Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Revisions- & risikoudvalg

I overensstemmelse med kravene i revisionsloven i virksomheder af interesse for offentligheden har bestyrelsen i Sampension Livsforsikring A/S (Sampension) nedsat et særskilt revisions- & risikoudvalg (udvalget).

Udvalget består af fire medlemmer af bestyrelsen:

  • Torben Nielsen – formand for udvalget
  • Jørn Pedersen (bestyrelsesformand)
  • Kim Simonsen (næstformand)
  • Anne Mette Barfod (medlem af bestyrelsen)

Mindst et medlem af bestyrelsen skal i henhold til reglerne om revisions- & risikoudvalg have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og/eller revision.

Bestyrelsen vurderer, at Torben Nielsen gennem sit erhvervsforløb som bl.a. tidligere Nationalbankdirektør og sin uddannelsesmæssige baggrund opfylder kravene om uafhængighed og kvalifikationer i henhold til reglerne om revisions- & risikoudvalg.

Udvalget har ikke en selvstændig beslutningskompetence og er alene et forberedende udvalg, der gennemgår og overvåger en række områder nærmere. Udvalget er således med til at forberede og kvalificere de sager, som den samlede bestyrelse skal behandle. Udvalget skal dog godkende den generalforsamlingsvalgte revisors assistance og rådgivningsydelser. 

Udvalget afholder mindst fire møder årligt og udarbejder en årsplan for sit arbejde, som godkendes af bestyrelsen. I overensstemmelse med lovgivningen har udvalget til opgave at overvåge og vurdere, om Sampensions regnskabsaflæggelse, interne kontrolsystemer, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde, overvåge og kontrollere revisors uafhængighed og anbefale valg eller genvalg af revisor. Udvalget skal derudover forbehandle ORSA-rapporteringen, Sampensions risikoprofil, kapitalplan og kapitalnødplan forud for bestyrelsens behandling samt gennemgå og vurdere rapporteringer om operationelle risici og hændelser.

Udvalget orienterer løbende den samlede bestyrelse, så det sikres, at bestyrelsen modtager den nødvendige information om sager, der skal behandles i bestyrelsen.