For Sampension begyndte det i 1990’erne. Først med Burma-boykot og eksklusion af det franske olieselskab Total i 1996, og allerede i 1998 formulerede Sampension sin første ansvarlige investeringspolitik. Det var med et primært fokus på menneskerettigheder og internationale forhold herunder især arbejdstagerrettigheder, som også lå i vores DNA, og som nu blev højt prioriteret i en formel politik vedtaget af bestyrelsen. I 1999 kom de 10 principper fra FN’s Global Compact, som blev skelsættende og den formelle grundsten for de fleste investorers arbejde med ansvarlighed i investeringerne.

Dengang kaldte vi og andre det for etiske investeringer, og der var grundlæggende drøftelser om, hvorvidt fokus på etik i investeringerne var i modstrid med pensionsselskabernes lovfæstede forpligtelse til at skabe det højst mulige afkast. Der ser vi nu ikke nogen modsætning. De to hensyn går hånd i hånd. Faktisk er ansvarlighed forudsætningen for at kunne skabe et langsigtet højt afkast, som er det grundlæggende formål, når vi investerer, og på den måde bidrager fokus på grundlæggende rettigheder, miljø og klima, arbejdsvilkår og god selskabsledelse til virksomheders evne til at skabe afkast til vores investorer.