Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Gift eller samlevende

Bliver du gift eller får en samlever, bør du kigge på dine forsikrings- og pensionsdækninger. Dine behov kan være anderledes, end hvis du er enlig.

Som udgangspunkt udbetaler vi til dine nærmeste pårørende. Men du bør tjekke dine forsikrings- og pensionsdækninger, hvis du får en samlever eller bliver gift. I har måske brug for at sikre hinanden anderledes økonomisk, hvis I får fælles udgifter.

Det kan være, at du:

 • skal have en højere forsikring ved sygdom
 • ønsker at sikre din ægtefælle/samlever økonomisk i tilfælde af din død
 • ønsker en større pension, når du skal pensioneres

Samtidig bør du også overveje, hvem du begunstiger, det vil sige tilgodeser, med udbetalinger fra pensionsordningen ved din død. Du kan læse mere om begunstigelse og nærmeste pårørende her.

Rådgivning om dine muligheder

Du er velkommen til at kontakte en af vores pensionsrådgivere, som kan hjælpe dig med at tilpasse ordningen, så den passer til behov og dine ønsker.

FAQ / Samlevende og gift
Hvem er nærmeste pårørende?

Definitionen af "Nærmeste pårørende" afhænger af, hvornår din pensionsordning i Sampension er oprettet.

Er din pensionsordning oprettet før 2008:

Dine "Nærmeste pårørende" er disse personer i nævnte rækkefølge:

 1. Ægtefælle eller registreret partner
 2. Børn eller deres livsarvinger (fx børn, børnebørn osv.)
 3. Arvinger efter testamente
 4. Arvinger efter arveloven

Er din pensionsordning oprettet i 2008 eller senere:

Dine "Nærmeste pårørende" er disse personer i nævnte rækkefølge:

 1. Ægtefælle eller registreret partner
 2. Samlever, der:
  - på indsættelsestidspunktet lever sammen med dig på fælles bopæl, hvis samleveren enten venter, har eller har haft et barn sammen med dig eller
  - har haft fælles bopæl med dig i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år før dødsfaldet.
 3. Børn eller deres livsarvinger (fx børn, børnebørn osv.)
 4. Arvinger efter testamente
 5. Arvinger efter arveloven
Hvordan begunstiger jeg min samlever ved min død?

Hvis du ønsker, at din samlever skal modtage udbetalingen ved din død, skal du udfylde en begunstigelseserklæring. Du kan udfylde en begunstigelseserklæring elektronisk - du skal logge ind med NemID.

Har du ikke udfyldt en erklæring, vil vi typisk udbetale til dine "Nærmeste pårørende". 

Definitionen af "Nærmeste pårørende" afhænger af, hvornår din pensionsordning i Sampension er oprettet.

Er din pensionsordning oprettet før 2008:

Dine "Nærmeste pårørende" er disse personer i nævnte rækkefølge:

 1. Ægtefælle eller registreret partner
 2. Børn eller deres livsarvinger (fx børn, børnebørn osv.)
 3. Arvinger efter testamente
 4. Arvinger efter arveloven

Er din pensionsordning oprettet i 2008 eller senere:

Dine "Nærmeste pårørende" er disse personer i nævnte rækkefølge:

 1. Ægtefælle eller registreret partner
 2. Samlever, der:
  - på indsættelsestidspunktet lever sammen med dig på fælles bopæl, hvis samleveren enten venter, har eller har haft et barn sammen med dig eller
  - har haft fælles bopæl med dig i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år før dødsfaldet.
 3. Børn eller deres livsarvinger (fx børn, børnebørn osv.)
 4. Arvinger efter testamente
 5. Arvinger efter arveloven

Du har flere muligheder for at sikre din samlever

Det afhænger af din pensionsordning, om du kan sikre din samlever med en månedlig pension resten af livet eller i en begrænset periode, det vil sige en ægtefælle-/samleverpension. Du kan også have mulighed for at sikre din samlever med en engangssum på flere forskellige måder, hvis du dør.

Du er velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig med at finde ud af, om din samlever er begunstiget.

Bliver hele mit depot udbetalt ved min død?

Nej, værdien af din pensionsordning (depotet) bliver ikke udbetalt ved din død. Depotet er et udtryk for vores pensionsforpligtelse overfor dig.

Den livsvarige alderspension og den ophørende alderspension er pensioner, der kun bliver udbetalt til dig. Ved din død bortfalder pensionerne.

Du kan sikre størst mulig udbetaling ved din død

Du kan sikre opsparingen på alderssummen, aldersforsikringen og ratepensionen ved dødsfald. Er de sikret, bliver den opsparede værdi udbetalt til den eller de begunstigede eller nærmeste pårørende ved din død. Læs mere om begunstigelse her

Du kan muligvis også vælge opsparingssikring på din livsvarige alderspension. Når der er tilknyttet opsparingssikring på den livsvarige alderspension, udbetaler vi værdien af den til dine efterladte, hvis du dør, inden du har startet udbetaling.

Har du i dag dækningerne uden sikring ved død/opsparingssikring og ønsker at tilkoble sikring ved død, beder vi muligvis om helbredsoplysninger.

Afhængig af pensionen skal der måske betales skat eller afgift af udbetalingen. I de tilfælde afregner Sampension med SKAT og udbetaler nettobeløbet.