Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Dækning ved offentlig førtidspension m.v.

Hvis du modtager offentlig førtidspension, kan du som regel få udbetalt en ydelse fra Sampension.

Ønsker du at søge om dækning fra pensionsordningen fordi du modtager en offentlig ydelse, skal du kontakte os på telefon 77 55 69 60.

Hvilke offentlige ydelser giver ret til dækning?

Hvis tilkendelseskriteriet er ”Offentlig førtidspension”, er det bestemte offentlige ydelser, der kan give ret til dækning. Modtager du ikke den nævnte offentlige ydelse, har du ikke ret til dækning.

Hvilke offentlige ydelser giver ret til dækning

Supp.
førtids-
pension

Engangs-
beløb ved
førtids-
pension

Præmie-
fritagelse

Bevaret
dækning
(Henstand)

Sygedagpenge

x

x

Jobafklaring

x

Ressourceforløb

x

Ansat i fleksjob

x

Ledighedsydelse

x

Offentlig før-
tidspension/
Seniorførtids-
pension

x

x

x

Dækning ved sygedagpenge

Hvis du fratræder dit job og har været fuldt sygemeldt i sammenhængende tre måneder, kan du have ret til dækning. På dit pensionsoverblik kan du se, hvilke dækninger du har. Det kan fx være supplerende førtidspension, børnepension og præmiefritagelse.

Jobafklaring med ressourceforløbsydelse

Hvis du er i jobafklaring med ressourceforløbsydelse, kan du have ret til præmiefritagelse.

Præmiefritagelse ved ressourceforløb

Hvis du bliver tilkendt ressourceforløb, kan du have ret til præmiefritagelse.

Bevaret dækning (henstand) ved fleksjob og ledighedsydelse

Hvis du bliver ansat i fleksjob, eller modtager du ledighedsydelse, kan du bevare dine dækninger helt eller delvist (henstand). Du skal anmode om henstand inden 12 måneder efter din fratrædelse eller inden ophør af udbetaling ved sygedagpenge og offentlig førtidspension, eller inden ophør af præmiefritagelse ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Dækning ved offentlig førtidspension

Hvis du bliver tilkendt dansk offentlig førtidspension/seniorførtidspension, eller bliver du livstruende syg i terminalfasen og får forlænget sygedagpengene i stedet for at få en offentlig førtidspension, kan du have ret til dækning. På dit pensionsoverblik kan du se, hvilke dækninger du har. Det kan fx være supplerende førtidspension, børnepension, engangsbeløb ved førtidspension og præmiefritagelse.

Sådan kan du se, om du har dækning ved offentlige ydelser:

På dit pensionsoverblik vil der stå "Offentlig førtidspension" under forsikringsdækninger, hvis du har dækning ved offentlige ydelser.  

Du finder dit pensionsoverblik ved at logge ind med NemID.

Midlertidig dækning i højst fem år

Dækning ved sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse samt bevaret dækning (henstand) ved fleksjob eller ledighedsydelse er midlertidige dækninger, der samlet set kan gives i fem år.

De detaljerede regler for, hvornår du kan få dækning, finder du i dine vilkår under afsnit G. (kræver log ind med NemID).

Når indbetalingen er stoppet

Hvis du er syg, er det vigtigt, at du tager stilling til, hvad der skal ske med pensionsordningen og gruppelivsforsikringen.

Du har 12 måneder til at bestemme, hvad der skal ske fra den dag, din arbejdsgiver stoppede med at indbetale.

Ønsker du at høre om dine muligheder, er det vigtigt, at du ringer til os i god tid, inden dækningerne ophører. Du kan ringe til vores kunderådgivning på 77 33 18 77.

Rådgivning fra Sundhedscentret i Sampension

Som en del af din pensionsordning tilbyder Socialrådgiverne i Sundhedscentret råd og vejledning om fx:

 • Dine muligheder og lovregler under sygemelding
 • Samarbejdet mellem dig, din arbejdsgiver og kommunen
 • Indsatser, der støtter fastholdelsen af din tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Hvad sker der med din pensionsordning under sygemelding eller ved
  fratrædelse
 • Din pensionsordning har betydning for de offentlige ydelser

Du er velkommen til at ringe til Sundhedscentret på telefon 77 55 69 61.

FAQ / Ofte stillede spørgsmål
Bliver min udbetaling modregnet i den offentlige førtidspension?

Din og din ægtefælle/samlevers indtægter har betydning for størrelsen af den offentlige førtidspension. Så udbetalinger fra Sampension bliver modregnet i en offentlig førtidspension. 

Får jeg en karens ved ændring til 3 i 1 Livspension?
Ja, hvis der ved ændringen til 3 i 1 Livspension sker en forhøjelse af dine forsikringsdækninger, kan forhøjelsen blive omfattet af karens.
Hvad er en karens?

Nogle pensionsordninger er omfattet af karens.

Hvis din pensionsordning er omfattet af karens, kan du læse se det i dine vilkår (Kræver log ind med NemID).

Hvis din pensionsordning er omfattet af karens betyder det, at der ikke kan udbetales pension, gives præmiefritagelse eller ydes henstand ved sygdom hvis:

 • der er indbetalt pensionsbidrag (præmie) via arbejdsgiver til pensionsordningen i mindre end 12 måneder fra optagelse i ordningen og
 • der er direkte elle indirekte sammenhæng mellem den sygdom, som der søges dækning for - til sygdom før optagelse i pensionsordningen.

Pensionsordningen kan også blive omfattet af karens, hvis du ændrer din ordning fra et tidligere produkt til 3 i 1 Livspension, og der ved ændringen sker en forhøjelse af forsikringsdækningerne ved sygdom.

Karensen gælder fra omvalget og omfatter alene stigningen i forsikringsdækningerne.

Hvad er en klausul?

En klausul er en begrænsning i dækning ved sygdom og død.

Klausulen blev enten oprettet ved optagelse i pensionsordningen, eller hvis du senere har forhøjet dine forsikringsdækninger. I den forbindelse skulle der afleveres helbredsoplysninger. Klausulen blev givet, fordi helbredsoplysningerne viste, at der statistisk set var en større risiko for sygdom eller dødsfald.

Klausulen gælder i en årrække typisk i 10 år. I den periode kan du og dine efterladte ikke få dækning ved sygdom eller dødsfald, eller der er begrænset ret til dækning, hvis du dør, eller du søger om udbetaling på grund af den sygdom, som klausulen er givet for.

Som regel gælder en klausul ikke for gruppelivsforsikringen.

På pensions- og forsikringsoversigten er det oplyst, hvis pensionsordningen er omfattet af en klausul.

Hvad er præmiefritagelse?

Bliver du tilkendt dækning på grund af sygdom, mens du eller din arbejdsgiver betaler til ordningen eller i en henstandsperiode, vil du typisk også have ret til præmiefritagelse.

Henstand

Ved fratrædelse beholder du eventuelle dækninger ved død og sygdom typisk i op til 12 måneder efter fratrædelsen. Det vil sige, at der er dækning, som om der stadig blev betalt ind til ordningen. Det, som det koster at beholde dækningerne i perioden, bliver betalt ved et fradrag i pensionsordningens værdi. Efter de 12 måneder bliver ordningen ændret til en præmiefri forsikring med nedsatte og/eller bortfald af dækninger.

Præmiefritagelse

Det betyder, at du beholder samme dækning på alle dine pensioner, hvis du på grund sygdom bliver tilkendt dækning.

Vi overtager i princippet betalingen til din pensionsordning. Har du oprettet en dækning, der bliver udbetalt ved dødsfald, bliver dækningen ikke mindre, selvom indbetalingen til pensionen stopper.  

Er din pensionsordning oprettet på markedsrentevilkår, kan dine udbetalinger ved alderspensionering dog ændre størrelse efter principperne for markedsrente.

Der gælder særlige regler for din gruppelivsforsikring.

I pensionsregulativet kan du se, om der er mulighed for præmiefritagelse på pensionsordningen.

Hvad gør jeg, hvis jeg har kommentarer til afgørelsen af min ansøgning?

Indimellem kan der opstå spørgsmål til vores afgørelse af en ansøgning.

Har du spørgsmål, kommentarer eller nye oplysninger til din ansøgning, kan du kontakte Skadesbehandling i Sampension.

Hvor kan jeg se, hvad jeg kan få udbetalt, hvis jeg bliver syg?

På din pensions- og forsikringsoversigt kan du se, hvilke dækninger du har. Du kan se din pensions- og forsikringsoversigt ved at logge ind.

Du er også velkommen til at kontakte en af vores rådgivere på 77 55 62 50.

Hvor lang tid går der før min ansøgning om dækning pga. sygdom er behandlet?

I de fleste sager kan vi behandle din sag hurtigt, når du modtager en offentlig ydelse som f.eks. førtidspension. I de sager, hvor Sampension selv foretager en vurdering af, om din erhvervsevne er nedsat i et sådant omfang, at der kan ske en udbetaling, er det individuelt, hvor lang tid der går før din ansøgning er behandlet. Inden vi kan foretage en vurdering, skal vi indhente den nødvendige dokumentation.

Hvor lang tid kan jeg få midlertidig dækning?

De fleste kunder i Sampension har automatisk dækning ved offentlig førtidspension m.v. Disse kunder har også en mulighed for en midlertidig udbetaling eller en midlertidig bevarelse af deres forsikringsdækninger.

Den midlertidig dækning eller bevarelse af forsikringsdækningerne kan samlet set gives i maksimalt 5 år.

Gælder det for dig, vil der i dit Pensionsoverblik stå "Offentlig førtidspension" under dine forsikringsdækninger. Du kan læse mere i dine vilkår (kræver log ind med NemID).

For de kunder som har dækning ved tab af erhvervsevne, gælder der andre regler. Læs mere om Sampensions vurdering af tab af erhvervsevne.

Hvordan søger jeg om dækning ved sygdom?

Hvis du ønsker at søge om udbetaling på grund af sygdom, skal du ringe til vores skadesafdeling på telefon 77 55 69 60.

Du kan se, hvordan du er dækket på din pensions- og forsikringsoversigt

Hvornår har jeg ret til udbetaling ved sygdom?

I Sampension er der to forskellige kriterier for, hvornår der er ret til udbetaling. Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig, er du velkommen til at ringe til os. Du kan også se, hvilket kriterie du er omfattet af i dit pensionsoverblik (kræver log ind med NemID).

 • Mange kunder i Sampension har automatisk ret til udbetaling, hvis de bliver tilkendt offentlig førtidspension (eller visse andre ydelser i forbindelse med sygdom). Gælder det for dig, vil der i dit pensionsoverblik stå "Offentlig førtidspension" under dine forsikringsdækninger.

  Læs mere om tilkendelse ved offentlig førtidspension.
 • For visse kunder (typisk virksomhedsordninger som KMD, PostDanmark og ansatte i den grafiske branche), foretager Sampension selv en vurdering af, om erhvervsevnen er nedsat i et sådant omfang, at der kan ske en udbetaling. Gælder det for dig, vil der i dit pensionsoverblik stå "Tab af erhvervsevne" under dine forsikringsdækninger.

  Læs mere om Sampensions vurdering af tab af erhvervsevne.
Kan jeg få udbetaling fra flere steder på samme tid?

Du kan sagtens få udbetalt dine alderspensioner fra flere selskaber. Du skal blot kontakte de respektive selskaber, hvor du har dine pensioner.

Har du har oprettet flere forsikringer, der dækker dig, hvis du ikke længere kan arbejde på grund af sygdom, har du ret til udbetaling fra dem alle. Du skal opfylde betingelserne for udbetaling, før du kan få udbetaling.

I nogle selskaber er der et maksimum på, hvor meget du samlet kan få udbetalt. Det kan fx være 80 % af din løn.

Kan jeg få udbetalt pension, når jeg er i jobafklaring med ressourceforløbsydelse?

Mange kunder i Sampension kan få midlertidig præmiefritagelse, hvis de er i jobafklaring med ressourceforløbsydelse, men der sker ingen udbetaling af pension.

Kan du få præmiefritagelse ved jobafklaring i ressourceforløbsydelse, vil det stå på din pensions- og forsikringsoversigt under "tilkendelse af offentlig førtidspension mv.".

Du kan læse de nærmere regler i dine vilkår (kræver log ind med NemID).

Kan jeg få udbetalt pension, når jeg er i ressourceforløb?

Mange kunder i Sampension kan få midlertidig præmiefritagelse, hvis de er i ressourceforløb, men der sker ingen udbetaling af pension.

Kan du få præmiefritagelse ved ressourceforløb, vil det stå på din pensions- og forsikringsoversigt under " tilkendelse af offentlig førtidspension mv.".

Du kan læse de nærmere regler i dine vilkår (kræver log ind med NemID).

Kan jeg få udbetalt pension, når jeg er sygemeldt?

Ja mange kunder i Sampension har ret til en midlertidig udbetaling, hvis de er fratrådt deres job og har været fuldtidssygemeldt i 3 måneder. 

Gælder det for dig, vil der i dit pensionsoverblik stå "offentlig førtidspension" under dine forsikringsdækninger.

Det fremgår også af dit pensionsoverblik, om din pensionsordning indeholder en udbetaling ved sygdom.

De nærmere regler for tilkendelse af pension ved sygdom, kan du læse om i dine vilkår (kræver log ind med NemID).

Kan jeg få udbetalt pension, når jeg får offentlig førtidspension?

Ja, mange kunder i Sampension har ret til udbetaling, hvis de får offentlig førtidspension. 

Du kan se, om du har udbetaling ved sygdom på din pensions- og forsikringsoversigt.

De nærmere regler for tilkendelse af pension ved sygdom, kan du læse om i dine vilkår (kræver log ind med NemID).