis du skifter til 3 i 1 Livspension

Har du fortsat behov for ægtefællepensionen i din pensionsordning, kan du oprette en individuel ægtefællepension. Du skal kontakte os, hvis du ønsker at få et tilbud på 3 i 1 Livspension, som fortsat indeholder en ægtefællepension.

Individuel ægtefællepension

Har du fleksibel pensionsordning eller 3 i 1 Pension, kan din pensionsordning indeholde en individuel ægtefællepension. Ægtefællepensionen udbetales ved din død til din ægtefælle, enten som en livsvarig udbetaling eller en udbetaling i en periode. Da vi ved, hvem din ægtefælle er, så indeholder dit tilbud om at skifte 3 i 1 Livspension også en ægtefællepension.

Hvad sker der med ægtefællepensionen ved omvalget til
3 i 1 Livspension

Har du haft en kollektiv- eller individuel ægtefællepension, så vil dækningerne på din tidligere pensionsordning være betalt af både præmie og den opsparing, du har på dækningen.

Når du skifter til 3 i 1 Livspension, bruger vi typisk opsparingen på dækningen til at forhøje dine alderspensioner. Hvis der efter omvalget er tilknyttet en ægtefællepension, bruges en del af din indbetaling til pensionsordningen, til at betale for ægtefællepensionen.

Størrelsen af ægtefællepensionen i tilbuddet forudsætter, at du indbetaler til du fylder 67 år. Stopper du indbetalingen tidligere, vil dækningen være mindre end det, du kan se i tilbuddet om at skifte til 3 i 1 Livspension.

Betaler du i din nuværende ordning til enten kollektiv- eller individuel ægtefællepension, og stopper betalingen før udløbet (65 eller 67 år) på din pensionsordning, bliver dækningen også mindre. Vi opretter en dækning ud fra den opsparing, der er på ægtefællepensionen.

Når du overfører din aldersforsikring til Sampension, bliver værdien også brugt til en aldersforsikring hos os. En aldersforsikring er et engangsbeløb, der bliver udbetalt skattefrit, når du går på pension.
Læs mere om aldersforsikring her.

Når du overfører til en pensionsordning med markedsrente

Har du en pensionsordning hos os med markedsrente – enten
3 i 1 Livspension eller 3 i 1 Opsparing, bliver aldersforsikringen en del af denne ordning. Du betaler ikke ekstra administrationsomkostninger til os ved at få overført aldersforsikringen hertil.

Når du overfører til en pensionsordning med depotrente

Har du en af vores øvrige pensionsordninger, der bliver forrentet med en depotrente, bliver aldersforsikringen oprettet på en ny pensionsordning hos os. Den nye pensionsordning bliver forrentet med markedsrente. Du skal betale omkostninger på den nye pensionsordning.

Læs mere om omkostninger på pensionsordningen.

Er den årlige udbetaling under 9.700 kr., vil din pensionsordning typisk blive udbetalt som et engangsbeløb mod 40 % i afgift til staten.

Ved skilsmisse eller separation er det en god ide, at du efterser din pensionsordning og blandt andet vurderer, om du fortsat har begunstiget dem, du ønsker. Det er også en god ide at få vurderet, om pensionsordningen stadig kan dække dine økonomiske behov.

Hvis du bliver skilt, skal du også være opmærksom på, at der er forskellige regler for ægtefællepensioner og for, hvordan I eventuelt skal dele formuen på en pensionsopsparing.

Reglerne er ikke entydige. Derfor bør du kontakte os, hvis du har spørgsmål om din pensionsordning ved separation eller skilsmisse.

Læs mere

Du kan læse mere om, hvad du skal være opmærksom på ved skilsmisse.

Familiestyrelsens hjemmeside kan du også læse mere om pension og skilsmisse.

Forsikringsoplysningen har også udgivet en brochure, der fortæller, hvordan pensioner skal deles ved skilsmisse. Brochuren kan du få hos os, eller du kan bestille den på Forsikringsoplysningens hjemmeside.

Hvis du går på orlov, fastholder du typisk dine dækninger i op til 12 måneder, selvom betalingen til pensionen stopper.

Er du på orlov i mere end 12 måneder, får du en ny pensionsordning hos os, når du kommer tilbage fra din orlov.

Vær opmærksom på de dækninger, der bortfalder efter 12 måneder.

Emner: Orlov

Tidligste udbetalingsalder kan bevares i to tilfælde:

  

1: Overførsel inden for jobskifteaftalen og inden for 3 år

Ved overførsel inden for jobskifteaftalen og inden 3 år efter jobskiftet, kan du overføre en pensionsordning med tidligste udbetalingsalder 60 år, til en ny pensionsordning med fx tidligste udbetalingsalder 62 år, - og få tidligste udbetalingsalder 60 år for den samlede værdi.

Eksempel:

En person født i 1961 får i 2005 en pensionsordning via sit job. Ordningen kan tidligst udbetales ved alder 60 år. I 2013 skifter personen job og får en ny ordning i et andet pensionsselskab. Den nye ordning kan tidligst udbetales ved alder 62 år.

Ved at overføre den tidligere ordning til den nye ordning inden 3 år efter jobskiftet, kan den tidligste udbetalingsalder nedsættes fra 62 til 60 år på den nye ordning.

2: Overførsel til en nyoprettet ordning

Hvis overførsel ikke sker inden for jobskifteaftalen og inden 3 år efter fratrædelse i det gamle job, kan man kun overføre den tidligste udbetalingsalder til en ny pensionsordning, hvis overførsel aftales samtidig med, at den nye ordning oprettes.

Eksempel:

En person født i 1961 får i 2000 en pensionsordning via sit job. Ordningen kan tidligst udbetales ved alder 60 år. Personen fratræder jobbet i 2008 og lader ordningen blive stående som præmiefri forsikring (fripolice). I 2013 får personen nyt job og får en ny ordning i et andet pensionsselskab. Den nye ordning kan tidligst udbetales ved alder 62 år.

Der kan ikke overføres inden for jobskifteaftalens tidsfrist på 3 år. Men hvis personen i forbindelse med oprettelsen af den nye ordning aftaler, at den tidligere ordning skal overføres til den nye ordning, kan den tidligste udbetalingsalder nedsættes fra 62 til 60 år på den nye pensionsordning.

Hvis overførelsen sker senere end ved oprettelsen af den nye pensionsordning, vil det være tidligste udbetalingsalder 62 år, der gælder for den samlede værdi på den nye pensionsordning. Herved bliver udbetalingsalderen forhøjet for den overførte værdi.

Andre overførsler – tidligste udbetalingsalder skal forhøjes

Hvis overførsel ikke sker inden for jobskifteaftalen og inden 3 år efter fratrædelse i det gamle job, eller overførslen ikke aftales samtidig med oprettelse af en ny ordning, vil konsekvensen af en overførsel være, at man får forhøjet den tidligste udbetalingsalder – enten på den overførte værdi eller på den modtagende ordning.

Eksempel 1:

En person født i 1961 får i 2000 en pensionsordning via sit job. Ordningen kan tidligst udbetales ved alder 60 år. I 2008 skifter personen job og får en ny ordning i et andet pensionsselskab. Den nye ordning kan tidligst udbetales ved alder 62 år. Den tidligere ordning bliver stående i det gamle selskab som præmiefri forsikring (fripolice).

Først i 2013 ønsker personen at få overført den tidligere ordning til den nyeste. Der kan ikke overføres inden for jobskifteaftalens tidsfrist på 3 år. Overførsel er heller ikke aftalt i forbindelse med oprettelse af den nye ordning. Overføres den tidligere ordning til den nyeste, indgår værdien på den nyeste ordnings betingelse. Det betyder, at den overførte værdi får forhøjet tidligste udbetalingsalder fra 60 til 62 år.

Eksempel 2:

En person født i 1961 får i 1990 en pensionsordning via sit job. Ordningen kan tidligst udbetales ved alder 60 år. I 2012 skifter personen job og får en ny ordning i et andet pensionsselskab. Den nye ordning kan tidligst udbetales ved alder 62 år. Den tidligere ordning bliver stående i det gamle selskab som præmiefri forsikring (fripolice). Personen fratræder det nyeste job igen i 2013 uden at få ny pensionsordning.

Der er således indbetalt i 22 år til den gamle ordning med tidligste udbetalingsalder 60 år, og der er indbetalt i et år til den nye ordning med tidligste udbetalingsalder 62 år. Overføres den nyeste ordning (med lille værdi) med tidligste udbetalingsalder 62 år til den gamle ordning (med stor værdi) med tidligste udbetalingsalder 60 år, skal tidligste udbetalingsalder på den gamle ordning forhøjes fra 60 til 62 år.

Hvis to pensionsordninger er oprettet med samme tidligste udbetalingsalder, fx 60 år, kan ordningerne lægges sammen uden at tidligste udbetalingsalder bliver ændret. Udbetalingsalder 60 år vil derfor fortsat gælde for den samlede værdi.

Eksempel:

En person født i 1961 opretter i 2000 en pensionsordning. Ordningen kan tidligst udbetales ved alder 60 år. I 2005 opretter personen en ny ordning i et andet pensionsselskab. Den nye pensionsordning kan også tidligst udbetales ved alder 60 år.

I 2013 ønsker personen at lægge ordningerne sammen. Da begge ordninger har tidligste udbetalingsalder 60 år, vil den samlede værdi fortsat kunne udbetales fra alder 60 år.

Du har ret til at fortsætte i behandlingen i op til to måneder efter, at du ikke længere er omfattet af sundhedsordningen.

Ægtefællepension: Din ægtefælle er berettiget til pension, når du afgår ved døden. Det er en betingelse, at din ægtefælle kan fremvise en vielsesattest.

Det er ligeledes en betingelse, at

 • ægteskabet er indgået før dit fyldte 65. år
 • ægteskabet er indgået før du fratrådte med ret til pension
 • ægteskabet er indgået mindst 3 måneder før dødsfaldet, med mindre dødfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom

Reglerne om udbetaling af ægtefællepension gælder også ved registreret partnerskab.

Ægtefællepensionen beregnes ud fra den pensionsalder, som var optjent på dødsfaldstidspunktet, dog normalt mindst 15 år.

Hvis du modtager kvalificeret svagelighedspension inden dødsfaldet, bliver den periode, hvor der er udbetalt kvalificeret svagelighedspension, medregnet ved opgørelsen af den optjente pensionsalder. Din ægtefælle er dog altid berettiget til ægtefællepension ud fra 37 års pensionsalder, hvis du dør under udførelsen af dit arbejde eller dør som følge af tilskadekomst under udførelsen af dit arbejde.

Børnepension: pensionen udbetales af din arbejdsgiver direkte til dine børn under 21 år ved din død.

Børnepensionen er et forudfastsat beløb, og er derfor ikke afhængig af løntrin og pensionsalder. Hvis børnene bliver forældreløse, fordobles pensionen.

Børnepension udbetales normalt først, når udbetaling af efterindtægt er ophørt.

Ud fra de sidst gældende satser pr. 1. januar 2014 udgør børnepensionen et årligt beløb pr. barn på 30.675,03 kroner.

Definitionen af nærmeste pårørende afhænger af hvornår din ordning er oprettet. Fra 1. januar 2008 gælder følgende:

Nærmeste pårørende efter 1. januar 2008
1. Ægtefælle/registreret partner
2. Samlever *
3. Livsarvinger (børn, børnebørn osv.)
4. Arvinger iht. testamente
5. Arvinger iht. arveloven

 * Der er visse regler, der skal være opfyldt, før din samlever er nærmeste pårørende.

 • I skal have boet på samme folkeregisteradresse i mindst 2 år, eller
 • I venter barn sammen, eller I har/har haft fælles barn/børn

Der gælder specielle regler for, hvem dine nærmeste pårørende er, afhængig af hvornår din ordning er oprettet.

Definitionen på dine nærmeste pårørende er:

 

Oprettet før 1. januar 2008 Oprettet efter 1. januar 2008
Ægtefælle/registreret partner Ægtefælle/registreret partner
Livsarvinger (børn, børnebørn osv.) Samlever *
Arvinger iht. testamente Livsarvinger (børn, børnebørn osv.)
Arvinger iht. arveloven Arvinger iht. testamente
  Arvinger iht. arveloven

* Der er visse regler, der skal være opfyldt, før din samlever er nærmeste pårørende.

 • I skal have boet på samme folkeregisteradresse i mindst 2 år, eller
 • I venter barn sammen, eller I har/har haft fælles barn/børn

Som hovedregel er det den, der er indsat som begunstiget, der får udbetalt penge efter dig. "Nærmeste pårørende" er automatisk indsat som begunstiget på de fleste pensionsordninger.

"Nærmeste pårørende" er i rækkefølge:

 • Ægtefælle/registreret partner
 • Samlever, hvis du er optaget i pensionsordningen 1. januar 2008 eller senere
 • Børn og deres livsarvinger (kan være børnenes egne børn)
 • Arvinger efter testamente, hvis du har lavet et
 • Øvrige arvinger efter arveloven

En samlever er omfattet af ”nærmeste pårørende”, hvis du er optaget i pensionsordningen 1. januar 2008 eller senere. Er du optaget i pensionsordningen før denne dato, er samlevere ikke omfattet af ”nærmeste pårørende”. Se nærmeste pårørende .

Skal andre end "nærmeste pårørende" have de penge, der eventuelt bliver udbetalt ved din død, skal du lave en begunstigelseserklæring. Den får du ved at ringe til os.

Er din pensionsordning oprettet med en ugiftesum, bliver summen automatisk udbetalt til dit bo, med mindre du selv skriftligt bestemmer noget andet.

Du kan ikke vælge 3 i 1 Livspension, hvis din pensionsordning er kollektiv, fleksibel eller 3 i 1 Pension OG du er:

 • tilkendt – eller har en rejst sag om – offentlig førtidspension
 • ansat i fleksjob
 • ansat i et andet job med offentlig tilskud på grund af dit helbred.
  Det kan fx være arbejdsprøvning, job med løntilskud til førtidspensionister (tidligere skånejob), job til visse handicappede i erhverv med løntilskud eller job i forbindelse med revalidering.
 • tilkendt udbetaling/præmiefritagelse ved erhvervsevnetab fra en ordning i Sampension, eller senere tilkendes med virkning fra omvalgsdatoen eller tidligere
 • Er tilkendt invaliditetsydelse efter 1. juli 2008

Hvad sker der, hvis jeg ikke er berettiget? 

Accepterer du tilbuddet om at skifte til 3 i 1 Livspension, vil dit valg blive annulleret, hvis Sampension senere konstaterer, at du på omvalgstidspunktet ikke var berettiget til at vælge 3 i 1 Livspension.

Kan du svare ja til et af et af de fire punkter, vil du med tilbagevirkende kraft på ny blive omfattet af din tidligere pensionsordning. Det vil som udgangspunkt ikke være muligt at genskabe de forhold, som du havde i 3 i 1 Livspension, når du igen skal omfattes af din tidligere ordning.

En annullering af valget vil bl.a. medføre en anden forrentning af dit depot, og at dine dækninger ændrer sig – det gælder også dine dækninger ved tab af erhvervsevne og ved dødsfald.

Det er derfor vigtigt, at du ikke accepterer tilbuddet om at skifte til
3 i 1 Livspension, hvis du ikke er berettiget.

Emner: Omvalg

 Tjenestemandsforsikringen tilhører din seneste tjenestemandsansættende arbejdsgiver, og er en slags genforsikring af de pensionsforpligtelser arbejdsgiveren har overfor dig ifølge Pensionsregulativet for tjenestemænd.

Pensionen udbetales månedligt af arbejdsgiveren med 1/12 af det årlige beløb. Alle løbende udbetalinger beskattes som A-indkomst hos pensionsmodtageren.

Hvis Sampensions Sundhedscenter vurderer, at et forløb kan være relevant for dig, bliver du henvist til Falck Healthcare.

Du kan få behandling for smerter eller gener i led, muskler eller sener opstået i forbindelse med dit arbejde.

Her kan du se, om du har fradrag på selvangivelsen:

Pensionstype Får du fradrag for indbetalingerne? Skal indbetalingerne skrives på din selvangivelse?
Indbetalinger fra din arbejdsgiver Nej - bortseelsesret Nej
Frivillig indbetaling via arbejdsgiver  Nej - bortseelsesret Nej
Gruppelivsforsikring Nej Nej
Private indbetalinger Ja - som hovedregel Hvis indbetaling erne ikke er påført på din selvangiv- else, skal du selv gøre det i rubrik 21 og rubrik 22
Emner: Skat

Er du i tvivl om, eller har du spørgsmål til et brev eller en afgørelse, er du altid velkommen til at kontakte os. Du er også velkommen til at ringe til os, hvis du har oplevet, at du ikke har fået den behandling, som du har forventet.

Er du utilfreds med vores svar eller en afgørelse, beder vi dig kontakte den afdeling, der har truffet afgørelsen. Det er en rigtig god ide at tale med os, så vi kan få en dialog. Du kan få en uddybende forklaring, og måske kan vi rette på eventuelle misforståelser.

Du har mulighed for at klage, hvis du ikke er enig i vores afgørelse. Det gør du ved at skrive til os og oplyse, hvad du er uenig i. Herefter ser vi på sagen igen. Hvis du fortsat ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring.

En klage til Ankenævnet skal ske på et skema, som du kan få hos os, eller du kan bestille det på ankenævnets hjemmeside. Du kan også få skemaet ved at ringe til ankenævnet på telefon 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 og 13.00.

Klageskemaet skal du sende til:

Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1., 1572 København V

Klager du til Ankenævnet, skal du betale et gebyr, men du får gebyret tilbage, hvis du får ret i din klage. Du kan læse mere på Ankenævnets hjemmeside www.ankeforsikring.dk.

 

Du kan få behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, massør eller zoneterapeut.

Der rådgives om misbrugsproblemer og arbejdsrelaterede psykiske problemer.

Der rådgives om dine muligheder og rettigheder i sundhedsvæsenet.

Bor du i udlandet, og har du registreret din udenlandske adresse i cpr-registreret, får vi automatisk besked om din nye adresse.

Er din korrekte udenlandske adresse ikke registreret i cpr-registret, bør du oplyse os din adresse, så vi kan sende breve om din pensionsordning til dig.

Du skal melde afbud til Falck Healthcare senest en time før den aftalte tid.

Flytter du til en ny adresse i Danmark, er det ikke nødvendigt at kontakte os. Vi får automatisk besked fra CPR-registret fra din kommune.

Er din adresse ikke korrekt, skal du ændre den via CPR-registret i din kommune.

Du kan få akut behandling på hverdage inden for 24 timer fra din anmeldelse. Ved behov for akut tid efter fredag kl. 21, kan du først ringe den førstkommende hverdag.

Har du beskyttet adresse, bør du kontakte os og få registrere en adresse hos os, så vi kan sende breve om din pensionsordning direkte til dig.

Vi er underlagt loven om tavshedspligt, og dit ønske om adressebeskyttelse bliver altid respekteret. Ønsker du ikke at oplyse din adresse, sender vi breve til dig via din arbejdsplads.

Kontakt Falck Healthcare på telefon 70 25 02 58.

Du har mulighed for at logge på dine pensionsoplysninger og se din Pensionsoversigt her.

Du er naturligvis også velkommen til at få oplysningerne herfra ved at kontakte os på telefon 77 33 16 40 eller på mail tjem@sampension.dk.

Tjenestemænd kan finde deres regulativ på www.kl.dk.

Hvis du vil se en beskrivelse af din pensionsordning, så kan du her finde brochuren Pensionsregler for tjenestemænd, og læse om de regler, der gælder for din pensionsordning.

 Når du som kunde logger ind på vores hjemmeside, kan du under Din police - Forsikringsoversigt se en opdateret oversigt med de policemæssige pensioner. Du kan logge ind med NemID.

Emner: Omvalg

(Aftalen med Forbrugerombudsmanden)

Du kan se det særlige tillæg til regulativet ved at klikke på et af de to links herunder. Vær opmærksom på, at det kræver log ind med NemID:

(Aftalen med Forbrugerombudsmanden)

Når bonus er givet i starten af 2014, kan du på hjemmesiden se, hvad det kommer til at betyde for dig.

Hvis du ikke får udbetaling, kan du på dit pensionsoverblik eller forsikringsoversigt se, hvor meget vi forventer at udbetale fra Bonuskapital, hvis du mister din erhvervsevne, går på pension eller dør. Du kan se værdien af din Bonuskapital på depotregnskabet, hvor du også kan se, hvordan den bliver forrentet.

Modtager du udbetalinger fra Sampension, får du hver måned udbetalt din Bonuskapital sammen med din månedlige pension fra den 1. januar 2014. Udbetalingsperioden afhænger af din alder den 1. januar 2014. I slutningen af 2013 får du et brev, hvor vi oplyser størrelsen af den udbetaling, der sker fra din Bonuskapital.

pensionsinfo.dk kan du se dine tidligere pensionsordninger. PensionInfo er et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsikringsselskaber, banker, sparekasser og offentlige myndigheder. Vi er med i samarbejdet, så du kan også se tallene fra din pensionsordning i Sampension.

På din forsikringsoversigt kan du se, hvor meget de begunstigede  får udbetalt ved dødsfald. Du kan se din forsikringsoversigt ved at logge ind på Din pension.

Du er også velkommen til at kontakte en af vores rådgivere på telefon 77 33 18 77.

På din forsikringsoversigt kan du se, hvor meget du får udbetalt ved tab af erhvervsevne. Du kan se din forsikringsoversigt ved at logge ind på dine personlige pensionsoplysninger.

Du er også velkommen til at kontakte en af vores rådgivere på telefon 77 33 18 77.

Det er individuelt. Nogle gange må vi vente på afklaring omkring helbred og erhverv. Det kan fx være lægelig behandling , resultatet af en arbejdsprøvning eller en eventuel ansættelse i et fleksjob. Derfor må du forvente, at sagsbehandlingen tager tid. 

Det er et individuelt tilrettelagt forløb, som typisk har en varighed på tre til fire måneder.

Du kan maksimalt modtage tværfaglig behandling 15 gange inden for ét år.

Du kan selv kun booke en tid ad gangen pr. behandlingsforløb. Det er for at undgå at spærre tider, der eventuelt ikke bliver brugt.

Betaler du eller din arbejdsgiver til en pensionsordning hos os, trækker vi 480 kr. om året pr. police i administrationsomkostninger (pr. 1. januar 2014).

Bliver der ikke længere betalt til pensionsordningen, eller får du udbetalt pension, betaler du også 480 kr. i administrationsomkostninger pr. år (pr. 1. januar 2014).

Alle betaler det samme i administrationsomkostninger.

Har du 3 i 1 Livspension, får du det direkte afkast måned for måned. Afkastets størrelse afhænger af, hvordan investeringen i din årgangspulje udvikler sig i løbet af måneden. Derfor ændrer størrelsen af opsparingsdækningerne sig også efter, hvordan investeringerne er gået i løbet af måneden.

Sampension bestemmer sammensætningen af investeringerne med respekt for din alder.

Har du 3 i 1 Pension  eller en af vores øvrige pensioner, bliver din pension forentet med en depotrente, som Sampension fastsætter.

Depotrenten fastsætter vi efter gennemsnitsrenteprincippet. Det betyder, at vi fordeler de opnåede afkast over tid, så du får en stabil rente. Renten kan være lavere end det reelt opnåede afkast på det finansielle marked. Til gengæld får du en stabil rente, når de finansielle markeder afgiver negative afkast.

Den samlede indbetaling til ratepension må højst være 50.000 kr. i 2013.

Hvis din indbetaling til en ratepension i Sampension overstiger 50.000 kr, sørger vi automatisk for, at det overskydende beløb indbetales på en livsvarig alderspension, hvor du stadig får fradrag for indbetalingen.

Har du ratepensioner andre steder end i Sampension, skal du være opmærksom på, at det er den samlede indbetaling, der højst må være 50.000 kr.

Kontakt os for at høre, hvor meget du indbetaler til din ratepension i Sampension.

I skemaet herunder kan du se, hvad det betyder, hvis du betaler fremrykket afgift i 2013 eller 2014 på 37,3 % i stedet for at vente med at betale afgift på 40 % når du fylder 67 år.

Alder Værdi af kapital-
pension i dag
Udbetaling som
67-årig, hvis
du betaler
37,3 % i afgift nu
Udbetaling som
67-årig, hvis du
betaler 40 %
i afgift ved udbetaling
35 25.000 35.696 34.172
35 100.000 142.785 136.648
35 150.000 214.178 204.992
50 25.000 22.834 21.858
50 100.000 91.336 87.432
50 150.000 137.005 131.108
60 25.000 17.922 17.255
60 100.000 71.968 68.902
60 150.000 107.952 103.333

De tal vi oplyser, er i nutidskroner og er en forventning om, hvordan pensionen vil udvikle sig. Den faktiske udvikling af pensionen afhænger af afkastet i din årgangspulje. Beløbene i skemaet er regnet som prognoser, og er regnet ud fra en række forudsætninger, som er i fastsat i retningslinjer fra brancheforeningen Forsikring & Pension. Læs mere om Sampensions prognoseforudsætninger .

Samler du dine pensionsordninger, skal du kun betale omkostninger et sted. Selv små besparelser kan forøge din opsparing på sigt.

Hvis du sparer 1.500 kr. i administrationsomkostninger om året ved at samle dine ordninger, får du:

 • 113.000 kr. ekstra opsparing ved pensionering, hvis du er 25 år.
 • 71.000 kr. ekstra opsparing ved pensionering, hvis du er 35 år.
 • 42.000 kr. ekstra opsparing ved pensionering, hvis du er 45 år.
 • 20.000 kr. ekstra opsparing ved pensionering, hvis du er 55 år.

Det er forudsat, at din pensionsordning er oprettet med moderat investeringsprofil og du går på pension som 67-årig. Administrationsomkostningerne er inflationsreguleret frem til pensionering. Tallene er angivet i nutidskroner før skat og afgifter, og er beregnet ved en årlig fremskrivning af den ekstra opsparing du opnår. Den faktiske udvikling af opsparingen afhænger af udviklingen på de finansielle markeder.

Herunder kan du se, hvor meget din ekstra betaling bliver til, afhængig af hvornår du starter med at betale:

Hvis du indbetaler/får overført 10.000 kr., bliver det til:

Alderssum /
Aldersforsikring*
(engangsbeløb)

Ratepension*
(årligt i 10 år)
Livsvarig pension
(årligt så længe du lever)
25 år 33.600 kr. 3.800 kr. 2.600 kr.
35 år 23.500 kr. 2.700 kr. 1.800 kr.
45 år 16.900 kr. 1.900 kr. 1.300 kr.
55 år 12.800 kr. 1.400 kr.    900 kr.
Hvis du indbetaler 500 kr. pr. måned bliver det til:
Aldersforsikring*
(engangsbeløb)
Ratepension*
(årligt i 10 år)
Livsvarig pension
(årligt så længe du lever)
25 år 306.000 kr. 35.000 kr. 24.000 kr.
35 år 200.000 kr. 23.000 kr. 15.000 kr.
45 år 124.000 kr. 14.000 kr. 9.000 kr.
55 år 63.000 kr. 7.000 kr. 4.000 kr.

* Med sikring ved død

Hvis du indbetaler 1.000 kr. pr. måned bliver det til:
Aldersforsikring *
(engangsbeløb)
Ratepension*
(årligt i 10 år)
Livsvarig pension
(årligt så længe du lever)
25 år 612.000 kr. 70.000 kr. 48.000 kr.
35 år 401.000 kr. 46.000 kr. 31.000 kr.
45 år 248.000 kr. 28.000 kr. 19.000 kr.
55 år 127.000 kr. 14.000 kr. 9.000 kr.

 *Med sikring ved død

Hvis du indbetaler 1.500 kr. pr. måned bliver det til:
Aldersforsikring*
(engangsbeløb)
Ratepension*
(årligt i 10 år)
Livsvarig pension
(årligt så længe du lever)
25 år 918.000 kr. 106.000 kr. 72.000 kr.
35 år 602.000 kr. 69.000 kr. 47.000 kr.
45 år 372.000 kr. 42.000 kr. 28.000 kr.
55 år 191.000 kr. 22.000 kr. 14.000 kr.

 *Med sikring ved død

Hvis du indbetaler 2.000 kr. pr. måned bliver det til:
Aldersforsikring*
(engangsbeløb)
Ratepension*
(årligt i 10 år)
Livsvarig pension
(årligt så længe du lever)
25 år 1.224.000 kr. 141.000 kr. 96.000 kr.
35 år 803.000 kr. 92.000 kr. 62.000 kr.
45 år 496.000 kr. 57.000 kr. 38.000 kr.
55 år 255.000 kr. 29.000 kr. 19.000 kr.

*Med sikring ved død

Hvis du indbetaler 2.500 kr. pr. måned bliver det til:
Ratepension*
(årligt i 10 år)
Livsvarig pension
(årligt så længe du lever)
25 år 176.000 kr. 120.000 kr.
35 år 115.000 kr. 78.000 kr.
45 år 71.000 kr. 47.000 kr.
55 år 36.000 kr. 24.000 kr.

*Med sikring ved død

Hvis du indbetaler 3.000 kr. pr. måned bliver det til:
Ratepension*
(årligt i 10 år)
Livsvarig pension
(årligt så længe du lever)
25 år 212.000 kr. 145.000 kr.
35 år 139.000 kr. 94.000 kr.
45 år 85.000 kr. 57.000 kr.
55 år 44.000 kr. 28.000 kr.

*Med sikring ved død
 

De tal vi oplyser er i nutidskroner før skat og afgifter, og udtrykker en forventning om hvordan pensionen vil udvikle sig. Den faktiske udvikling af pensionen afhænger af afkastet i din årgangspulje.

Beregningerne tager udgangspunkt i, at:

 • du indbetaler til 3 i 1 Livspension
 • du indbetaler et obligatorisk pensionsbidrag til pensionsordningen
 • du har moderat investeringsprofil

Tallene i skemaerne er beregnet på det gældende nytegningsgrundlag ved en årlig fremskrivning af depotet, og der er ikke taget hensyn til omkostninger. Det er forudsat, at den frivillige indbetaling fortsætter indtil det 67. år, og at ordningen giver ret til præmiefritagelse ved 2/3 tab af erhervsevne.

Forudsætninger om inflation, afkast, arbejdsmarkedsbidrag og PAL-skat, kan du læse om her. Der bliver ikke trukket arbejdsmarkedsbidrag af private indskud.

SKAT betaler op til halvdelen af din ekstra indbetaling.

Eksempler
 

 • Betaler du topskat:
  Hvis du indbetaler 1.000 kr. ekstra pr. måned, sparer du op til 522 kr. i skat. Din udgift er derfor reelt kun 478 kr. pr. måned.
   
 • Betaler du ikke topskat:
  Hvis du indbetaler 1.000 kr. ekstra pr. måned, sparer du op til 373 kr. i skat. Din udgift er derfor reelt kun 627 kr. pr. måned.

Behandlingen sker på et af Falck Healthcares behandlingscentre, som er fordelt over hele landet. Behandlingen vil typisk ske inden for en radius af 30 km fra dit hjem eller din arbejdsplads i tidsrummet kl 9.30 til 17.30.

(aftale med Forbrugerombudsmanden)

Sampension har gennem hele finanskrisen de seneste år udbetalt alle de pensioner, der er blevet stillet i udsigt med hensigtserklæringen uden at skulle trække på egenkapitalen.

Selvom Sampension kan få brug for at trække på egenkapitalen og Bonuskapital i en periode, er der mulighed for, at det kan blive betalt tilbage senere.

Bonuskapital bliver forrentet med samme afkast som Sampensions egenkapital.

Afhængig af din pensionsordning har du forskellige muligheder for at sikre din samlever. I 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension kan du fx sikre din samlever med en ægtefælle og samleverpension, dvs. en månedlig pension resten af livet eller i en begrænset periode. Du kan også sikre din samlever med en sum på flere forskellige måder, hvis du dør.

Afhængig af hvornår du er optaget i pensionsordningen, er der forskellige regler for, om din samlever er omfattet af begrebet ”nærmeste pårørende. ”Nærmeste pårørende” bruges blandt andet som automatisk begunstigelse på mange pensionsordninger, hvis man ikke har valgt andet.

Du er er optaget i pensionsordningen 1. januar 2008 eller senere:

Du er optaget i pensionsordningen før 1. januar 2008:

 • I er omfattet af den gamle definition af "nærmeste pårørende" , der ikke omfatter samlevere. Ønsker du at sikre din samlever, skal du indsætte vedkommende som begunstiget.

Du kan være omfattet af begge definitioner, hvis du har flere pensionsordninger i Sampension eller andre pensionsselskaber. Vi kan hjælpe dig med at finde ud af, om din samlever er begunstiget i Sampension.

For at indsætte andre end nærmeste pårørende som begunstiget skal du udfylde en begunstigelseserklæring. Bestil en begunstigelseserklæring her

Læs mere

Læs mere om din muligheder ved dødsfald og om udbetaling af pension ved dødsfald.

Du vil have ret til en opsat pension, hvis du fratræder uden ret til pension fra fratrædelsestidspunktet. Det er en betingelse, at du har optjent en pensionsalder på mindst 3 år ved fratrædelsen.

Den opsatte pension beregnes ud fra den optjente pensionsalder.

Den opsatte pension udbetales ved ordinær pensioneringsalder. Du kan dog få den opsatte pension udbetalt fra det 60. år som førtidspension mod førtidsnedslag.

Hvis din erhvervsevne nedsættes med mindst halvdelen på grund af helbredsmæssige forhold, kan den opsatte pension udbetales fra arbejdsgiveren.

Hvis du overgår til anden ansættelse med en tilknyttet pensionsordning, kan du i stedet for en opsat pension vælge at få en fratrædelsesgodtgørelse overført til den nye pensionsordning.

Det er den tidligere arbejdsgiver der skal beregne størrelsen af en eventuel fratrædelsesgodtgørelse.

Reglerne om fratrædelsesgodtgørelse fremgår af Pensionsregulativet for tjenestemænd og i et særligt regulativ om fratrædelsesgodtgørelse.

Alderspension og førtidspension beregnes ud fra den optjente pensionsalder på pensioneringstidspunktet. Udbetalingen kræver, at du skal have været ansat i mindst 10 år, omregnet til fuld tid.

Opfylder du ikke kravet om mindst 10 år, vil der kunne ske udbetaling af opsat pension, hvis du har optjent en pensionsalder på mindst 3 år.

Normalt er du beretttiget til at fratræde med pension, når du fylder 60 år.

Hvis du fratræder inden den ordinære pensioneringsalder, bliver din pension nedsat med et livsvarigt førtidsnedslag. Er du født efter 30. juni 1944 og fratræder med førtidspension, vil førtidsnedsalget i dag udgøre:

 • 10 % ved 60 år
 •  7 % ved 61 år
 •  4% ved 62 år
 •  3% ved 63 år
 •  2% ved 62 år

Førtidsnedslaget er livsvarigt og bortfalder ikke ved opnået ordinær pensioneringsalder.

Har du børn under 21 år, er hvert barn berettiget til et årligt børnepensionstillæg på 16.193,26 kroner (ud fra de sidst gældende satser pr. 1. januar 2014).

Som led i velfærdsreformen fra 2007 om senere tilbagetrækning, sker der en gradvis forhøjelse af efterlønsalderen fra 2019 og folkepensionsalderen fra 2024. Her kan du læse mere om de nye tilbagetrækningsaldre.

Du bestiller tid via Sampensions hjemmeside her eller ved at ringe til Falck Healthcare på telefon 70 25 02 58 alle hverdage mellem kl. 8.00 – 21.00.

Hvis du mener, at din arbejdsevne er truet, skal du kontakte Sampensions Sundhedscenter på telefon 77 55 69 61.

Sampensions Sundhedscenter vil vurdere, om et forløb kan være en hjælp til dig.

Vi regulerer din alderspension i 3 i 1 Livspension en gang om året. Den 1. januar fastsætter vi pensionen for det kommende år. Det gør vi ud fra, hvordan investeringerne har udviklet sig i løbet af året, der er gået. Er afkastet mindre end det forventede, falder din pension. Er afkastet større end det forventede, stiger din pension.

Vi udbetaler din pension bagud, så du oplever reguleringen i slutningen af januar måned, når du modtager årets første pensionsudbetaling.

(Aftale med forbrugerombudsmanden)

Din bonus bliver udbetalt sammen med din pension. Som udgangspunkt bliver den udbetalt over en periode på 20 år, fra du er 65 år. Udbetalingsperioden er dog aldersafhængig og kan variere efter, hvornår vi begynder udbetalingen.

Hvis du modtager invalidepension fra os nu, får du også udbetalt din bonus fra den 1. januar 2014. Det er kun forsikrede selv, der modtager udbetaling fra den særlige bonushensættelse og ikke børn.

Er du tilkendt ret til præmiefritagelse, men ikke modtager pension fra os, vil du også modtage udbetaling fra den særlige bonushensættelse fra januar 2014.

Ved dødsfald bliver bonus udbetalt til efterladte.

Modtager du børnepension eller ægtefællepension fra en afdød forsikret, vil du også modtage udbetaling fra den særlige bonushensættelse fra januar 2014. Dog ikke hvis pensionen udløber inden 1. januar 2014.

Indtil du går på pension, regulerer vi pensionerne måned for måned på baggrund af det afkast, vi opnår i din årgangspulje. Afkastet lægger vi til eller trækker fra din opsparing afhængig af, om det er positivt eller negativt. 

Når du får udbetalt pension, beregner vi størrelsen af din pension ud fra størrelsen af din opsparing og et forventet afkast. Det betyder, at pensionen kan blive sat ned.

Da vi fastsatte størrelsen af din pension, havde vi indregnet et forventet afkast på samme størrelse som den grundlagsrente, som din ordning indeholder. Det betyder, at hvis du opnår et afkast, der er mindre end grundlagsrenten efter omkostninger mv., så bliver pensionen sat ned. Omvendt så stiger din pension, hvis afkastet er større end grundlagsrenten efter omkostninger mv.

Pensionen fastsætter vi én gang om året, den 1. januar. Det gør vi, så du ikke oplever, at pensionens størrelse varierer måned for måned. Pensionen fastsættes ud fra, hvordan investeringerne har udviklet sig i løbet af året før. Er afkastet større end det forventede, stiger din pension. Er afkastet mindre end det forventede, falder din pension.

Emner: Omvalg

Almindelig svagelighedspension: Hvis du afskediges på grund af helbredsmæssige årsager, men uden af være berettiget til kvalificeret svagelighedspension, er du berettiget til at modtage den almindelige svagelighedspension.

Pensionen beregnes ud fra den pensionsalder, som du har optjent på fratrædelsestidspunktet. Du skal dog have været ansat i 10 år, omregnet til fuld tid. Opfylder du ikke kravet om mindst 10 år, vil der eventuelt kunne ske udbetaling af opsat pension,hvis du har optjent en pensionsalder på mindst 3 år.

Almindelig svagelighedspension udbetales som en livsvarig ydelse. Størrelsen af pensionen beregnes ud fra, hvor mange pensionsalderår du har optjent samt ud fra din pensionsgivende løn.

Har du børn under 21 år, er hvert barn berettiget til et årligt børnepensionstillæg på 16.193,26 kroner (ud fra de sidst gældende satser pr. 1. januar 2014).

Kvalificeret svagelighedspension: Du er berettiget til kvalificeret svagelighedspension, hvis du afskediges inden dit 60. år på grund af, at din erhvervsevne varigt er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne.

Du har ret til kvalificeret svagelighedspension, selv om du ikke er fyldt 25 år, og det er uden betydning, hvor længe du har været ansat.

Kvalificeret svagelighedspension udbetales som en livsvarig ydelse og beregnes ud fra, hvor mange pensionsalder år du kunne have optjent, hvis du var fortsat med at arbejde til du fyldte 70 år, dog max. 37 år.

Er du ansat på deltid på pensioneringstidspunktet, beregnes pensionsalderen fra fratrædelsen og indtil det 70. år, som om du var fuldtidsansat i den resterende periode.

Er du blevet ansat som tjenestemand pr. 1. januar 1997 eller senere, gælder et generelt 10 års forbehold for udbetaling af kvalificeret svagelighedspension. Forbeholdet gælder sådan, at du ikke får ret til kvalificeret svagelighedspension, hvis afskedigelsen skyldes en lidelse, der allerede var lægeligt dokumenteret ved ansættelsen.

Har du børn under 21 år, er hvert barn berettiget til et årligt børnepensionstillæg på 16.193,26 kroner (ud fra de sidst gældende satser pr. 1. januar 2014).

Tilskadekomstpension: Afskediges du som følge af, at du er blevet uarbejdsdygtig, fordi du er kommet til skade under udførelsen af dit arbejde, er du berettiget til en pension, som beregnes ud fra en pensionsalder på 37 år.

Der er ingen krav om, hvor gammel du skal være, eller hvor længe du skal have været ansat. Men det er en betingelse, at arbejdsskaden/ulykken er omfattet af loven om arbejdsskadeforsikring.

Har du børn under 21 år, er hvert barn berettiget til et årligt børnepensionstillæg på 16.193,26 kroner (ud fra de sidst gældende satser pr. 1. januar 2014).

Når du får din pension udbetalt pga. alder, bortfalder dine gruppelivsdækninger typisk med det samme. Du kan fortsætte din dødsfaldssum fra gruppelivsforsikringen, frem til du fylder 67 / 70 år.

Du kan læse mere om fortsættelsesforsikring her. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en fortsættelsesforsikring via Forenede Gruppeliv.

Du kan se dine øvrige dækninger på din forsikringsoversigt. Du kan se din forsikringsoversigt ved at logge ind med NemID.

Rådgivningen foregår telefonisk mellem dig og en rådgiver hos Falck Healthcare.

Du får den højeste efterløn, hvis du først går på efterløn, når du har haft dit efterlønsbevis i 2 år. I de to år skal du som fuldtidsforsikret have arbejdet i minimum 3.120 timer. Er du deltidsforsikret, skal du have arbejdet i minimum 2.496 timer i perioden.

Der er samtidig en mildere modregning af dine pensioner i efterlønnen, hvis du går på efterløn 2 år efter efterlønsbeviset er modtaget, og ovenstående krav er opfyldt.

Vælger du at arbejde, frem til du bliver folkepensionist, selvom du har modtaget dit efterlønsbevis, optjener du en skattefri præmie for hver 481 løntimer.  

I skemaet Dine personlige tal kan du se prognosen for dine forventede pensioner, vist i nutidskroner. Når et beløb er omregnet til nutidskroner, er det for at vise, hvad et beløb, der bliver udbetalt i fremtiden, er værd i dag. Det svarer til det fremtidige beløb fratrukket den forventede generelle prisstigning (inflation). Det kaldes også nutidsværdien af et beløb. Med en beregning i nutidskroner få du et mere reelt billede af, hvad du kan købe (købekraften), når du bliver pensioneret.

I prognosen for dine dækninger er der regnet med din nuværende pensionsgivende løn, omkostninger, priser på forsikring, forventede rente og afkast samt skat af pensionsafkast. I prognosen indgår også de fælles samfundsforudsætninger, der hvert år bliver fastlagt af Brancheforeningen Forsikring og Pension. Dine pensioner ændrer sig, når forudsætningerne for prognosen bliver ændret. Prognoseforudsætningerne ændrer sig løbende.

Din pensionsgivende løn og præmie bliver reguleret i forhold til inflationen. Det samme gælder for omkostningerne.

Prisen på forsikring er fastsat ud fra Sampensions erfaringer med, hvor længe vi lever, og hvor ofte vi bliver invalide. Ændringer kan påvirke prisen.

Din nuværende ordning bliver forrentet med depotrente. Depotrenten er forskellig afhængig af, hvornår din ordning er oprettet. Du kan se depotrenten på din forsikringsoversigt.

I pensionsordningen med markedsrente har vi regnet med et forventet afkast i de årgangspuljer, vi investerer i frem til din pensionering. Årgangspuljerne er sammensat af 3 basisfonde med investeringskategorierne aktier, obligationer og alternative investeringer. Det forventede afkast i basisfondene kan ændres.

Emner: Omvalg

Pårørende kan kontakte en pensionsrådgiver på telefon 77 33 19 60, som i en svær tid, er klar med rådgivning om afdødes pensionsordning hos os.

Vi vil gerne have oplyst:

 • hvem, der er boets kontaktperson
 • hvortil vi kan sende breve om, hvad der nu sker med pensionen
 • om der efterlades en ægtefælle, samlever og/eller børn 
Emner: Dødsfald

Det er sammensætningen af investeringstyperne i 3 i 1 Livspension, der sammen med en eventuel bonus fra fælleskassen giver forventning om en større alderspension.

Vores prognoser viser, at vi med denne sammensætning af vores investeringer, hvor vi kan have en højere andel af aktier, på sigt vil kunne opnå et højt afkast og dermed større pensioner til dig.  

Emner: Omvalg

Du får mest ud af din pensionsordning, hvis den dækker dine behov.

Det er ikke altid lige let at overskue det hele, og vælge det bedste for sig selv og sin familie.

Vores rådgivere er altid parat til at hjælpe dig med at få overblik over dine muligheder. De kan hjælpe dig med at sammensætte pensionsordningen, så den passer bedst muligt til de behov, du har her og nu, og senere i livet.

Der er forskellige valgmuligheder afhængig af, hvilken pensionsordning du har. Har du 3 i 1 Livspension kan du her kan du læse om, hvad du skal være særligt opmærksom på.

Du kan melde afbud via hjemmesiden eller du kan ringe til Falck Healthcare på telefon 70 25 02 58.

Du ringer til en af vores pensionsrådgivere i skadesafdelingen. Sammen finder I ud af, om din diagnose kan være omfattet af dækningen visse kritiske sygdomme. 

Er der mulighed for at din diagnose er omfattet, sender vi et ansøgningsskema til dig, som du skal udfylde og sende tilbage til os. 

Når du ønsker at søge om udbetaling ved tab af erhvervsevne, skal du ringer til en pensionsrådgiver i vores skadesafdeling.

Sammen finder I ud af, om vi skal sende et ansøgningsskema til dig. Telefonsamtalen vil dreje sig om din erhvervsmæssige situation, din helbredstilstand og dit eventuelle forløb ved kommunen. Det er for at finde ud af, hvor langt du er i afklaringen af din helbredstilstand og dine arbejdsmuligheder.

Ønsker du at ændre din ordning skal du ringe til en pensionsrådgiver, så din ordning kan blive tilpasset dine individuelle behov.

Har du 3 i 1 Livspension, kan du her kan du læse lidt om, hvad du skal være særligt opmærksom på.

(aftalen med Forbrugerombudsmanden)

Et EU-direktiv ville skærpe kapitalkravene til pensionsselskaberne. Sampension forventer stadig, at der fremover vil være en markant skærpelse af de kapitalkrav, som pensionsselskaber skal stille for pensionsordninger med livslange ydelsesgarantier.

Sampension fjernede derfor ydelsesgarantierne for at varetage kundernes interesse på bedste vis - ved at skabe rammerne for at opnå den bedst mulige pension. Med afskaffelse af ydelsesgarantierne fik Sampension større mulighed for at leve op til de pensioner, der tidligere er meldt ud.

Hensigten med din arbejdsmarkedspension er at sikre dig og din familie, når du skal på pension, mister din erhvervsevne eller dør.

Overenskomstparterne har lagt særlig vægt på, at børn skal sikres, hvis deres mor eller far fx dør. Det sker bedst med en obligatorisk børnepension eller børnerente, blandt andet fordi al erfaring viser, at forældrene ofte glemmer at forsikre det enkelte barn, hvis dækningen er frivillig.

Samtidig er de obligatoriske dækninger til børn billigere end den frivillige børnepension, fordi alle de forsikrede med eller uden børn betaler til den.

Læs mere

Læs også under Børn  og om mere om børnepension og børnerente.

Emner: Børn

(Aftalen med Forbrugerombudsmanden)

Det svarer til den del af egenkapitalen, der før stod bag ydelsesgarantierne (solvenskravet). Du skal betale skat af pensionsafkast af Bonuskapitalen.

Bonuskapitalen på 5 % er ikke det samme som den bonus (depottilskud), kunder får, hvis de skifter til markedsrente (3 i 1 Livspension). Her er bonus (eller depottilskud) i mange tilfælde noget højere.

(aftalen med Forbrugerombudsmanden)

De 5 % i Bonuskapital, som er en del af aftalen med Forbrugerombudsmanden, og svarer til den del af egenkapitalen, der før stod bag ydelsesgarantierne (solvenskravet). Bonuskapital har ingen sammenhæng med de noget større depottilskud/bonusser, du har fået/kan få ved omvalg til markedsrente (3 i 1 Livspension). Det er typisk også ved denne slags ændringer, at andre pensionsselskaber har givet store bonusser.

Har du tidligere fået en bonus fra Sampension, er den blevet regnet ud fra, hvor meget du havde til gode i fælleskassen i gennemsnitsrentemiljøet.

Du har stadig mulighed for at vælge 3 i 1 Livspension – hvor du har bedre mulighed for at få en større pension. Har du i dag en grundlagsrente på over 4,5 %, får du pt. en bonus på ca. 60-70 % af værdien af dit depot, der er på et 4,5 %- grundlag.

Du får ikke depottilskud af Bonuskapital. Vælger du at skifte til markedsrente inden den 1. januar 2014, får du stadig din bonus på 5 % af depotet den 1. maj 2013.

Hvis du er interesseret i at modtage et tilbud om skift til markedsrente, beder vi dig om at kontakte os.

I nogle pensionsordninger er pensionsalderen 65 år, mens den i andre ordninger kan være 67 år.

Pensionsalderen på pensionsordningen betyder ikke noget for, hvornår du kan få udbetalt dine alderspensioner. Du kan tidligst få dem udbetalt fra din efterlønsalder og når du er fratrådt din stilling.

Ønsker du at få din pension udbetalt, før du fylder 65/67 år, skal du i nogle tilfælde give os oplysninger om dit helbred.

Pensionsalderen er et af de mange elementer, der indgår i en pensionsaftale. Det betyder, at en ændring af pensionsalderen skal aftales med parterne bag pensionsaftalen.

Se også Efterlønsalder.

Du kan have flere pensionsordninger i Sampension, hvis du har haft flere ansættelsesforhold, hvor Sampension administrerer den ordning, som du har haft. 

Ofte har du mulighed for at overføre værdien fra den tidligere pensionsordning til den nye. Du kan læse mere om overførsler her.

Når du skifter over til 3 i 1 Livspension, gør vi din andel af fælleskassen op. Størrelsen af din andel af fælleskassen afhænger af, hvor meget du over årene har bidraget til fælleskassen. Hvis din andel af fælleskassen er negativ, så står beløbet på skemaet som et minusbeløb, når vi viser størrelsen af din bonus.

Emner: Omvalg

Det er alene Falck Healthcares behandlere, der må benyttes. Falck Healthcare garanterer, at behandlerne er kvalitetssikrede.

Vi sender et tilbud til dig, da vi forventer at den nye ordning giver dig mere i pension. Du får også en pensionsordning, som du har mulighed for at tilpasse dine personlige behov og ønsker. Du har muligvis tidligere fået et tilbud om at skifte til 3 i 1 Livspension. I øjeblikket er det særligt attraktivt at vælge 3 i 1 Livspension, og derfor sender vi tilbud igen.

Pensionsordningen bliver oprettet som en del af den lønoverenskomst, du er ansat under. Ligesom overenskomsten oplyser om dine øvrige rettigheder, oplyser den også, at der skal oprettes en pensionsordning hos os. Det betyder, at din arbejdsgiver betaler præmie (pensionsbidrag) til Sampension hver måned.

Det gør vi, fordi vi forventer, at det for de fleste vil give en højere pension.

3 i 1 Livspension har vi sammensat investeringerne så de indeholder en større andel af aktier og alternative investeringer end i din nuværende ordning. 

Vi forventer, at aktier og alternative investeringer vil give et højere afkast end obligationer over en længere periode. Det forventede højere afkast vil dog opnås med større udsving i de løbende afkast.  

I din nuværende ordning er Sampension nødt til at investere meget forsigtigt på grund af de policemæssige pensioner. Samtidig skal vi lægge penge til side i en fælleskasse

Sampension har siden maj 2007 tilbudt nye kunder 3 i 1 Livspension

Er din arbejdsevne truet, kan et individuelt forløb være en hjælp til at fastholde din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du har ret til at få en sum udbetalt ved visse kritiske sygdomme, hvis du får en af de sygdomme, som er beskrevet i forsikringsbetingelserne.

Du kan finde forsikringsbetingelserne for visse kritiske sygdomme her.

Du skal være opmærksom på, at sygdommen skal være diagnosticeret, mens du er dækket af forsikringen. I forsikringsbetingelserne kan du se, hvornår diagnosen anses for at være stillet.

Du har ret til udbetaling, når du har mistet din erhvervsevne varigt med 50 % eller 2/3 inden for alle erhverv på grund af sygdom eller ulykke. På din forsikringsoversigt kan du se, hvordan du er dækket.

Som udgangspunkt skal du også være fratrådt dit job. Du har dog mulighed for at udnytte resten af din erhvervsevne.

Der er ikke dækning ved midlertidigt erhvervsevnetab på pensionsordningen.

Du kan få psykolog - og misbrugsrådgivning døgnet rundt.

’Guide til sundhedsvæsen’ er åben mellem kl. 8.00 til 21.00 på hverdage.

Dine pensioner kan tidligst blive udbetalt, når du har nået den tidligste pensionsalder. De forsikrede, der går på pension inden for de næste mange år, har tidligste pensionsalder; 60 år.

På din forsikringsoversigt kan du se, hvornår pensionen tidligst kan blive udbetalt.

Det er ikke sikkert, at du har ret til dækning fra din ordning hos os, hvis du bliver tilkendt en offentlig førtidspension. Når det offentlige tilkender førtidspension, sker det på baggrund af din arbejdsevne. Arbejdsevnen bliver vurderet ud fra de ressourcer du har, og her indgår dit helbred som et enkelt punkt.

Vi foretager en selvstændig vurdering af din ansøgning, hvor vi vurderer din erhvervsevne og ikke din arbejdsevne.

Arbejdsevne

Ved arbejdsevne forstås evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for at kunne udføre forskellige konkrete udpegede arbejdsopgaver med henblik på at opnå en indtægt til hel eller delvis selvforsørgelse.

Erhvervsevne

Ved erhvervsevne forståes evnen til at skaffe egen lønindtægt indenfor alle erhverv.

Du kan altså godt blive tilkendt offentlig førtidspension, uden at du har ret til dækning fra din ordning hos os. Det betyder også, at du har mulighed for dækning ved tab af erhvervsevne, uden at du har fået tilkendt en offentlig førtidspension.

Du er altid velkommen til at kontakte Sampension og tale med en pensionsrådiver i vores skadesafdeling eller en socialrådgiver, hvis du ønsker vejledning om dine muligheder.

De mange kunder, der har valgt at overføre deres opsparing fra FinansNetBanken har desværre måtte væbne sig med tålmodighed. Pengene er blevet overført til Sampension, men uden de nødvendige informationer. Det betyder, at vi ikke har kunnet placere dem på din pensionsordning.

Fra starten af marts 2013 er vi begyndt at modtage de nødvendige informationer, så vi kan placere dem på din pensionsordning. Har du overført penge, kan du forvente at se beløbet på dit depotregnskab, når afkastet for marts er opgjort. Det sker omkring midten af april. Har du oplyst din mailadresse, vil du modtage en kvittering umiddelbart herefter.

Kontakt Falck Healthcare på telefon 70 25 02 58.

Vi opretter din nye ordning på omvalgsdatoen, og du vil modtage din police ca. seks uger efter denne dato. Indtil omvalgsdatoen er du dækket af din nuværende ordning.

Emner: Omvalg

(Aftalen med Forbrugerombudsmanden)

Vi anbefaler, at du ikke flytter værdien af din pensionsordning, før ordningen har fået Bonuskapital. Det betyder, at du bør vente med at flytte/genkøbe ordningen til efter den 1. januar 2014.

Har du mere end én kapitalpension, behøver du ikke at ophæve dem alle på én gang for at få dem udbetalt til 40 % afgift.

Du kan hæve dine kapitalpensioner, når du har brug for dem, dog tidligst efter disse regler:

Er din pensionsordning oprettet 1. maj 2007 eller senere, kan du tidligst få udbetalt din kapitalpension, når du har nået din efterlønsalder, og du kan senest få den udbetalt 15 år efter din efterlønsalder

Er din pensionsordning oprettet før 1. maj 2007, kan du tidligst få den udbetalt ved 60 år og senest, når du fylder 75 år.

Samtidig gælder for din kapitalpension i Sampension, at du skal være fratrådt dit job og gået på pension.

Alle former for pensionsopsparing bliver modregnet i efterlønnen, hvis du vælger at gå på efterløn, inden du opfylder toårsreglen*. Din efterløn kan altså blive mindre, uanset om du får udbetalt din pension eller ej.

Der bliver modregnet mere lempeligt i efterlønnen, hvis du venter med at gå på efterløn, til du opfylder toårsreglen (pt. tidligst ved 62 år). Så bliver der kun modregnet, hvis du - samtidig med efterløn - får alderspension eller ratepension fra en ordning betalt af din arbejdsgiver.

Der bliver ikke modregnet i efterlønnen, hvis du først vælger at få din alderspension eller ratepension udbetalt, når du ikke længere er på efterløn.

Modregning og Frivillig pension

Indbetaling til Frivillig pension i 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension bliver ikke modregnet i efterlønnen, når du opfylder toårsreglen. Sampension kan oplyse dig om, hvor store pensioner du har for den præmie, du betaler ekstra.

På dine forsikringsoversigter kan du se, hvordan du er dækket.

Har du en Fleksibel eller Kollektiv pensionsordning hos os, kan vi ikke skelne mellem den indbetaling, der kommer fra din arbejdsgiver, og det du eventuelt selv betaler ekstra til pensionsordningen gennem din arbejdsgiver. Den frivillige indbetaling betragtes derfor som arbejdsmarkedspension, og der bliver modregnet i efterlønnen.

Toårsreglen

Du skal have haft dit efterlønsbevis i mindst to år og i perioden arbejdet mindst 3.120 timer for fuldtidsforsikrede og 2.496 timer for deltidsforsikrede.

Læs mere om reglerne for efterløn.

Det er kun tjenestemænd i et ansættelsesforhold, der har mulighed for at se pensionsoplysningerne og lave fiktive beregninger hertil.

Du skal ikke have en adgangskode, men logge ind med NemID, Digital Signatur eller Net-ID. Hvis du har problemer med at logge ind, skal du kontakte din udbyder.

NemID; På NemID´s hjemmeside kan du se, hvordan du får en NemID og aktivere den. Du kan endvidere læse, hvordan du bruger NemID, hvor den kan bruges samt hvordan sikkerhedsniveauet er i NemID.

Digital Signatur og Net-ID;Skal være installeret på den PC du logger på fra, eller have signaturen på en såkaldt e-token. Det er muligt at medbringe sin Net-ID på en USB-nøgle.

Har du kun problemer med at logge ind på Sampensions hjemmesider, er du velkommen til at sende os en mail med et skærmbillede af den fejlbesked du får. (Kan sendes til www.sampension.dk). 

I løbet af 2013 kan du betale til en aldersforsikring i Sampension, hvis du har 3 i 1 Livspension, 3 i 1 Opsparing med markedsrente eller Supplerende Pension.

Du bliver beskattet af indbetalingen. Når du skal have udbetalt aldersforsikringen i forbindelse med pensionering, bliver den udbetalt som et skattefrit engangsbeløb.

Du kan læse mere om skatteregler ved ind- og udbetaling her.

Nej. Du har ikke mulighed for at fortryde valget til 3 i 1 Livspension. Din accept af tilbuddet er bindende.

Emner: Omvalg

Er du ansat i et fleksjob og har du tidligere været ansat i en stilling med pensionsordning, kan du måske fortsætte i den tidligere ordning – denne mulighed er beskrevet i fleksjobprotokollatet.

Kontakt din arbejdsgiver, hvis du vil vide, om det gælder for dig.

Du kan læse mere om muligheden for at bevare din pension her.

Emner: Fleksjob

Ja rådgivningen kan foregå helt anonymt.

Nej det kan du ikke. Afregning for behandling skal altid ske mellem behandleren og Falck Healthcare. Behandlingen skal være booket via Sampensions hjemmeside eller telefonisk til Falck Healthcare.

Det meste af vores pensionsrådgivning foregår pr. telefon. Men du er altid velkommen til at komme forbi vores adresse i Hellerup i åbningstiden.

Vi beder dig kontakte en pensionsrådgivere inden rådgivningen, for at aftale et tidspunkt, så vi kan afsætte den nødvendige tid.

Du kan sagtens få udbetalt dine alderspensioner fra flere selskaber. Du skal blot kontakte de respektive selskaber, hvor du har dine pensioner.

Har du har oprettet flere forsikringer, der dækker dig, hvis du mister din erhvervsevne, har du ret til udbetaling fra dem alle. Du skal opfylde betingelserne for udbetaling, før du kan få udbetaling.

I nogle selskaber er der et maksimum på, hvor meget du samlet kan få udbetalt. Det kan fx være 80 % af din løn.

Forrige


 
Tip en ven

Captcha image

Der bliver sendt en e-mail til personen som du har angivet. E-mailen vil indeholde et link til denne side:
FAQ - Spørgsmål og svar
 
 • Sampension
 • Tuborg Havnevej 14
 • 2900 Hellerup
 • Tlf. 77 33 18 77
 • cvr. 55 83 49 11
Forbehold, cookies og behandling
af dine personlige oplysninger

Aktuelt

10. april 2014
Generalforsamlingen i Sampension godkendte et solidt regnskab for 2013. Samtidig blev der valgt tre nye ansigter til bestyrelsen heriblandt en ny formand for Sampension KP Livsforsikring a/s – Odenses Borgmester Anker Boye.

8. april 2014
Fire ud af 10 danskere ved så lidt om pension, at det gør dem flove. Det viser en undersøgelse foretaget af analysefirmaet Wilke for Sampension.


Se flere nyheder

Forsiden

 

Se dit afkast her
Ny skattelov fjerner fradrag for indbetalinger til kapitalpension
Er du ny kunde med Supplerende Pen-sion?
/Forside/kunde/dit-afkast
/Forside/Om-Sampension/Nyheder/Ny-skattelov-ændrer-kapitalpensionen
/Forside/kunde/Pensionsordninger/Supplerende-Pension/ny-kunde-med-supplerende-pension