Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Dækning ved tab af erhvervsevne

Hvis du har mistet din erhvervsevne pga. sygdom eller ulykke kan du have ret til udbetaling.

Har du mistet din erhvervsevne, og ønsker at søge dækning fra pensionsordningen, skal du kontakte os på telefon 77 55 69 60.

Hvornår kan du få dækning?

Du kan søge om dækning ved tab af erhvervsevne, når sygdom eller ulykke medfører, at din evne til at skaffe dig en arbejdsindtægt bliver nedsat helt eller delvist.

Du kan være dækket ved:

 • 50 % erhvervsevnetab eller
 • 2/3 erhvervsevnetab

De fleste pensionsordninger har dækning ved både midlertidigt erhvervsevnetab i eget erhverv og varigt erhvervsevnetab i alle erhverv.

Dækning ved erhvervsevnetab kan være:

Er du dækket ved midlertidigt erhvervsevnetab, er udbetalingen tidsbegrænset. Udbetalingen sker som regel til dig selv. På nogle ordninger kan det være aftalt, at din arbejdsgiver får udbetalingen, så længe du er ansat.

Du kan se på dit pensionsoverblik, hvordan du er dækket. Du finder dit pensionsoverblik ved at logge ind med NemID.

Det er Sampension, der foretager vurdering af, om du er ret til dækning ved erhvervsevnetab. I vores vurdering, ser vi på helbred og erhverv. Arbejder du, indgår der oplysninger om løn og arbejdstid i vores vurdering.

Du kan læse de nærmere regler i dine vilkår ved at logge ind med NemID.

Når indbetalingen er stoppet 

Hvis du er syg, er det vigtigt, at du tager stilling til, hvad der skal ske med pensionsordningen.

Du har 12 måneder til at bestemme, hvad der skal ske med din pensionsordning fra den dag, din arbejdsgiver stoppede med at indbetale. Efter de 12 måneder, bliver din pensionsordning ændret til en præmiefri forsikring (fripolice), og det betyder, at dækningerne enten bliver mindre eller bortfalder.

Du kan læse mere i dine vilkår

Ønsker du at høre om dine muligheder, er det vigtigt, at du ringer til os i god tid, inden pensionsdækningerne ophører. Du kan ringe til vores kunderådgivning på 77 33 18 77.

Rådgivning fra Sundhedscentret i Sampension

Som en del af din pensionsordning tilbyder Socialrådgiverne i Sundhedscentret råd og vejledning om fx:

 • Dine muligheder og lovregler under sygemelding
 • Samarbejdet mellem dig, din arbejdsgiver og kommunen
 • Indsatser, der støtter fastholdelsen af din tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Hvad sker der med din pensionsordning under sygemelding eller ved fratrædelse
 • Din pensionsordning har betydning for de offentlige ydelser

Du er velkommen til at ringe til Sundhedscentret på telefon 77 55 69 61.

FAQ / Ofte stillede spørgsmål
Bliver min udbetaling modregnet i den offentlige førtidspension?

Din og din ægtefælle/samlevers indtægter har betydning for størrelsen af den offentlige førtidspension. Så udbetalinger fra Sampension bliver modregnet i en offentlig førtidspension. 

Får jeg en begrænsning ved ændring til 3 i 1 Livspension, når jeg får dækning på tab af 50 % af min erhvervsevne, og tidligere havde dækning ved 2/3?

Eksempel:

Du har ændret din pensionsordning til 3 i 1 Livspension den 1. april 2013.

Før ændringen til 3 i 1 Livspension var din dækning ved erhvervsevnetab på 4.000 kr. pr. måned. Dækningen blev udbetalt, hvis du mistede 2/3 af din generelle erhvervsevne. Ved ændringen til 3 i 1 Livspension får du en dækning på 4.000 kr. pr. måned, som bliver udbetalt, hvis du mister 50 % af din generelle erhvervsevne.

Du har fået en bedre dækning, da du fremover vil være dækket, hvis du mister 50 % af din erhvervsevne. Den delvise generelle begrænsning gælder fra 1.april 2013 til 1. april 2023.

Hvis du pr. 1. april 2013 allerede har et erhvervsevnetab mellem 50 % og 2/3, så har du ikke ret til udbetaling / præmiefritagelse ved 50 % erhvervsevnetab. Men du beholder de hidtidige forsikringsdækninger ved 2/3 erhvervsevnetab.

Er der ikke årsagssammenhæng mellem den lidelse, du havde 1. april 2013, og den lidelse du havde ved ændringen til 3 i 1 Livspension, får du udbetalt dækningen, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 50 %.

Får du også ret til dækning ved midlertidig tab af erhvervsevne, vil du også være omfattet af en begrænsning. Læs mere om begrænsningen, når din erhvervsevne midlertidigt er nedsat ved overgang til 3 i 1 Livspension.

Du skal være opmærksom på, at din ordning også kan være omfattet af en generel begrænsning, som gælder fra det tidspunkt din ordning blev oprettet. Du kan læse mere om generel begrænsning ved optagelsen her.

Får jeg en begrænsning ved ændring til 3 i 1 Livspension, når jeg får en samlet forhøjelse af mine løbende pensioner ved invaliditet?

Eksempel

Du har ændret din ordning til 3 i 1 Livspension den 1. december 2010.

Før omvalget til 3 i 1 Livspension var din dækning ved erhvervsevnetab 3.000 kr. pr. måned.

I forbindelse med omvalget fik du forhøjet din dækning ved erhvervsevnetab til 4.500 kr. pr. måned. 

Forhøjelsen på 1.500 kr. er omfattet af den delvise generelle begrænsning. Begrænsningen gælder fra 1. december 2010 til 1. december 2020.

Du søger om udbetaling den 1. januar 2011. Hvis din erhvervsevne var nedsat med 2/3 den 1. december 2010, og der er årsagssammenhæng med det du søger dækning for 1. januar 2011, bliver du omfattet af den delvise generelle begrænsning. Du får udbetalt 3.000 kr. ved tab af erhvervsevne.

Forhøjelsen på 1.500 kr. er omfattet af den delvise generelle begrænsning, og bliver derfor ikke udbetalt.

Er der ikke årsagssammenhæng mellem den lidelse, du havde 1. december 2010, og lidelsen pr. 1. januar 2011, bliver hele beløbet på 4.500 kr. udbetalt ved tab af erhvervsevne.

Du skal være opmærksom på, at din ordning også kan være omfattet af en generel begrænsning, som gælder fra det tidspunkt din ordning blev oprettet. Du kan læse mere om generel begrænsning ved optagelsen her.

Hvad er en forsikring mod tab af erhvervsevne?

En forsikring mod tab af erhvervsevne er en forsikring, der sikrer dig økonomisk tryghed, hvis du helt eller delvist mister evnen til at arbejde. Du kan få udbetalt et beløb hver måned og måske også et engangsbeløb, hvis du opfylder kriterierne for dækning ved tab af erhvervsevne.

Om du kan få udbetalt en månedlig pension ved erhvervsevnetab og/eller et engangsbeløb, afhænger af den pensionsordning, du har. Du kan se, om du har dækning ved tab af erhvervsevne på dit pensionsoverblik.

Du kan her læse, hvilke kriterier du skal opfylde for at have ret til dækning på grund af tab af erhvervsevne.

Du kan læse mere om beskatningen af udbetalingen her.

Hvad er en generel begrænsning?

En generel begrænsning er en begrænsning, der gælder for dig, hvis du ved optagelsen i pensionen eller på tidspunktet for et senere omvalg til 3 i 1 Livspension, havde en nedsat erhvervsevne.

Hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 ud fra helbredsmæssige kriterier, når du bliver omfattet af en ordning hos os, er du omfattet af en generel begrænsning. I enkelte ordninger skal din erhvervsevne være nedsat med 50 % ved optagelsen i ordningen, for at være omfattet af generel begrænsning.

Har du i forbindelse med omvalg af din ordning til 3 i 1 Livspension  fået en bedre dækning ved tab af erhvervsevne, kan du være omfattet af en delvis generel begrænsning.

Den generelle og delvis generelle begrænsning gælder for præmiefritagelse og udbetaling ved tab af erhvervsevne.

Hvad er en klausul?

En klausul er en begrænsning i dækning ved sygdom og død.

Klausulen blev enten oprettet ved optagelse i pensionsordningen, eller hvis du senere har forhøjet dine forsikringsdækninger. I den forbindelse skulle der afleveres helbredsoplysninger. Klausulen blev givet, fordi helbredsoplysningerne viste, at der statistisk set var en større risiko for sygdom eller dødsfald.

Klausulen gælder i en årrække typisk i 10 år. I den periode kan du og dine efterladte ikke få dækning ved sygdom eller dødsfald, eller der er begrænset ret til dækning, hvis du dør, eller du søger om udbetaling på grund af den sygdom, som klausulen er givet for.

Som regel gælder en klausul ikke for gruppelivsforsikringen.

På pensions- og forsikringsoversigten er det oplyst, hvis pensionsordningen er omfattet af en klausul.

Hvad er præmiefritagelse?

Bliver du tilkendt dækning på grund af sygdom, mens du eller din arbejdsgiver betaler til ordningen eller i en henstandsperiode, vil du typisk også have ret til præmiefritagelse.

Henstand

Ved fratrædelse beholder du eventuelle dækninger ved død og sygdom typisk i op til 12 måneder efter fratrædelsen. Det vil sige, at der er dækning, som om der stadig blev betalt ind til ordningen. Det, som det koster at beholde dækningerne i perioden, bliver betalt ved et fradrag i pensionsordningens værdi. Efter de 12 måneder bliver ordningen ændret til en præmiefri forsikring med nedsatte og/eller bortfald af dækninger.

Præmiefritagelse

Det betyder, at du beholder samme dækning på alle dine pensioner, hvis du på grund sygdom bliver tilkendt dækning.

Vi overtager i princippet betalingen til din pensionsordning. Har du oprettet en dækning, der bliver udbetalt ved dødsfald, bliver dækningen ikke mindre, selvom indbetalingen til pensionen stopper.  

Er din pensionsordning oprettet på markedsrentevilkår, kan dine udbetalinger ved alderspensionering dog ændre størrelse efter principperne for markedsrente.

Der gælder særlige regler for din gruppelivsforsikring.

I pensionsregulativet kan du se, om der er mulighed for præmiefritagelse på pensionsordningen.

Hvad gør jeg, hvis jeg har kommentarer til afgørelsen af min ansøgning?

Indimellem kan der opstå spørgsmål til vores afgørelse af en ansøgning.

Har du spørgsmål, kommentarer eller nye oplysninger til din ansøgning, kan du kontakte Skadesbehandling i Sampension.

Hvor kan jeg se, hvad jeg kan få udbetalt, hvis jeg bliver syg?

På din pensions- og forsikringsoversigt kan du se, hvilke dækninger du har. Du kan se din pensions- og forsikringsoversigt ved at logge ind.

Du er også velkommen til at kontakte en af vores rådgivere på 77 55 62 50.

Hvor lang tid går der før min ansøgning om dækning pga. sygdom er behandlet?

I de fleste sager kan vi behandle din sag hurtigt, når du modtager en offentlig ydelse som f.eks. førtidspension. I de sager, hvor Sampension selv foretager en vurdering af, om din erhvervsevne er nedsat i et sådant omfang, at der kan ske en udbetaling, er det individuelt, hvor lang tid der går før din ansøgning er behandlet. Inden vi kan foretage en vurdering, skal vi indhente den nødvendige dokumentation.

Hvordan søger jeg om dækning ved sygdom?

Hvis du ønsker at søge om udbetaling på grund af sygdom, skal du ringe til vores skadesafdeling på telefon 77 55 69 60.

Du kan se, hvordan du er dækket på din pensions- og forsikringsoversigt

Hvordan ændrer jeg min ordning?

Ønsker du at ændre din ordning skal du ringe til en pensionsrådgiver, så din ordning kan blive tilpasset dine individuelle behov.

Har du 3 i 1 Livspension, kan du her læse lidt om, hvad du skal være særligt opmærksom på.

Hvornår har jeg ret til udbetaling ved sygdom?

I Sampension er der to forskellige kriterier for, hvornår der er ret til udbetaling. Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig, er du velkommen til at ringe til os. Du kan også se, hvilket kriterie du er omfattet af i dit pensionsoverblik (kræver log ind med NemID).

 • Mange kunder i Sampension har automatisk ret til udbetaling, hvis de bliver tilkendt offentlig førtidspension (eller visse andre ydelser i forbindelse med sygdom). Gælder det for dig, vil der i dit pensionsoverblik stå "Offentlig førtidspension" under dine forsikringsdækninger.

  Læs mere om tilkendelse ved offentlig førtidspension.
 • For visse kunder (typisk virksomhedsordninger som KMD, PostDanmark og ansatte i den grafiske branche), foretager Sampension selv en vurdering af, om erhvervsevnen er nedsat i et sådant omfang, at der kan ske en udbetaling. Gælder det for dig, vil der i dit pensionsoverblik stå "Tab af erhvervsevne" under dine forsikringsdækninger.

  Læs mere om Sampensions vurdering af tab af erhvervsevne.
Kan jeg få udbetaling fra flere steder på samme tid?

Du kan sagtens få udbetalt dine alderspensioner fra flere selskaber. Du skal blot kontakte de respektive selskaber, hvor du har dine pensioner.

Har du har oprettet flere forsikringer, der dækker dig, hvis du ikke længere kan arbejde på grund af sygdom, har du ret til udbetaling fra dem alle. Du skal opfylde betingelserne for udbetaling, før du kan få udbetaling.

I nogle selskaber er der et maksimum på, hvor meget du samlet kan få udbetalt. Det kan fx være 80 % af din løn.

Kan jeg få udbetalt pension, når jeg får offentlig førtidspension?

Ja, mange kunder i Sampension har ret til udbetaling, hvis de får offentlig førtidspension. 

Du kan se, om du har udbetaling ved sygdom på din pensions- og forsikringsoversigt.

De nærmere regler for tilkendelse af pension ved sygdom, kan du læse om i dine vilkår (kræver log ind med NemID).