Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Dækninger ved dødsfald

Udbetalingerne til dine efterladte afhænger af din pensionsordning og dine valg. 

Det er forskelligt, hvilke dækninger ved død en pensionsordning indeholder. Herunder ser du en oversigt over mulighederne, men du skal være opmærksom på, at din pensionsordning ikke automatisk indeholder alle dækningerne.

Du kan logge ind på Din pension, og på din pensions- og forsikringsoversigt se hvilke dækninger din pensionsordning i Sampension indeholder.

Det fremgår også af pensions- og forsikringsoversigten, om dødsfaldet skal ske inden et bestemt tidspunkt, fx 67 år, for at der sker en udbetaling fra ordningen.

Børnepension eller børnerente

 • Børn under 21 år får en månedlig udbetaling indtil de fylder 21 år.
 • Der skal betales personlig indkomstskat af udbetalingen.
 • Der skal ikke betales boafgift af de månedlige udbetalinger.

Børnesum

 • Børn under 24 år får udbetalt en sum/engangsbeløb.
 • Udbetalingen er skattefri.
 • Børnene skal dog betale boafgift på 15 % af beløbet.

Livsvarig alderspension med opsparingssikring

 • Opsparingen på din livsvarige alderspension udbetales som et engangsbeløb
 • Der skal betales 40 % i afgift til staten af engangsbeløbet.
 • Ægtefæller er fritaget for boafgift. Alle andre skal betale boafgift af engangsbeløbet.

Udbetales opsparingssikringen til ægtefælle, samlever og/eller børn under 24 år, kan den også udbetales som:

 • En månedlig pension i 10 år
 • Der skal betales personlig indkomstskat af udbetalingen
 • Ægtefælle, samlever og/eller børn under 24 år er fritaget for at betale boafgift, hvis pensionen udbetales månedsvis.

Ratepension

 • Opsparingen på din ratepension med sikring ved død / eller det valgte beløb på ratepension ved død, udbetales som et engangsbeløb
 • Der skal betales 40 % i afgift til staten af engangsbeløbet.
 • Ægtefæller er fritaget for boafgift. Alle andre skal betale boafgift af engangsbeløbet.

Udbetales ratepensionen til ægtefælle, samlever og/eller børn under 24 år, kan den også udbetales som:

 • En månedlig pension i typisk 10 år
 • Der skal betales personlig indkomstskat af udbetalingen
 • Ægtefælle, samlever og/eller børn under 24 år er fritaget for at betale boafgift, hvis pensionen udbetales månedsvis.

Kapitalpension

 • En kapitalpension kan være et fast beløb, du har valgt, at der skal udbetales ved din død.
 • Det kan også være din opsparing på din alderssum med sikring ved død.
 • Der skal betales 40 % i afgift til staten af engangsbeløbet.
 • Ægtefæller er fritaget for boafgift. Alle andre skal betale boafgift af engangsbeløbet.

Aldersforsikring

 • Opsparingen på din aldersforsikring med sikring ved død eller opsparingssikring, bliver udbetalt ved din død.
 • Udbetalingen er skattefri.
 • Ægtefæller er fritaget for boafgift. Alle andre skal betale boafgift af engangsbeløbet.

Dødsfaldssum uden fradragsret

 • Dødsfaldssum uden fradragsret kan være et fast beløb eller en procentdel af din løn, du har valgt, der skal udbetales ved din død.
 • Udbetalingen er skattefri.
 • Ægtefæller er fritaget for boafgift. Alle andre skal betale boafgift af engangsbeløbet.

Dødsfaldssum fra gruppelivsforsikring og fortsættelsesforsikring

 • Din dødsfaldssum fra din gruppelivsforsikring eller dødsfaldssummen på en fortsættelsesforsikring er engangsbeløb.
 • Udbetalingen er som regel skattefri. 
 • Ægtefælle er fritaget for boafgift. Alle andre skal typisk betales boafgift af udbetalingen.

Kollektiv ægtefællepension

 • Pensionen bliver udbetalt til din ægtefælle eller registreret partner. Der kan gælde særlige regler for at en registreret partner, kan få ret til pensionen.
 • Udbetalingen sker så længe din ægtefælle/registreret partner er i live.
 • Der skal betales personlig indkomstskat af udbetalingen.
 • Der skal ikke betales boafgift.
 • Dækningen er kun i den kollektive pensionsordning.

Der er visse generelle krav, der skal være opfyldt før en ægtefælle/registreret partner kan få ret til den kollektive ægtefællepension.

 • Ægteskabet skal være indgået inden dit fyldte 67. år.
 • I skal have været gift i 3 måneder op til dødsfaldet.

Individuel ægtefælle-/samleverpension - livsvarig eller ophørende

 • Udbetalingen sker til din ægtefælle, registreret partner eller samlever.
 • Udbetalingen sker så længe din ægtefælle/registreret partner eller samlever er i live eller
 • Udbetalingen sker længst til din ægtefælle, registreret partner eller samlever fylder 67 år.
 • Der skal betales personlig indkomstskat af udbetalingen.
 • Udbetalingen er fritaget for boafgift.

Bonuskapital

 • Bonuskapital er et engangsbeløb, som bliver fordelt mellem de personer, som modtager udbetaling fra policen (der ses bort fra gruppelivsudbetaling).
 • Hvis der ikke sker udbetaling fra policen, sker udbetalingen af bonuskapital i stedet til boet.
 • Af beløbet skal der betales 40 % i statsafgift og eventuelt boafgift.