Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Økonomielev

Kombinér teori og praksis med en uddannelse i Sampensions økonomiområde.

Uddannelsesforløbet

Som elev i Sampension gennemgår du et 2-årigt elevforløb på kontoruddannelserne med specialet økonomi, hvor du bliver uddannet i vores økonomiområde, samtidig med at du følger undervisning på skole.

Økonomi og regnskabsopgaver

Målet for dit arbejde med økonomi- og regnskabsopgaver er, at du bliver i stand til at identificere og udføre funktioner i økonomiområdet. Det kan på sigt give dig en fremtidig karriere indenfor faget.

Kommunikation og service

Målet med dit arbejde med kommunikation og service er, at du opnår forståelse af økonomifunktionen som et serviceorgan og opnår færdighed i udførelsen af formidlings- og serviceopgaver, såvel i forhold til kunder, leverandører og samarbejdspartnere som internt i Sampension.

På kontoret

Din praktik vil foregå i økonomiområdets underafdelinger. I hver praktikafdeling får du en eller flere kontaktpersoner, der hjælper dig til at blive god til de enkelte arbejdsopgaver.

I Sampension stiller vi krav. Jo mere du viser, at du kan, jo flere spændende arbejdsopgaver og ansvar kan vi give dig. Det kendetegner dig, at du har "gå på mod", og du har hovedet og hjertet med, når du kaster dig over arbejdsopgaverne.

På skolen

Din uddannelse veksler mellem praktik og skole i løbet af de 2 år, din elevtid varer.

Din skoleuddannelse til økonomiassistent består af en obligatorisk del (5 uger for HHX'ere, 6 uger for andre), og en speciale del. Den obligatoriske del giver undervisning i emnerne regnskab, moms og afgifter, budgettering, økonomistyring og ekstern regnskab. Speciale delen varer 2-4 uger. I sidste halvår skal du ud fra en problemformulering udarbejde en projektrapport, der danner grundlag for den afsluttende mundtlige fagprøve/eksamen.