Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på sampension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Sampension Livsforsikring A/S

Sampension Livsforsikring A/S er moderselskab i Sampension-koncernen.

Det repræsentative demokrati er et vigtigt kendetegn for Sampension Livsforsikring A/S. Den demokratiske indflydelse er affødt af, at lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer er demokratisk opbygget. Hver part ejer halvdelen af aktiekapitalen i selskabet, og den ligelige fordeling betyder, at både arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer har stor indflydelse i bestyrelsen.

Sampension Livsforsikring A/S' besluttende organer består af en generalforsamling, et repræsentantskab og en bestyrelse. Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra aktionærerne, dvs. de overenskomstparter, der står bag pensionsordningerne.

Der udpeges tre medlemmer fra arbejdsgiverside og fire fra lønmodtagerside - til gengæld er det altid arbejdsgiversiden, der udpeger formanden. Derudover vælges to medlemmer, som er indstillet af bestyrelsen samt fem medarbejderrepræsentanter. Se medlemmer af bestyrelsen.