Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Skilsmisse

Ved skilsmisse eller separation er det vigtigt, at du overvejer, om du skal ændre din pensionsordning og hvem du begunstiger ved din død.

Skal du separeres eller skilles, bør du kontakte os og få rådgivning om eventuelle ændringer på din pensionsordning. Det kan også være en god idé at kontakte en advokat.

Du kan måske have behov for at ændre, hvem du begunstiger, det vil sige tilgodeser, med udbetalinger fra pensionsordningen ved din død. Der kan også være forskellige regler at tage hensyn til, hvis din pensionsordning indeholder en ægtefællepension.

Skal min pension deles?

Som udgangspunkt skal I ikke dele "rimelige pensioner" ved separation eller skilsmisse. Almindelige arbejdsmarkedspensioner er altid rimelige, eftersom du kun betaler det beløb, der fx er fastsat i din lønoverenskomst. Du kan læse reglerne i FAQ’en nederst på siden.

Ægtefællepension

Har du en ægtefællepension på din pensionsordning, skal du være opmærksom på, om den eventuelt bevares. Reglerne afhænger af din pensionsordning. Læs mere i FAQ’en nederst på siden.

Begunstigelse

Har du oprettet en dækning, der udbetales til din ægtefælle ved din død, skal den måske ophøre, eller du kan ændre, hvem der skal have den udbetalt. Du kan læse mere om begunstigelse her.

FAQ / Pension og skilsmisse
Hvad sker der med mine pensioner, hvis jeg skal skilles?

Ved skilsmisse eller separation er det en god ide, at du efterser din pensionsordning og blandt andet vurderer, om du fortsat har begunstiget dem, du ønsker. Det er også en god ide at få vurderet, om pensionsordningen stadig kan dække dine økonomiske behov.

Hvis du bliver skilt, skal du også være opmærksom på, at der er forskellige regler for ægtefællepensioner og for, hvordan I eventuelt skal dele formuen på en pensionsopsparing.

Reglerne er ikke entydige. Derfor bør du kontakte en advokat, hvis du har spørgsmål om din pensionsordning ved separation eller skilsmisse.

Du kan læse mere om, hvad du skal være opmærksom på ved skilsmisse på Forsikring og Pensions hjemmeside.
Kan jeg beholde mine pensioner, hvis jeg skal skilles?

Reglerne ved separation og skilsmisse er, at du altid kan beholde "rimelige pensioner".

Almindelige arbejdsmarkedspensioner er altid rimelige, eftersom du kun betaler det beløb, der fx er fastsat i din lønoverenskomst. Som hovedregel skal værdien af din pension i Sampension ikke deles. Men din ægtefælle skal måske have en kompensation.

  • Har I været gift i mindre end fem år skal dine pensioner ikke deles, uanset om de er rimelige eller urimelige.
  • Har du allerede fået udbetalt en kapitalpension, og ikke har brugt pengene, skal du heller ikke dele den.
  • Værdien af alle andre pensioner skal indgå i delingen. Det gælder også indbetalinger ud over det sædvanlige til en ellers rimelig pension. Har du fx betalt, eller betaler ekstra til Frivillig pension, skal denne værdi måske deles.

Kompensation

Selvom en pension er rimelig, og værdien derfor ikke skal deles, kan der være stor forskel på ægtefællernes pensioner. Skifteretten kan i to tilfælde bestemme, at den dårligst stillede skal have kompensation:

  • En ægtefælle/registreret partner kan få kompensation, hvis pensionen er under det rimelige niveau, fordi der minimum mangler to års indbetalinger på grund af barsel, deltid eller lignende for at varetage hjemmets interesser
  • Der kan også kompenseres, hvis ægteskabet har varet mindst 15 år, og der er stor forskel på pensionerne.

Kompensationen skal så vidt muligt betales kontant for at undgå at "skære" i den pension, der skal sikre ens egen forsørgelse senere.

Regler før 2007

Der gælder generelt andre regler, hvis du har søgt om separation eller skilsmisse før 1. januar 2007, hvor reglerne blev ændret. Vi anbefaler, at du kontakter en advokat for at rådgivning.

Hvad sker der med ægtefællepensionen, hvis jeg skal skilles?

Kollektiv ægtefællepension

Har du en kollektiv ægtefællepension gælder det generelt gælder, at retten til ægtefællepensionen bortfalder på separationstidspunktet. Din tidligere ægtefælle kan dog have bevaret retten til ægtefællepension, hvis:

  • Ægteskabet har varet i min. 5 år og
  • Du betaler underholdsbidrag til din tidligere ægtefælle

Individuel ægtefællepension

Har du en individuel ægtefælle-/ samleverpension, skal du tage stilling til, om dækningen skal bevares eller ej, hvis I skal skilles. Det er vigtigt, at du kontakter os senest 12 måneder efter separation eller skilsmisse, hvis du ønsker at nedsætte eller fravælge ægtefælle-/ samleverpensionen. Kontakter du os senere, kan du kun nedsætte eller fravælge pensionen, hvis din tidligere ægtefælle eller samlever afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Log ind med NemID og se på din pensions- og forsikringsoversigt hvilken ægtefællepension, du eventuel har.