Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Fakta om Delpension

Mange lønoverenskomster giver mulighed for at få udbetalt Delpension. Som hovedregel skal du gå ned i tid, efter du er fyldt 60 år for at få Delpension fra din pensionsordning i Sampension.  

Måske giver din lønoverenskomst dig mulighed for at få udbetalt Delpension fra din pensionsordning. Det er som hovedregel en betingelse, at du går ned i arbejdstid og har nået din tidligste udbetalingsalder i Sampension.

Aftaleparterne bag din lønoverenskomst har fastsat, om du alene kan få udbetalt en del af en alderspension, eller om du også har mulighed for at vælge udbetaling af en sum eller fra en ratepension.

I dine vilkår kan du læse, om du har ret til udbetaling fra Delpension. Du finder vilkårene ved at logge ind med NemID på vores hjemmeside - under fanebladet pensions- og forsikringsoverblik.

Fra hvilke ordninger kan du få Delpension?

Hvis du har 3 i 1 Pension, 3 i 1 Opsparing eller 3 i 1 Livspension, kan du vælge at få udbetalt Delpension.

Har du en Fleksibel pensionsordning eller en Kollektiv pensionsordning, så har du ikke denne mulighed. Ønsker du alligevel Delpension, kan Sampension tilbyde dig at ændre din ordning til en 3 i 1 Livspension. Du kan læse mere om 3 i 1 Livspension her

Hvornår kan du få Delpension?

For at kunne få Delpension, skal du have opnået din tidligste udbetalingsalder i Sampension.

Reglerne for, hvornår du tidligst kan få udbetalt fra din pensionsordning afhænger af, hvornår pensionsordningen er oprettet, og hvornår du er født. Du kan læse mere om reglerne her.

Hvor meget kan du få?

Hvis du ønsker udbetaling fra Delpension, kan du få udbetalt op til 1/3 af din aldersopsparing. I de fleste lønoverenskomster er det et krav, at du går ned i tid.  Når du ved, hvor mange timer du vil gå ned i tid, kan du kontakte os, så vi kan beregne, om du har ret til Delpension.

Når vi beregner din Delpension, ser vi på din arbejdstid måneden før "tidligste pensionsalder". Det er typisk 60 år, for dig, som er født før 1959.

Frivillig pension

Har du valgt at betale ekstra til Frivillig pension, kan du vælge yderligere udbetaling fra denne del af din pensionsordning. Hvis du ikke umiddelbart har ret til udbetaling af Delpension, kan du alligevel have ret til udbetaling, hvis du har Frivillig pension. Har du Frivillig pension, er det ikke et krav, at du skal gå ned i tid.

Når du vælger Delpension

Vælger du at få udbetalt Delpension, flytter vi den værdi, der kan udbetales - til en ny police. Det betyder, at din arbejdsgiver fortsat kan betale til hovedpolicen. Du betaler kun administrationsomkostninger for hovedpolicen.

Diskvalificerende udbetalinger

Vær opmærksom på, at udbetaling af pension kan betyde, at du ikke til senere kan indbetale det maksimale til en aldersforsikring de sidste fem år op til din folkepensionsalder. Læs om såkaldte diskvalificerende udbetalinger.

Du skal også være opmærksom på, at du:

  • maksimalt kan få overført 1/3 af aldersopsparingen til en ny police for Delpension
  • muligvis får mindre forsikringsdækninger, når du får udbetalt Delpension
  • ikke betaler omkostninger for den nye police
  • kan få udbetalt hele værdien fra Frivillig pension
  • minimalt skal have ret til en udbetaling på 200 kr. pr. måned før skat
  • kan få en sum udbetalt, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne - her er der ikke krav til summens størrelse
  • kommer til at opleve en nedgang i din samlede indtægt, trods udbetaling af en Delpension
  • ved Delpension, bliver modregnet i en eventuel efterløn, uanset om det er fuld efterløn eller supplerende efterløn
  • bør overveje, om det er en fordel for dig at få udbetalt supplerende efterløn i stedet for Delpension
  • ikke bliver voldsomt påvirket indtægtsmæssigt, når du går på alderspension som 65- / 67 årig, hvis har fået Delpension. 

Ønsker du at få oplyst, hvor meget du kan få udbetalt i Delpension, skal du kontakte os. Oplys venligst din arbejdstid før og efter nedsættelsen, så vi kan sende et tilbud til dig. Først, når du har accepteret et tilbud fra os, kan vi starte en udbetaling.