Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Ophæv ordningen (genkøb)

Hvis indbetalingerne til din ordning er stoppet, kan du i nogle tilfælde ophæve den og få værdien udbetalt.

Du kan i nogle tilfælde vælge at ophæve din pensionsordning og få værdien udbetalt – det afhænger af vilkårene for ordningen. Ofte er det kun pensionsordninger, hvor værdien er under en vis størrelse (typisk 27.500 kr.). Når en ordning ophæves i utide (før tidligste pensionsalder), skal der trækkes en afgift til staten på op til 60 % af værdien. Ordningens formål er nemlig at sikre din alderdom.

I stedet for at ophæve ordningen kan du vælge at overføre værdien til en ny eller anden pensionsordning. På den måde sparer du afgiften til staten, og værdien er fortsat med til at sikre din alderdom. 

Vær især opmærksom på

Ophæver du din pensionsordning, skal du være opmærksom på, at dine fradragsmuligheder for indbetaling til en alderforsikring begrænses. Læs om såkaldte diskvalificerende udbetalinger

Du kan ikke få udbetalt ordningens værdi, hvis du eller din ægtefælle/samlever modtager eller har søgt om kontanthjælp eller lignende ydelse fra det offentlige, som er betinget af formueforhold. 

Sampension tager et gebyr på 1.400 kr. ved ophævelse - dette dækker administration. Du kan tidligst ophæve ordningen 12 måneder efter, at betalingerne til den er stoppet (nogle ordninger allerede tidligere).

Frivillige indbetalinger

Har du selv indsat frivillige beløb på din ordning, kan denne andel eventuelt udbetales. I så fald kan vi bede om nye oplysninger vedrørende dit helbred. 

Du kan se reglerne for at ophæve (genkøbe) din pensionsordning i dine vilkår.