Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Koncernstruktur og selskabsoversigt

Sampension koncernen består af moderselskabet Sampension KP Livsforsikringsselskab A/S, datterselskabet Sampension Administrationsselskab A/S samt en række øvrige datterselskaber og associerede selskaber. De varetager tilsammen koncernens forretningsområder.

Sampension Administrationsselskab A/S

Formålet for Sampension Administrationsselskab A/S er at varetage administrative opgaver for livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsselskaber samt kapitalforvaltning i bred forstand og anden virksomhed, der er forbundet hermed. Det er endvidere selskabets formål at eje, udleje og administrere fast ejendom samt anden naturlig virksomhed i denne forbindelse.

Pt. administreres selskaber i Sampension koncernen, og siden 1. januar 2017 også Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Ejerkredsen i Sampension Administrationsselskab A/S består af Sampension KP Livsforsikring A/S (94 %), Arkitekternes Pensionskasse (3 %) og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (3 %).

Sampension Alternative Asset Management A/S

Selskabet driver virksomhed som investeringsrådgiver efter reglerne i kapitel 20 a i Lov om finansiel virksomhed.

Øvrige selskaber

Desuden består koncernen af flere ejendomsaktieselskaber, som ejer den væsentligste del af koncernens ejendomsportefølje, samt af en række investeringsselskaber og en kapitalforening, som især omfatter alternative investeringer og aktier i både gennemsnits- og markedsrentemiljøet.

Selskabsoversigt

Pr. 31. december 2016

Selskabsoversigt